Temat:

PRAWO PRACY i PŁACE 2019/2020 po zmianach. Rozliczenia z ZUS i US - praktyczne kompendium [nr 6508]

Termin: 10-12-2019 do 13-12-2019
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

Joanna Ruszczak

Specjalista d/s płac i kadr w znanej firmie doradczej.  Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Nosalowy Dwór Resort & SPA ****
Miasto: Zakopane
Ulica: ul. Balzera 21d
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w uroczym Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA ****.

To luksusowy hotel pod Tatrami, którego architektura inspirowana jest stylem najlepszych

alpejskich kurortów. Nosalowy Dwór to więcej niż kompleks hotelowy położony

nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal, to przestrzeń wypoczynku. Przestrzeń, gdzie tworzą się emocje, zaś oferty dopasowują się do indywidualnych oczekiwań Gości. Resort składa się z czterech wyjątkowych obiektów: Rezydencji I Nosalowy Dwór, Rezydencji II Nosalowy Dwór, Hotelu Grand Nosalowy Dwór oraz Hotelu Nosalowy Dwór.
W Nosalowym Dworze Goście mają do dyspozycji hotelowy basen. To miejsce stworzone do wypoczynku i aktywności w pięknych wnętrzach - warto skorzystać z niego o każdej porze dnia.

 

Program:

Dzień I
Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, dokumentacja związana z zatrudnieniem, RODO, elektroniczna forma akt osobowych

1. Zasady zawierania umów o pracę

 • Przegląd rodzajów umów o pracę z naciskiem na problemy związane z każdym rodzajem
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Potwierdzanie warunków zatrudnienia
 • Informacje przekazywane pracownikowi
 • Konieczność brania oświadczeń o wyborze formy wypłaty (2019)

2. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych

 • Umowa o pracę a umowa zlecenia
 • Jakie elementy zlecenia mogą stanowić podstawę ustalenia stosunku pracy
 • Dzieło a zlecenie
 • Kiedy dzieło zostanie podważone przez ZUS
 • Kontrakty menedżerskie tworzenie i rozliczenia
 • Samozatrudnienie
 • Powołanie do zarządu

3. Wynagrodzenie minimalne

 • Minimalne wynagrodzenie na etacie
  - Jakie składniki wchodzą w skład minimalnego wynagrodzenia
  - Honoraria autorskie a minimalne wynagrodzenie
 • Minimalne wynagrodzenie na zleceniu
  - Definicja zleceniobiorcy/świadczącego usługi
  - Zasady wynagradzania zleceniobiorców
  - Czy rachunek ze zlecenia musi być podpisany
  - Czy wynagrodzenie ze zlecenia musi być wypłacone przed końcem miesiąca
  - Ustalanie godzin świadczenia usług
  - Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia

4. RODO w środowisku pracy (od 2018)

 • Dane osobowe kandydata na pracownika
 • Dane pracownika pracownika
 • Zasady przetwarzania danych pracowniczych w świetle RODO
 • Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych
 • Czy należy przechowywać CV i list motywacyjny
 • Czy można przechowywać kopie dokumentów identyfikacyjnych pracowników

5. Dokumentacja związana z zatrudnieniem

 • Forma czynności prawnych
 • Dokumentacja pracownicza
 • Dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi

6. Elektroniczna forma akt osobowych (2019)

 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej
 • Forma „papierowa lub elektroniczna” – czy można prowadzić dokumentację w formie mieszanej
 • Zmiana formy prowadzenia akt
 • Czy formę prowadzenia akt osobowych należy wybierać dla wszystkich, czy dla poszczególnych pracowników
 • Nowe rozporządzenie dot. akt osobowych pracowników
 • Przechowywanie kar w aktach osobowych
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych (2019)
 • Okresy przechowywania poszczególnych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Pracownicy, ze skróconym okresem przechowywania akt osobowych
 • U jakich pracowników można skrócić okres przechowywania akt osobowych do 10 lat?
 • Konieczność informowania pracowników o okresie przechowywania akt osobowych


Dzień II
Czas pracy, urlopy, szczególne uprawnienia pracownicze, ZFŚS, zajęcia komornicze

7. Czas pracy

 • Normy pracy i odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Harmonogramy pracy
 • Czas pracy a czas podróży służbowej
 • Czas pracy przy zadaniowym systemie czasu pracy
 • Czas pracy u kierowników

8. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Wymiar urlopu
 • Urlop proporcjonalny
 • Odwołanie i przesunięcie terminu urlopu
 • Wynagrodzenie urlopowe
 • Ekwiwalent za urlop (czy trzeba wyrównać ekwiwalent za 2018)
 • Sytuacje uprawniające do urlopów okolicznościowych
 • Czy kobietom należą się dwa dni z tytułu urodzenia dziecka

9. Uprawnienia rodzicielskie

 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Urlop ojcowski
 • Łączenie urlopu z pracą
 • Odroczenie części urlopu rodzicielskiego
 • Skrócenie czasu pracy
 • Ochrona przed zwolnieniem

