Szkolenia polecane:

20 Kwiecień 2023

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2023 W PRAKTYCE – PRAWIDŁOWE TWORZENIE I WYDATKOWANIE ZFŚS W WARUNKACH PRACODAWCY BUDŻETOWEGO I PRZEDSIĘBIORCY [nr 8320v]

szkolenie online

SZKOLENIE ONLINE, więcej»
28 Maj 2023

PODATKI W 2023 ROKU – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH ZMIAN W PODATKACH  [nr 8275]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane Hotel Stamary

Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** więcej»
13 Czerwiec 2023

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 - PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI I DALSZE ZMIANY PRAWA PRACY W 2023 ROKU  [nr 8276]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

Kołobrzeg, Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS więcej»

Wszystkie szkolenia:

Marzec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

NOWA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2023 ROKU - W TYM NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH.
WPŁYW NOWELIZACJI KODEKSU PRACY NA TREŚCI NOWYCH DOKUMENTÓW KADROWYCH. WZORY DOKUMENTÓW GOTOWE DO ZASTOSOWANIA - prowadzi dr Piotr Wąż [nr 8252v]

szkolenie online

21-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
dr Piotr Wąż

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU, NOWY PIT-2, NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH ORAZ INNE OBOWIĄZKI PŁATNIKA [nr 8254v]

szkolenie online

21-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

FAKTUROWANIE W 2023 ROKU, W TYM FAKTURY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (W WDT, WNT, EKSPORCIE) [nr 8264v]

szkolenie online

21-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESACH KADROWYCH PO ZMIANACH KODEKSU PRACY [nr 8270v]

szkolenie online

21-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Arkadiusz Kraus

PRAWO PRACY W 2023 ROKU – NOWELIZACJA KODEKSU PRACY - JAK PRAWIDŁOWO WDROŻYĆ NOWE PRZEPISY.

PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI, UMOWY O PRACĘ, URLOPY, DYREKTYWA O PRZEJRZYSTYCH WARUNKACH PRACY, WORK LIFE BALANCE ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY [nr 8299]

szkolenie stacjonarne, KATOWICE

21-03-2023 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

PRAWO PRACY DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PRACOWNIKAMI I PRACOWNIKÓW HR W 2023 ROKU. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE BARDZO ISTOTNYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY [nr 8280v]

szkolenie online

22-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ZMIANY OD 2023 ROKU, ODDELEGOWANIE, POJAZD SAMOCHODOWY W FIRMIE W 2023 ROKU [nr 8295v]

szkolenie online

22-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

ZUS W PRAKTYCE - SKŁADKI, ZASIŁKI, WYPŁATA WYNAGRODZEŃ W 2023 R. Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PODATKOWYCH WPROWADZONYCH OD 2023 ROKU. OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK Z OMÓWIENIEM NAJNOWSZYCH I PLANOWANYCH ZMIAN  [nr 8300v]

szkolenie online

22-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

KURS VAT 2023 - AKTUALNE ZMIANY, PROBLEMY, INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO W PODATKU VAT - 3 DNIOWY KURS DLA KSIĘGOWYCH [nr 8233v]

szkolenie online

23-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

DOKUMENTACJA KADROWA WYMAGANA NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY W 2023 ROKU - WARSZTAT NA WZORACH - WYMAGANYCH PROCEDUR, POLITYK, WNIOSKÓW I TREŚCI NOWYCH DOKUMENTÓW KADROWYCH DO OPRACOWANIA PRZED WEJŚCIEM NOWYCH PRZEPISÓW W ŻYCIE [nr 8283v]

szkolenie online

23-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Anna Stokłosa

JAK W 2023 R. DOKONAĆ PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA, W TYM ZA CZAS PŁATNYCH NIEOBECNOŚCI, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP, NALEŻNOŚCI PO USTANIU STOSUNKU PRACY, JAK POPRAWNIE DOKONAĆ POTRĄCEŃ Z NALEŻNOŚCI PRACOWNIKÓW – PO ZMIANACH PODATKOWYCH I SKŁADKOWYCH – WARSZTATY Z NALICZANIA [nr 8297v]

szkolenie online

23-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

PODATKI 2023 – VAT, CIT, PIT – ZMIANY, PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH [nr 8317]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

23-03-2023 do 24-03-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond
Aleksander Gniłka

PODATKI 2023 – VAT, CIT, PIT – ZMIANY, PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH [nr 8318v]

szkolenie online

23-03-2023 do 24-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Aleksander Gniłka
Łukasz Chłond

