Temat:

Prawo pracy 2018 - podsumowanie aktualnych przepisów, ochrona danych osobowych w prawie pracy (wynikające z RODO i prawa krajowego), prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy oraz kolejne zmiany, wykładnia i orzecznictwo [nr 5980]

NOWOŚĆ

Termin: 28-05-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Biurowe Lubicz - sala konferencyjna Parter (mapka dojazdu)
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Lubicz 23
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w Centrum Biurowym Lubicz.
Budynek Centrum Biurowe Lubicz jest biurowcem charakteryzującym się
najwyższym światowym standardem. Obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum Krakowa, u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej.
Od Rynku Głównego dzieli go kilka minut drogi pieszo.

Istnieje możliwość korzystania z parkingu przed biurowcem. Koszt wynosi 4 zł/godzinę (wyłącznie dla uczestników szkolenia). Cena postoju w pozostałych przypadkach to 15 złotych/godzinę). O szczegóły prosze pytać osobę obsługującą szkolenie.

Wstęp:

W ramach szkolenia zostaną omówione przede wszystkim zmiany w prawie pracy, które są wynikiem rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów prawa (RODO i znowelizowanych przepisów prawa pracy) oraz najnowsza wykładnia.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną głownie kwestie praktyczne (m.in. zasady poprawnego tworzenia ogłoszeń rekrutacyjnych, postępowania np. z cv przedłożonymi poza procesem rekrutacyjnym, konieczność sprawdzenia – pod kątem zgodności w wprowadzonymi zmianami – dokumentów, którymi posługują się pracodawcy).

Znacząca część szkolenia poświecona będzie nowym regulacjom dotyczącym stosowania różnych form monitoringu i obowiązków z tym związanych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też o innych nadchodzących zmianach w prawie pracy oraz o najnowszym orzecznictwem i wykładnią PIP w zakresie udzielania urlopu zaległego.  

Program:
 1. RODO w działach kadr od 25 maja br. – nowe zasady postępowania, wymagania RODO wobec administratorów danych będących pracodawcami, w tym:
 • weryfikacja procesów rekrutacyjnych, nowe obowiązki informacyjne wprost z RODO,
 • przekazywanie określonych informacji w procesie rekrutacyjnym,
 • warunki, jakim musi odpowiadać zgoda na przetwarzanie danych osobowych, żeby spełniała wymagania RODO,
 • tworzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • unikanie ryzyka naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 • poprzedzenie stosowania określonych procedur, w tym m.in. monitoringu pracowników oceną skutków planowanych operacji,
 • obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia poprawności przetwarzania danych – jak poprawnie postąpić,
 1. Obowiązki pracodawców, którzy muszą wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), w szczególności:
 • termin i zasady zgłoszenia IOD do GIODO (UODO),
 • warunki wykonywania pracy przez IOD (podstawa prawna świadczenia pracy),
 • obowiązki IOD,
 • uprawnienia IOD oraz obowiązki pracodawcy wobec niego – zgodnie z nową, kształtującą się wykładnią, w tym: obowiązek wspomagania IOD przez wszystkie departamenty i wydziały funkcjonujące u danego pracodawcy, definicja konfliktu interesów między funkcją IOD, a innymi zadaniami (ograniczenia),
 1. Kontrole GIODO (UODO) – zasady, w oparciu o które będą przeprowadzane kontrole, zasady nakładania i wysokość mandatów, odpowiedzialność cywilna i karna (na jakich zasadach odpowiada pracodawca, a na jakich osoba pracująca z wykorzystaniem danych osobowych),
 2. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy – jakich danych można żądać i na jakiej podstawie, zwłaszcza:
 • weryfikacja wykorzystywanych dokumentów (konieczność sprawdzenia poprawności m.in. kwestionariuszy osobowych przedkładanych do wypełnienia kandydatom do pracy oraz nowym pracownikom),
 • problematyka związana z przetwarzaniem zdjęć (w jakich przypadkach można pozyskiwać zdjęcia pracownika),
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach na badania (poprawne skierowanie na badanie wstępne),
 1. Nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z oceną sytuacji materialnej pracowników,
 2. Wprowadzana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników orz trzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie urzędu – czas na realizację do upływu 21 stycznia 2019 r.,
 3. Prawo pracownika do prywatności – zasady stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów, wynikające z nowych przepisów Kodeksu pracy oraz:
 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień),
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie,
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy,
 1. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:
 • dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
 1. Pozostałe nadchodzące zmiany w prawie pracy, wybrane najważniejsze orzecznictwo oraz wykładnia, w tym:
 • nowe regulacje dotyczące ułatwień w korzystaniu z elastycznego czasu pracy przez niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego, a także pozwalające na łatwiejsze wykonywanie pracy w formie telepracy,
 • nadchodzące nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z nowymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych,
 • konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie (planowane przesunięcie wejścia w życie zmian z 1 lipca na 1 grudnia br.),
 • najnowsze orzecznictwo, także dotyczące możliwości nagrywania pracodawcy i osób go reprezentujących – w jakich przypadkach jest możliwe, w jakich stanowi naruszenie prawa do prywatności komunikowania się,
 • wykładnia PIP w zakresie realizowania obowiązku udzielania urlopu zaległego w terminie (zapowiedziane kontrole).
Profil uczestników:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr oraz wszystkich osób zajmujących się u danego pracodawcy prawem pracy. Udziałem w takim szkoleniu powinni być zainteresowani także pracownicy sprawujący funkcje kierownicze wobec pracowników

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
360.00 netto zł./osobę (442.80 zł. brutto) do: 23-05-2018 godz. 22:22 70.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 24-05-2018

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.