Temat:

PRAWO PRACY 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
3-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK [nr 6203]

szkolenie jest potwierdzone

Termin: 26-05-2019 do 29-05-2019
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Grand Nosalowy Dwór Resort & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: ul. Balzera 21d
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w uroczym Hotelu Grand Nosalowy Dwór Resort & SPA ****.

To luksusowy hotel pod Tatrami, którego architektura inspirowana jest stylem najlepszych alpejskich kurortów. 
Nosalowy Dwór to więcej niż kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal, to przestrzeń wypoczynku. Przestrzeń, gdzie tworzą się emocje, zaś oferty dopasowują się do indywidualnych oczekiwań Gości.Resort składa się z czterech wyjątkowych obiektów: Rezydencji I Nosalowy Dwór, Rezydencji II Nosalowy Dwór, Hotelu Grand Nosalowy Dwór oraz Hotelu Nosalowy Dwór.

 

Program:

Dzień 1:
Od zatrudnienia do zwolnienia oraz PPK

 

1. Zasady zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika

 • Zakres umowy o pracę
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia
 • Elektronizacja akt osobowych
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

2. Umowy cywilnoprawne w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.

 • Dzieło a zlecenie
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia?
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
 • Jakich argumentów używa ZUS przy podważaniu umów o dzieło?
 • Kontrakty menedżerskie
 • Samozatrudnienie
 • Minimalne wynagrodzenie przy zleceniu
 • Ustalanie godzin świadczenia usług
 • Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia

3.Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia

 • Aneks do umowy o pracę (porozumienie zmieniające)
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy


4. Rozwiązanie stosunku pracy

 • Możliwości rozwiązania stosunku pracy
 • Przekazywanie oświadczeń woli o zwolnieniu
 • Określanie przyczyn zwolnienia
 • Okresy wypowiedzenia
 • Możliwość skrócenia okresów wypowiedzenia
 • Ochrona przed zwolnieniem (w tym ochrona przedemerytalna)
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Świadectwo pracy
 • Informacja o przechowywaniu akt osobowych

 

5. Pracownicze plany kapitałowe

 • Obowiązki pracodawcy związane z PPK
 • Dobrowolny charakter PPK
 • Składka opłacana przez pracodawcę
 • Składka opłacana przez pracownika
 • Dopłaty Skarbu Państwa

 

 

Dzień 2:
Czas pracy, urlopy, szczególne uprawnienia pracownicze, ZFŚS, zajęcia komornicze

 

6. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym

 • Normy pracy i odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Harmonogramy pracy
 • Najczęściej występujące problemy przy ustalaniu czasu pracy

 

7. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania innych urlopów
 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
 • Dokumentowanie nieobecności pracowniczych

8. Uprawnienia rodzicielskie

 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Urlop ojcowski
 • Łączenie urlopu z pracą
 • Odroczenie części urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie czasu pracy
 • Ochrona przed zwolnieniem

9. Uprawnienia związane z niepełnosprawnością

 • Skrócony wymiar czasu pracy
 • Brak możliwości odbioru godzin
 • Ograniczenia w zatrudnieniu
 • Przerwa na gimnastykę
 • Dodatkowy urlop
 • Wolne na zabiegi

10. ZFŚS

 • Osoby uprawnione
 • Różnicowanie świadczeń
 • Czy każde świadczenie należy różnicować

11. Ochrona wynagrodzeń za pracę

 • Ogólne zasady ochrony wynagrodzeń
 • Potrącenia komornicze ze stosunku pracy
 • Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych (nowe zasady 2019)
 • Potrącenia komornicze w przypadku samozatrudnienia
 • Potrącenia komornicze z zasiłków

 

Dzień 3: 

Prawo pracy 2019 - obowiązujące od 4 maja 2019 zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o ZFŚS, nowe akta osobowe, najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej oraz dalsze nadchodzące zmiany (w tym w świadectwach pracy)


 

1.Nowe regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, które weszły od 4 maja br.

2.Nowy zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników)– jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich już nie wpisywać, koniec wpisywania imion rodziców w świadectwie pracy,

3.Nowe zasady przetwarzania danych za zgodą,

4.Nowe przepisy dotyczące monitoringu,

5.Wymóg pozyskiwania dodatkowych oświadczeń od osób przetwarzających tzw. szczególne dane osobowe,

6.Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników, w szczególności:

 • podstawa prawna pozyskiwania danych o miejscu zamieszkania kandydata do pracy,
 • przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne (z omówieniem planowanych zmian zakładających zmniejszenie częstotliwości badań),
 • zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej,

7.Zmiany do Kodeksu pracy wprowadzane ustawą nowelizującą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dotychczasowy druk sejmowy 1653), w tym:

 • nowe przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji,
 • nowe terminy dla pracownika na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy (konieczność naniesienia poprawki na wzór świadectwa pracy),
 • nowe wykroczenie – niewydanie świadectwa pracy w terminie oraz skutki jego popełnienia,

8.Najnowsza wykładnia dotycząca prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz opinie UODO, w tym:

 • zasady poprawnego wypełnienia obowiązku informacyjnego (sposób przekazania informacji, język przekazanej informacji zgodnie z wykładnią UODO),
 • wykładnia dotycząca zasad dokumentowania czasu pracy poszczególnych pracowników, wyjaśnienie czy dokumentowanie czasu pracy może być częściowo papierowe, a częściowo elektroniczne,
 • nowe czy stare akta (co się umieszcza w części A nowych akt),
 • dokumenty dotyczące urlopów wypoczynkowych zbierane dla danego pracownika – jakie konkretnie dokumenty tam umieszczać zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • zasady wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej –wykładnia MRPiPS odnośnie tego, jak postępować wobec pracowników nadużywających uprawnienia do uzyskania kopii,
 • poprawna realizacja obowiązku poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo,(opinia MRPiPS, przykładowy wzór informacji), wyjaśnienie jakiej kategorii pracowników nie dotyczy ten obowiązek,
 • Wyjaśnienie, jakie warunki mają być zapewnione w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest papierowa dokumentacja pracowników, których stosunek pracy ustał i do kiedy warunki te mają być zapewnione – stanowisko MRPiPS oraz PIP,
 • Jak poprawnie prowadzić dokumentację elektroniczną.

9. Pozostałe istotne zagadnienia

10. Konsultacje, pytania.


Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 100.00 netto zł./osobę (2 583.00 zł. brutto) do: 13-05-2019 godz. 18:00 150.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 14-05-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 26 maja 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 29 maja 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ),

RABATY - przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z firmy


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.