Temat:

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA i ROZLICZANIA CZASU PRACY po zmianach w 2019 r. z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy [nr 6434]

Termin: 12-04-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Przemysław Jeżek

- specjalista z zakresu prawa pracy i płac z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010-2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z wydawnictwem INFOR, jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Trener z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący szkolenia oparte na warsztatach praktycznych.
Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

I. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności
od 01 stycznia 2019 r.
a. dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca będzie musiał wyłączyć z akt osobowych
b. szczegółowe informacje, które muszą być zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy od 01 stycznia 2019 r.
c. wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
w postaci papierowej lub elektronicznej
d. czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)
e. jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia


II. Nowe uprawnienia rodziców i spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy obowiązujące od 6 czerwca 2018r. w tym dzieci niepełnosprawnych
a. wnioski w zakresie czasu pracy składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
b. systemy i rozkłady czasu pracy jakie pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
c. przypadki w których pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
d. do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy
e. w jakich przypadkach w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy

III. Wymiar i normy czasu pracy w 2019 r.
a. wymiar czasu pracy dla pracownika pełno i niepełnoetatowego
b. wskazanie obowiązujących normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
c. zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
d. wpływ wymiaru czasu pracy w różnych systemach czasu pracy na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym

IV. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a. normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
b. niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
c. możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
d. wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy
e. przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia

V. Praca w niedziele i święta
a. czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele
b. co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe
c. zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego
d. jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi
e. jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę
f. czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy ?

VI. Sporządzanie rozkładów czasu pracy
a. w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
b. w jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy
c. w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
d. kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy
e. kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy
aktualne stanowisko PIP oraz MRPiPS
jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP ?

VII. Odpracowanie wyjść prywatnych
a. wniosek o wyjście prywatne
b. możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
- kobiet w ciąży
- pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP
- pracowników młodocianych
c. odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

VIII. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
a. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
b. prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
c. niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
d. w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

IX. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
a. która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
b. obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych
i średniotygodniowych
c. przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia
d. konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
e. pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
f. wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
g. jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
h. jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
i. prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
- wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
- wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy
j. pojęcie dnia wolnego od pracy:
- w jakich godzinach przypada dzień wolny za pracę w niedzielę – święto
i dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

X. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
a. omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
b. opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
c. udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
d. wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym

Cel szkolenia:

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką należy tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do nowych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego dokumentu z tego obszaru, czyli ewidencję czasu pracy.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę dot. rozliczania czasu pracy, pracowników działów personalnych, kierowników jak i doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
380.00 netto zł./osobę (467.40 zł. brutto) do: 05-04-2019 godz. 19:13 50.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 06-04-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje,
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.