Temat:

Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa, w tym obowiązki płatników składek po wprowadzeniu e-ZLA od 1 lipca 2018 r. [nr 5921]

Termin: 17-04-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- Wybitny specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
Zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych, w szczególności tematyką związaną z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia wypadkowego, jak również problematyką dotyczącą zasad wypłaty świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze swobodny przepływ osób. Jest autorką wielu publikacji w tym zakresie.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel ATRIUM - sala szkoleniowa
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Krzywa 7
Strona www: www.hotelatrium.pl/konferencje.html
Opis miejsca:

Atrium Hotel*** zlokalizowany jest w ścisłym centrum starego miasta Krakowa, 400 m od Rynku Głównego, 500 m od Dworca PKS i PKP. Atrium Hotel*** usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie największych atrakcji miasta: Bramy Floriańskiej, Barbakanu, Drogi Królewskiej, Rynku Głównego z Ratuszem, Sukiennic i Kościoła Mariackiego oraz Wzgórza Wawelskiego.

Program:

I. Elektroniczne zwolnienia lekarskie:

1)       zasady wystawiania zwolnień lekarskich

2)       zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA wystawiane w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), udostępnianie e-ZLA na profilu płatnika składek

3)       wydruk e-ZLA – kiedy ubezpieczony otrzymuje go od lekarza, kiedy jest zobowiązany do złożenia u płatnika składek, zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego

4)       dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego przez płatnika składek, który posiada profil na PUE ZUS, u płatnika składek, który nie posiada profilu na PUE ZUS

5)       dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS po ustaniu ubezpieczenia:

                  a)    w przypadku pierwszego zwolnienia,

                  b)    w przypadku kolejnych zwolnień bez przerwy, po przerwie,

6)       przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, jeżeli za część okresu zaświadczenia lekarskiego wypłaty dokonuje płatnik składek, a za część ZUS 

7)       postępowanie pracodawcy w razie stwierdzenia błędu w e-ZLA, nieważność zaświadczenia lekarskiego

8)       zwolnienie wystawione za okres wsteczny - kiedy może służyć do wypłaty świadczeń, sposób postępowania.

II. Prawo do zasiłków i ich wysokość:

1)       świadczenia z tytułu choroby z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego: okres wyczekiwania,  brak prawa do świadczeń, ustalanie okresu zasiłkowego, wysokość świadczeń, kontrola zwolnień lekarskich,

2)       zasiłek macierzyński:  okres przysługiwania, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, możliwość odroczenia urlopu, podejmowanie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego, wydłużanie urlopu rodzicielskiego w związku z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, dwa sposoby obliczenia wydłużenia urlopu, prawo do innego zasiłku w czasie niemożności wykonywania zatrudnienia, wysokość zasiłku, w tym w razie przedłużenia urlopu rodzicielskiego, w razie korzystania z rodziców z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie, wyrównywanie zasiłku do 100%, podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,

3)       zasiłek opiekuńczy: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego (opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym), przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

III. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

1)    okres do ustalenia podstawy wymiaru,

2)    zasady uzupełniania wynagrodzenia,

3)    ustalanie podstawy wymiaru po przekroczeniu trzydziestokrotności, średni wskaźnik składek,

4)    składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,

5)    zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,

6)    składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,

7)    umowy zlecenia z własnym pracownikiem,

8)    zaliczkowa wypłata składnika,

9)    niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,

10)  zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana wymiaru czasu pracy a uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc,

11)  ponowne ustalanie i nieustalanie podstawy wymiaru, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy,

12)  ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przysługującego w czasie pracy wykonywanej podczas urlopu rodzicielskiego.

IV. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty zasiłków, zasady ich wypełniania (ZUS Z-3, nowe wzory Z-15A i Z-15B oraz zasady ich wypełniania).

V. Odpowiedzi na pytania.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
350.00 netto zł./osobę (430.50 zł. brutto) do: 13-04-2018 godz. 22:00 80.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 14-04-2018

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, 
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,
  • imienne zaświadczenie
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.