Temat:

Fakturowanie 2023 – zmiany w terminach wystawiania, dokumentowanie, Krajowy system e-Faktur, faktury w obrocie międzynarodowym i inne zagadnienia [nr 8221v]

szkolenie online

Termin: 26-01-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

Zasady Fakturowania 2023

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur

 •     transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 •     zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 •     które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
 •     faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP
 •     sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • likwidacja faktur wewnętrznych,
 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • faktury handlowe,
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
 • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

3.  Jak korygować błędy w fakturach:

 • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
 • noty korygujące
 • anulowanie faktury
 • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
 • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego od 2021

4.  Faktury elektroniczne:

 • faktury elektroniczne zamiast papierowych
 • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 • rodzaje faktur elektronicznych
 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury
 • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 • zaliczka a e-faktura
 • zakres informacyjny e-faktury
 • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta
 • notą korygującą w formie elektronicznej
 • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur
 •  krajowy System  e-Faktur
  - krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)

  - istota Krajowego Systemu e-Faktur

  - dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i 
  papierowych
  - korzyści dla podatnika

  - obligatoryjna zasada od stycznia 2024
     

 

5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 • faktura a różne stawki VAT,
 • rabat / premia na fakturze,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody - nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

 

6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 

7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:

 • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
 • zaliczki w WDT i eksporcie,
 • korekta faktur eksportowych i WDT

 

8.  Duplikaty faktur (do końca 2023)/ faktur elektronicznych:

 • zasady wystawiania,
 • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

 

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

 

10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Kasy fiskalne – 2023

 • nowe rozporządzenie wykonawcze
 • kasy on-line 2023
 • nowe obowiązki podatników.

12. Biała lista i MPP

 • rachunek bankowy ujęty w wykazie czynnych podatników VAT, tzw. białej listy
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

 

13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i  VAT?

 • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
 • skutki w podatku od towarów i usług 
 • sankcje za niestosowanie białej listy
 • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

 

14.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

 • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
 • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
 • wygaśnięcie ochrony
 • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
 • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

 

16.  Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy

 • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.