Temat:

CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy [nr 6467]

Termin: 13-05-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

- Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Z podatkami nieprzerwanie związana od 1999r. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi współpracowników. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

I. Zagadnienia ogólne
1. Podatnik CIT
• Spółki kapitałowe
• Spółka komandytowo - akcyjna
• Podatkowa grupa kapitałowa
• Inne
2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
• Opodatkowanie nierezydentów
3. Wyłączenia przedmiotowe
4. Zwolnienia podmiotowe.
5. Zwolnienia przedmiotowe.
6. Rok podatkowy.
7. Ewidencje.

II. Przedmiot opodatkowania
1. Przychód.
2. Zasady ustalania dochodu.
3. Strata podatkowa.

III. Przychody
1. Zyski kapitałowe i pozostałe przychody.
2. Przychody. Brak przychodu.
3. Zasady rozpoznawania przychodów.
a) Przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych – omówienie zasady rozpoznawania przychodów.
b) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (m.in. odszkodowania, kary umowne, odsetki) – omówienie momentu powstania przychodu.
4. Pozostałe przychody.
a) Dotacje i subwencje.
b) Zaliczki, przedpłaty, płatność z góry.
c) Rozliczanie kaucji gwarancyjnych.
d) Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych.
5. Przychody na przełomie roku.
6. Refakturowanie a moment powstania przychodu.
7. Przychody ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.
8. Datio in solutum.
9. Korekta przychodów.

IV. Koszty uzyskania przychodów
1. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednie.
a) Koszty związane z przychodami danego roku.
b) Koszty dotyczące lat poprzednich.
c) Koszty przyszłych okresów.
d) Refakturowanie a moment rozpoznania kosztu.
e) Korekta kosztów (faktury korygujące).
2. Zasada przypisywania kosztów – przychody zwolnione, zyski kapitałowe, inne przychody.
3. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów .
a) Kary umowne; odszkodowania; świadczenia nieodpłatne, a koszty.
b) Świadczenia na rzecz pracowników i członków rad nadzorczych.
c) Podróże służbowe pracowników.
4. Moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.
5. Poniesienie a potrącenie kosztu.
a) Różne momenty potrącenia kosztów uzyskania przychodów.
6. Celowość ponoszonych wydatków.
7. Dokumentowanie ponoszonych wydatków.

V. Samochody w działalności gospodarczej
1. Amortyzacja.
2. Ubezpieczenie.
3. Leasing. Najem. Dzierżawa
4. Koszty używania samochodu.
5. Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe.
6. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
VI. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych
1. Istota i zakres.
2. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego.
3. Definicja kosztów finansowania dłużnego.
4. Sposób ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
5. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

VII. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne i prawne.
1. Katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
2. Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi - zasady wyłączenia z limitowania.
3. Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
4. Odliczenie w kolejnych latach kosztów poniesionych na nabycie usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

VIII. Reklama i marketing
1. Reprezentacja i reklama. Alkohol w kosztach podatkowych.
2. Upominki dla kontrahentów.
3. Sponsoring.
4. Szkolenia dla kontrahentów.

IX. Świadczenia na rzecz pracowników

X. Amortyzacja. Wybrane zagadnienia
1. Remont/modernizacja – praktyczne problemy.
2. Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego.
3. Koszty zaniechanych inwestycji.
4. Różnice kursowe przy nabyciu środka trwałego.

XI. Podatek
1. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
a) Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
b) Konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy
c) Błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?
2. Odliczenia od dochodu.

XII. Obowiązki i uprawnienia podatnika na przełomie roku
1. Obowiązki dokumentacyjne.
2. Podatek u źródła - obowiązki dokumentacyjne.
3. Zaliczki.
4. Inne obowiązki.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 440.00 netto zł./osobę (541.20 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje,
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.