Temat:

Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2019 roku [nr 6418]

Termin: 26-04-2019
Godziny zajęć: 09:00-15:10
Prowadzący:

- doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Opis:

Polska ustawa o pracownikach delegowanych w praktyce i zapowiedź kolejnych zmian, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących – doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Program:

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • w jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę, w której występuje element międzynarodowy?
 • co ogranicza strony umowy o pracę w swobodnym wyborze prawa właściwego?
 • czy można wybrać prawo obce do umowy o pracę realizowanej na terytorium Polski?
 • w jaki sposób działają przepisy wymuszające swoje zastosowanie polskie i innego państwa?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

 • w jakich sytuacjach mamy do czynienia z delegowaniem na zasadach dyrektywy 96/71/WE?
 • w jakich przypadkach mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracownika, a jakie w okresie oddelegowania?
 • jakie przepisy należy stosować względem pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  – czas pracy,
  – minimalne wynagrodzenie,
  – urlop wypoczynkowy,
  – bhp,
  – praca w dni świąteczne,
 • w jaki sposób działa zasad korzystności w odniesieniu do pracowników delegowanych?
 • jakie składniki możemy zaliczać do minimalnego wynagrodzenia pracowników delegowanych?
 • dlaczego przepisy polskiej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę są niezgodne z prawem innych państw UE?
 • czy w okresie oddelegowania mamy do czynienia z podróżą służbową?
 • jak po zmianie przepisów ustalić podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych?
 • czy w przypadku krótkotrwałych szkoleń zagranicznych, czy rozmów biznesowych mamy do czynienia z delegowaniem?

3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

 • jakim przepisom podlegają pracownicy oddelegowani poza UE?
 • czy polskie przepisy zachowują aktualność w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swoich pracowników poza UE?

4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

 • jakie zagrożenia niosą za sobą przepisy wdrożone w poszczególnych państwach na podstawie dyrektywy 2014/67/WE?
 • kiedy mamy do czynienia z rzekomym delegowaniem i jakie z tego wynikają następstwa?
 • w jaki sposób przebiegają kontrole delegowania w państwie delegowania i w Polsce?
 • jak przebiega egzekucja nałożonych kar w kraju oddelegowania?
 • jak wdrożyły przepisy dyrektywy 2014/67/We takie państwa jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Litwa? (inne państwa na życzenie Uczestników zgłaszane przed szkoleniem)

5. Polska ustawa ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – praktyka stosowania

 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników na terytorium RP?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE?
 • jakie mechanizmy kontroli stosowane są w państwie wysyłającym i goszczącym?
 • jakie uprawnienia przysługują Państwowej Inspekcji Pracy na tle ustawy o delegowaniu pracowników?

6. Projekt zmian w dyrektywie 96/71/WE (NOWOŚĆ!)

 • jakie konsekwencje płyną z faktu wprowadzenia maksymalnego okresu delegowania?
 • jakie konsekwencje płyną z faktu wprowadzenia zasady ?ta sama płaca, za tę samą pracę, w tym samym miejscu??
 • jakie zagrożenia płyną z faktu konieczności stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy?
 • jakie zagrożenia płyną z konieczności stosowania przepisów państwa przyjmującego przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 • jakie zagrożenia dla przyszłości delegowania stwarza wdrożenie przepisów zmieniających dyrektywę 96/71/WE?

7. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

 • jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy w zakresie ubezpieczenia społecznego?
 • pod jakimi warunkami pracownicy delegowani oraz pracownicy świadczący pracę w dwóch państwach podlegają przepisom państwa wysyłającego w zakresie ubezpieczeń społecznych?
 • jakie są zasady uzyskania poświadczenia ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczenia społecznego?
 • jakie są konsekwencje zakwestionowania formularza A1

 8. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych

 • zakres kontroli polskich pracowników przez organy kontrolne na terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy
 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do delegowanych pracowników, realizowane przy wykorzystaniu systemu IMI
 • dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie pracy przez delegowanych
Profil uczestników:

Grupa docelowa:
– strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe – prawo inne niż prawo polskie,
– pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
– pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
– agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 12-04-2019 godz. 22:19 50.00 zł./osobę
470.00 netto zł./osobę (578.10 zł. brutto) od: 13-04-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.