Temat:

Kompleksowe warsztaty dla ADO, ABI (inspektorów), ASI. Akredytowany kurs dla inspektorów ochrony danych osobowych w aspekcie RODO [nr 5409]

Termin: 19-03-2018 do 21-03-2018
Prowadzący:
Rafał Andrzejewski

prawnik, audytor, trener. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w wiodących kancelariach prawnych, podmiotach gospodarczych, uczelniach, jednostkach sektora administracji publicznej, placówkach oświatowych i medycznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, które przekłada na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle (odnowiony i wyremontowany w 2014 roku) swoje malownicze położenie zawdzięcza
otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Wstęp:

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r.  ale zmiany, które z niego wynikają są  na tyle istotne, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp.

UPRAWNIENIA:

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Dla chętnych egzamin, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku weryfikacji w/w uprawnień czy też  rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji.

Opis:

Główne zalety naszego szkolenia:

 • skupienie się na konkretach – przekażemy praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  w ciągu  intensywnego dnia szkolenia,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa  w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję ABI ( IOD) u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, placówki medyczne, PAN,  firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne,
 • atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.

 

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI!

Biorąc udział w szkoleniu, nie tylko nabędziesz niezbędną i praktyczną wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uzyskasz także pakiet dodatkowych, wyjątkowych i praktycznych korzyści: Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji np. Rejestr Czynności przetwarzania, Analizę Ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Audyty IODO, Notyfikacja naruszeń i wiele innych.

Program:

I.WPROWADZENIE

 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r.?
 • Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO?
 • Jakie podmioty będą zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

II.PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
 • podstawy i terminologia według UODO
 • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?

            – zmiany w podstawowych definicjach

            – nowe definicje i terminy w RODO

           – Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice

 • Na czym polega pseudonimizacja?
 • Co to jest przenoszenie danych według RODO?
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO
 • Zasady przetwarzania danych według RODO

 

III.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NOWEJ ODSŁONIE:  ZAŁOŻENIA PROJEKTU NOWEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

IV.UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO

V.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I WEDŁUG RODO

VI.ZAPEWNIENIA ZAPOZNANIA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE Z PRZEPISAMI-ŚWIADOMOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Według UODO (przypomnienie):
 2. Według RODO:
 • Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
 • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

VII.ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 1.  Zabezpieczenia według UODO  (przypomnienie):
 2.  Zabezpieczenia według RODO:
 • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
 • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
 • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • certyfikacja i kodeksy postępowania
 • rejestrowanie czynności przetwarzania

VIII.NOWE ZADANIE INSPEKTORA- ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA ( wzór dokumentu).  JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ANALIZE RYZYKA?

IX.NOWE UJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE

 • porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
 • analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:

-rejestrowanie czynności przetwarzania

-ocena skutków przetwarzania danych

-obowiązki informacyjne

-obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

-zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

 • obowiązki podmiotów przetwarzających dane

 X.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dawniej  ABI)

 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
 • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?  Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 • Status Inspektora ochrony danych:

-Niezależność,

-Podległość kierownictwu ADO,

-Tajemnica zawodowa.

 • Zadania Inspektora ochrony danych:

-Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

-Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,

-Szkolenia

-Audyty

-Współpraca z organem nadzorczym

-Pełnie funkcji punktu kontaktowego

-Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych

 • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.

XI.ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

XII.ZAKOŃCZENIE

 • jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
 • najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego RODO, czyli co się mówi o rozporządzeniu

XIII.KONSULTACJE  Z TRENEREM.

 

...

ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski prawnik, praktyk ( pełni funkcję ABI w różnych podmiotach), audytor,   trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.

Korzyści:

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji np. Rejestr Czynności przetwarzania, Analizę Ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Audyty IOD, Notyfikacja naruszeń i wiele inych.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Dla chętnych egzamin, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 1 790.00 netto zł./osobę (2 201.70 zł. brutto)
dwie i więcej 1 690.00 netto zł./osobę (2 078.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 18 marca 2018r. od godz. 14.00
Do dnia 20 marca 2018r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:
- zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje)
- teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem
- imienne zaświadczenie uczestnictwa
- 2 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą )
- pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu 18.03, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie 20.03)
- relaks w Centrum Tropicana: bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, sauny, jacuzzi, sali fitness (szczegóły na stronie hotelu)
- bezpłatny wstęp do klubu nocnego

UWAGA
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej za dopłatą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.