Temat:

Wybrane zagadnienia prawa bilansowego dla księgowych z uwzględnieniem regulacji podatkowych 2019 [nr 6402]

Termin: 29-03-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

Moduł I- Ostrożna wycena, podsumowanie regulacji KSR 4 utrata wartości aktywów w tym odpisy aktualizujące środki trwałe, należności, zapasy, instrumenty finansowe

Moduł II- Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, podsumowanie regulacji KSR 6 w tym: rodzaje i zasady tworzenia rezerw, rezerwy na świadczenia pracownicze, RKM bierne, pozostałe rezerwy

Moduł III- Zagadnienia dotyczące środków trwałych

1.      Nowa wersja KŚT.

2.      Zmiany wynikające z regulacji prawa podatkowego, w tym jednorazowa amortyzacji środków trwałych -podsumowanie

3.      Samochód osobowy- regulacje księgowe i podatkowe ( limity podatkowe)

4.      Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 -środki trwałe

-  Podstawowe definicje ( ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)

-  Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność)

-  Tworzenie obiektów inwentarzowych ( zasady, kryteria)

-  Ustalenie wartości początkowej w tym: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego

-  Późniejsze nakłady, w tym: ulepszenia, remonty, konserwacje

-  Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja

-  Przekwalifikowanie

-  Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)

-  Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu, inwentaryzacja

-  Prezentacja w sprawozdaniu finansowym, ujawnienia

5.     Krajowy standard Rachunkowości KSR 5 -leasing, najem, dzierżawa

-  Podsumowanie kluczowych regulacji dotyczących umów leasingu, najmu, dzierżawy w prawie bilansowym

-  Leasing zwrotny, wykupy przedmiotów leasingu

-  Leasing w prawie bilansowym vs prawo podatkowe

-  Samochód osobowy w leasingu- ostanie modyfikacje

Moduł IV- Podatek odroczony – KRS 2

-  Powstawanie dodatnich i ujemnych różnić przejściowych – przykłady, rozliczenie, ujęcie w sprawozdaniu finansowym

-  Trwałe i przejściowe różnice miedzy prawem bilansowym i podatkowym

-  Rozliczenie i ujęcie straty podatkowej

Moduł V- Instrumenty finansowe – Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji i prezentacji i wyceny instrumentów finansowych

-  Klasyfikacja instrumentów finansowych wg rodzajów i celów nabycia

-  Wycena wg wartości godziwej

-  Wycena metodą zamortyzowanego kosztu

-  Kredyt jako instrument finansowy- wycena, rozliczenie, ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Moduł VI- Zmiany w rachunkowości od 2019 roku

-  Uproszczenia dla jednostek małych i mikro, zmiany progów i dodatkowe uproszczenia

-  Przechowywanie sprawozdań

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 470.00 netto zł./osobę (578.10 zł. brutto)
dwie i więcej 420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.