Temat:

Od zatrudnienia do zwolnienia - ABC kadrowca [nr 6477]

Termin: 23-05-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Katarzyna Smulczyk

- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Od kilkunastu lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:
 1. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
  • Treść ogłoszenia o pracę
  • Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
  • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
 2. Nawiązanie stosunku pracy
 3. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
  • Badania wstępne
  • Uzyskanie oświadczeń od pracownika
  • Poinformowanie komornika o zatrudnieniu pracownika
  • Zapoznanie pracownika z aktami wewnątrzzakładowymi
  • Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – szkolenia BHP, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, ekwiwalenty związane z BHP
  • Informacja o warunkach zatrudnienia
  • Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego
 4. Umowa o pracę
  • Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę?
  • Rodzaje umów o pracę
  • Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy
  • Dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem
  • Zmiany w umowach terminowych
 5. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji pracowniczej
 6. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę
 7. Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.
 8. Odpowiedzialność porządkowa – kary, nagany, upomnienia
 9. Sprawdzanie trzeźwości pracownika
 10. Urlop wypoczynkowy
  • Nabycie prawa do urlopu
  • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
  • Urlop proporcjonalny
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego
  • Urlop dla pracownika niepełnoetatowego
  • Udzielanie urlopu na część dnia
  • Urlop zaległy
  • Urlop na żądanie
  • Odwołanie pracownika z urlopu
  • Okresy zaliczane do stażu urlopowego
  • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
  • Urlopy okolicznościowe
 11. Rozwiązanie stosunku pracy
  • Ochrona stosunku pracy
  • Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę
  • Okresy wypowiedzenia
  • Dni na poszukiwanie pracy
  • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
  • Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy
  • Świadectwo pracy
 12. Zgon pracownika – obowiązki pracodawcy
 13. Pytania i dyskusja
Profil uczestników:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

Cel szkolenia:

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 17-05-2019 godz. 19:19 50.00 zł./osobę
440.00 netto zł./osobę (541.20 zł. brutto) od: 18-05-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.