Temat:

Podróże służbowe i oddelegowanie pracowników w kraju i za granicę, transport międzynarodowy. Skutki podatkowe i oskładkowanie do ZUS [nr 5997]

Termin: 27-06-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Paweł Rybaczyk

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych w obrębie podatków dochodowych i postępowań podatkowych; uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania samochodów w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 12 lat w spółkach doradztwa podatkowego); obecnie partner w spółce doradztwa podatkowego; wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:
 • Czy każdy wyjazd pracownika w kraju i za granicę to delegacja służbowa - definicja podróży służbowej - gdzie jej szukać i jak stosować, czyli dlaczego trzeba odróżniać delegację w podróży służbowej od oddelegowania (w tym za granicę) i dojazdów do pracy?
 • Polska w Unii Europejskiej – regulacje Unijne, a kwestia delegowania pracowników za granicę (Dyrektywa 96/71/WE i prace nad jej zmianą).
 • Specyfika podróży służbowej kierowców – odrębne uregulowania prawne, w tym kwestia praw kierowcy do wypłaty ryczałtu za nocleg po wyroku Sądu Najwyższego z 2014 r.
 • Najnowsze orzecznictwo sądów w sprawie należności z tytułu podróży służbowych kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym – ryczałty za noclegi w kabinie ?
 • Aspekty prawne zatrudniania i wysyłania w podróże służbowe kierowców z Ukrainy i kilku innych krajów wschodnich.
 • Podróże służbowe w branży budowlanej, remontowej i montażowej - potencjalne zagrożenia wynikające ze specyfiki branży.
 • Podróż służbowa, a oddelegowanie pracownika za granicę z powodów organizacyjnych w firmie lub w ramach kontraktu na wypożyczenie pracownika - formy prawne oddelegowania pracowników.
 • Podróż służbowa pracownika, a dojazdy do pracy.
 • Znaczenie zapisów w umowie o pracę dla statusu pracownika wyjeżdżającego za granicę. 
 • Określanie miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej zagranicznej.
 • Wskazywanie kilku krajów docelowych w tej samej podróży służbowej, a problemy z prawidłowym wyliczeniem wysokości diety. 
 • Zasady ustalania, wypłaty i rozliczania zaliczki na podróż zagraniczną. 
 • Kiedy i jakie dokumenty muszą się znaleźć w rozliczeniu podróży służbowej ?
 • Rola oświadczeń pisemnych składanych przez pracownika przy rozliczeniu podróży służbowej zagranicznej.
 • Podróże służbowe pracowników, a podróże zleceniobiorców oraz innych osób na umowach cywilno-prawnych (umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie) – prawo do świadczeń i wysokość tych świadczeń. 
 • Zasady rozliczenia podatkowego należności z tytułu podróży służbowej w przypadku śmierci pracownika lub innej osoby będącej w podróży.
 • Kiedy i na jakich warunkach wydatki na podróże służbowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodów u pracodawcy lub innego podmiotu zlecającego wyjazd w podróż – warunki formalne i merytoryczne ?
 • Ważne tezy z orzecznictwa sądów pracy i najnowsze urzędowe interpretacje przepisów.
 • Kiedy pobrać podatek PIT i ZUS, a kiedy nie od następujących świadczeń:
  a)    dieta w podróży służbowej zagranicznej,
  b)    koszty przejazdu w podróży zagranicznej,
  c)    koszty przejazdów lokalnych w podróży zagranicznej,
  d)    koszty noclegu w podróży zagranicznej,
  e)    należności z tytułu choroby lub pobytu w szpitalu w podróży zagranicznej – koszty leczenia, w tym opieki medycznej i zakupu leków,
  f)    należności z tytułu kosztów przewozu bagażu w podróży zagranicznej, w tym zwrot kosztów za nadbagaż,
  g)    należności w przypadku podróży zagranicznej połączonej z przejazdem na terenie kraju – jak ustalać uprawnienie i wysokość świadczeń,
  h)    należność pieniężna na wyżywanie za granicą i jej wyrównanie, 
  i)    inne udokumentowane wydatki w podróży krajowej i zagranicznej, np.: opłaty za autostrady, opłaty za parkingi, bilety wstępu na targi, wystawy, itp., opłacenie polisy NNW w podróży służbowej.
 • Skutki podatkowe i ubezpieczeniowe korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych przy wyjeździe w podróże służbowe i poza nimi – potrzeba wprowadzania procedur używania samochodów służbowych w firmach. 
 • Stosowanie zwolnienia od podatku i wyłączenia z ZUS części dochodów pracownika uzyskanych z pracy za granicą Polski – 30% diety za każdy dzień. 
 • Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. dla opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników wyjeżdżających za granicę.
 • Zasady opodatkowania osób pracujących za granicą, w tym pobór przez pracodawców zaliczek na podatek. 
 • Omówienie stosowanych w umowach międzynarodowych i prawie podatkowym metod unikania podwójnego opodatkowania.
 • Zasady ubezpieczenia społecznego pracowników świadczących pracę za granicą, w tym uwzględnienie faktu pozostawania w systemie ubezpieczeń Polski jako państwa członkowskiego UE.
 • Dokument uprawniający do świadczeń za granicą, czyli formularz A-1 w podróży służbowej i oddelegowaniu - problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Posiadanie przez pracownika w delegacji karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) i świadczenia z niej.
 • Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania uczestników. 
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 440.00 netto zł./osobę (541.20 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.