Temat:

REPREZENTACJA I REKLAMA, sponsoring, sprzedaż premiowa, świadczenia na rzecz pracowników w 2019 roku – aspekty podatkowe CIT, PIT, VAT [nr 6427]

Termin: 11-04-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Tomasz Wojewoda

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Biurowe Lubicz - sala konferencyjna Parter (mapka dojazdu)
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Lubicz 23
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w Centrum Biurowym Lubicz.
Budynek Centrum Biurowe Lubicz jest biurowcem charakteryzującym się
najwyższym światowym standardem. Obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum Krakowa, u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej.
Od Rynku Głównego dzieli go kilka minut drogi pieszo.

Istnieje możliwość korzystania z parkingu przed biurowcem. Koszt wynosi 4 zł/godzinę (wyłącznie dla uczestników szkolenia). Cena postoju w pozostałych przypadkach to 15 złotych/godzinę). O szczegóły prosze pytać osobę obsługującą szkolenie.

Program:

1)                Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2)                Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:

 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
 • poczęstunki dla kontrahentów,
 • wydatki na dekoracje biura,
 • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
 • organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo - rekreacyjnych,
 • kartki świąteczne itp.

3)                Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4)                Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
 • reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
 • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
 • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
 • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
 • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5)                Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

 • Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe.
 • Udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

6)                Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:

 • Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
 • Rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
 • Sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

 

7)                Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

 

8)                Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:

 • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
 • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9)                Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

10)            Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

11)            Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12) Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13)            Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14)            Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.: 

 • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • upominki i nagrody dla kontrahentów,
 • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
 • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych,
 • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
 • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
 • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15)            Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,

16)            Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17)            Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

18)            Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

19)            Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • czynności podlegające opodatkowaniu VAT - em,
 • poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
 • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
 • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
 • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20)            Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21)            Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

22)            Pozostałe zagadnienia.

23)            Odpowiedzi na pytania uczestników.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

(cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking)

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.