UWAGA: nastąpiła zmiana terminu Szkolenia na >>> 11 marca

Temat:

CZAS PRACY bez tajemnic w 2019 roku - czyli prawie wszystko o czasie pracy [nr 6354]

Termin: 07-03-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Wstęp:

Szkolenie służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy, jakim jest problematyka czasu pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.

Program:

1)      Pojęcie czasu pracy

2)      Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy

 • Określenie granic doby pracowniczej
 • Przypadki jej naruszenia

3)      Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2019

4)      Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)

5)      Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

6)      Okres rozliczeniowy

 • Znaczenie
 • Wydłużenie
 • Rozliczanie

7)      Systemy czasu pracy

 • podstawowy
 • równoważny
  - zwykły
  - dozór urządzeń, pogotowie pracy
  - pilnowanie, straż, ratownictwo
 • ruch ciągły
 • przerywany
 • zadaniowy
 • weekendowy
 • skrócony tydzień pracy

8)     Ruchomy czas pracy

9)     Indywidualny rozkład czasu pracy

10)   Praca zmianowa

11)   Przerwy w pracy

 • wliczane do czasu pracy
  - śniadaniowa (134 KP)
  - krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej)
  - przerwy wynikające z przepisów szczególnych
  - na podstawie prawa zakładowego
  - przestój
 • nie wliczane do czasu pracy
  - lunchowa (141 KP)
  - na podstawie prawa zakładowego

12)  Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

13)  Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP

14)  Dokumentacja związana z czasem pracy

 • Ewidencja czasu pracy
 • Rozkład a harmonogram (grafik)
 • Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy
 • Problem zmiany grafiku
 • Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku

15)  Pojęcie dnia wolnego od pracy

16)  Praca w godzinach nadliczbowych

 • Definicja (system podstawowy i równoważny)
 • Warunki dopuszczalności
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej
  - czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
  - dodatki 50% i 100%
 • Wyłączenia
 • Roczny limit godzin nadliczbowych

17)  Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

 • Warunki
 • Rekompensowanie

18)  Praca w niedzielę i święto

 • Granice czasowe niedzieli
 • Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych)
 • Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto
 • Rekompensowanie
 • Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”

19)  Czas pracy kadry zarządzającej

20)  Dyżur pracowniczy

21)  Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

22)  Praca w porze nocnej

a)      Definicje

- pora nocna

- pracownik pracujący w nocy

b)      Warunki dopuszczalności

c)      Rekompensowanie (dodatek nocny)

d)     Wyłączenia

23)  Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy

a)      Przygotowanie do pracy

b)      Podróż służbowa

c)      Szkolenia

24)  Czas pracy - regulacje szczególne

a)      Kobiety

b)      Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)

c)      Młodociani

d)     Niepełnosprawni 

25)  Zagadnienie różne

a)      Regulacja czasu pracy w aktach prawa zakładowego

b)      Wymiar czasu pracy w tzw. informacji dodatkowej

c)      „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP

d)     Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą

26)  Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 01-03-2019 godz. 19:03 40.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 02-03-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, 
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.