10. ZFŚS w 2019 r.

 • Osoby uprawnione
 • Różnicowanie świadczeń
 • Czy każde świadczenie należy różnicować
 • Świadczenia z ZFŚS jako przychód

11. Zajęcia komornicze

 • Ogólne zasady potrąceń z wynagrodzeń
 • Potrącenia komornicze ze stosunku pracy
 • Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych (2019)
 • Potrącenia komornicze w przypadku samozatrudnienia
 • Potrącenia komornicze z zasiłków (zmiany 2018)

12. Monitoring (2019)

 • Monitoring wizyjny
 • Dopuszczalność monitoringu audio
 • Monitoring elektroniczny

 

Dzień III

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zamknięcie roku i obowiązki Płatnika (aktualne przepisy, orzecznictwo, wytyczne Ministerstwa Finansów), również w kontekście zmian poboru zaliczek od 01-08-2019 oraz od 01-10-2019 i dalsze.1. Zagadnienia PIT, w kontekście obowiązków płatnika.

 • Definicja płatnika.
 • Obowiązki płatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej.

 

2. Pobór zaliczek na podatek w kontekście umów o prace.

 

 • Koszty uzyskania przychodu, podstawowe i zwiększone – ważne procedury i terminy. Nowe kwoty kosztów uzyskania przycchodu2019/2020..

NOWA niższa STAWKA PODATKU oraz stosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy 2019/2020…...NOWE LIMITY

Kwota zmniejszająca podatek, a pobór zaliczek w roku 2019/2020, co dalej z PIT-2.

 

3. Pobór zaliczek w kontekście innych tytułów, niż umowa o pracę:

 

 • Koszty uzyskania przychodu  - kiedy możemy stosować 50 % koszty uzyskania przychodu – nowy katalog osób uprawnionych do korzystania z kosztów 50 %. 
  Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w roku 2018..
 • Umowy niskocenne – kiedy stosujemy, i co z naliczeniem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (umowa zlecenie niskocenna, wynagrodzenie ryczałtowe rady nadzorczej niskocenne)
 • Procedury związane z poborem zaliczek na podatek przy wynagrodzeniu Rad Nadzorczych, wynagrodzenia Członków Zarządu, wynagrodzenia Prezesów Zarządu na podstawie uchwały.
 • Zasady poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia w ramach kontaktu menadżerskiego.
 • Pobór podatku od nierezydentów w kontekście umów cywilno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zleceniobiorców Ukraińców.
 • Pobór zaliczki, a umowa absolwencka, w kontekście zmian 2019/2020.
 • Zaliczka na podatek, a wypłata zasiłków z tytułu umów cywilno-prawnych.

 

4. Moment pozostawienia do dyspozycji, a skutki podatkowe w kontekście  świadczeń pracowniczych.

 

 • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
 • Zasada powszechnego opodatkowania, a wyłączenia z opodatkowania w kontekście art 21 ustawy o PIT - Wybrane wyłączenia z opodatkowania a składniki na liście płac – Uwaga, rewolucyjne zmiany 2019.
 • Praktyczne stosowania przepisów w kontekście gwarantowanych świadczeń BHP w ramach składników na liście płac (pułapki interpretacyjne ZUS i US)
 • Samochód służbowy do celów prywatnych, świadczenia medyczne (wykładnie Ministra Finansów, aktualne wyroki sadów, UWAGA, co z ZUS?),
 • Ubezpieczenie (w tym OC) opłacane przez pracodawcą za pracowników,
 • Karnety na siłownię, basen - finansowane ze środków obrotowych lub ZFŚS,
 • Szczepienia przeciwko grypie ze środków pracodawcy bez PIT,
 • Festyny, imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne.
 • Wypłaty z tytułu podróży służbowych pracowników i nie-pracowników ponad limit, a skutki podatkowe i zusowskie.
 • Wypłaty z ZFŚS, a skutki podatkowe.

 

5. Rewolucyjne zmiany 2019/2020 w poborze zaliczek dla podatników do 26 roku życia.

 • Ważne terminy iprocedury obowiązujące tylko w roku 2019.
 • Pobór zaliczek dla zleceniobiorców oraz od wypłat z tytułu umów o pracę dla osób kończących 26 lat w trakcie miesiąca..
 • Ważne: zakres dochodów, do których nowe przepisu nie znajdują zastosowania.
 • Rozliczenie roczne za 2019 rok dla podatników do 26 roku życia.
 • Procedury poboru zaliczek od stycznia 2020 dla podatników do 26 urodzin.

 

6.. Obowiązki informacyjne wynikające z poboru zaliczek przez płatnika – zamknięcie roku.

 • Ważne terminy.
 • Identyfikator podatnika w informacji o pobranych zaliczkach – procedury.
 • Instytucja czynnego żalu.

 

7. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, w tym m. in. z tytułu umorzonych pożyczek, procedury.

 

8.  Dyskusja.


Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) do: 12-11-2019 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) od: 13-11-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 10 grudnia 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 13 grudnia 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ),

RABATY - przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z firmy


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.