PODATEK AKCYZOWY W 2023 ROKU - NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY, PRAKTYKA I ORZECZNICTWO.
NOWE REGULACJE - CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW AKCYZOWYCH, ENERGIA ODNAWIALNA, NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE. NOWE ZASADY ZWOLNIEŃ OD AKCYZY DLA WYROBÓW GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH [nr 8266v]

szkolenie online

24-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

ZMIANY W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU - KONTROLA TRZEŹWOŚCI, PRACA ZDALNA, UMOWY O PRACĘ, URLOPY - JAK PRZYGOTOWAĆ NOWE PROCEDURY, WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA [nr 8284v]

szkolenie online

24-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Mariusz Nowak

PODATKI DOCHODOWE CIT, PIT W 2023 ROKU - ZMIANY ORAZ BIEŻĄCE PROBLEMY W ROZLICZANIU [nr 8298v]

szkolenie online

24-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Aleksander Gniłka

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ROKU 2023 Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH ZMIAN [nr 8286v]

szkolenie online

27-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

FAKTURY  VAT 2023 – PRAWIDŁOWE FAKTUROWANIE PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH, DOKUMENTOWANIE, EWIDENCJONOWANIE, FAKTURY USTRUKTURYZOWANE W KSEF, FAKTURY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM I INNE ZAGADNIENIA [nr 8296v]

szkolenie online

27-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

NOWA TECZKA AKT OSOBOWYCH PO ZMIANACH W KODEKSIE PRACY 2023 M.IN. KONTROLA TRZEŻWOŚCI I PRACA ZDALNA W DOKUMENTACJI KADROWEJ - WARSZTAT NA EDYTOWALNYCH DOKUMENTACH [nr 8321v]

szkolenie online

28-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Anna Stokłosa

KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA w 2023 ROKU. SZKOLENIE AKTUALIZACYJNE - PRAKTYCZNY PRZEGLĄD ZMIAN W ZATRUDNIENIU W 2023 ROKU [nr 8322v]

szkolenie online

28-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, specjalista prawa pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych

KADRY W 2023 ROKU. SZKOLENIE AKTUALIZACYJNE - PRAKTYCZNY PRZEGLĄD ZMIAN W ZATRUDNIENIU W 2023 ROKU [nr 8324v]

szkolenie online

28-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, specjalista prawa pracy, kadr

NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O VAT W 2023 ROKU - M.IN. SLIM VAT 3, GRUPA VAT, KSEF, E-FAKTURY  [nr 8281v]

szkolenie online

29-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

PRAWO PRACY W 2023 ROKU – NOWELIZACJA KODEKSU PRACY - JAK PRAWIDŁOWO WDROŻYĆ NOWE PRZEPISY.
PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI, UMOWY O PRACĘ, URLOPY, DYREKTYWA O PRZEJRZYSTYCH WARUNKACH PRACY, WORK LIFE BALANCE ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY [nr 8285]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

29-03-2023 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU, NOWY PIT-2, NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH ORAZ INNE OBOWIĄZKI PŁATNIKA [nr 8312v]

szkolenie online

29-03-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

Kwiecień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

PODATEK U ŹRÓDŁA W ROZLICZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH – STAN PRAWNY DO KOŃCA 2022 ROKU I OD 2023 ROKU [nr 8315v]

szkolenie online

4-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

PRAWO PRACY W 2023 ROKU – NOWELIZACJA KODEKSU PRACY - JAK PRAWIDŁOWO WDROŻYĆ NOWE PRZEPISY.

PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI, UMOWY O PRACĘ, URLOPY, DYREKTYWA O PRZEJRZYSTYCH WARUNKACH PRACY, WORK LIFE BALANCE ORAZ POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY [nr 8328v]

szkolenie online

4-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

SCHEMATY PODATKOWE – OBOWIĄZEK NIE TYLKO DLA „PODATKOWCÓW”.
PRZESŁANKI. TERMINY. RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI [nr 8316v]

szkolenie online

12-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

PRAWO PRACY DLA ZARZĄDZAJĄCYCH PRACOWNIKAMI I PRACOWNIKÓW HR W 2023 ROKU. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE BARDZO ISTOTNYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY [nr 8327v]

szkolenie online

13-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Ireneusz Zabawa

AKADEMIA PODATKU VAT 2023 - AKTUALNE ZMIANY, SZEROKIE SPEKTRUM ZAGADNIEŃ PROBLEMATYCZNYCH, INTERPRETACJE, ORZECZNICTWO W PODATKU VAT - 3 DNIOWY KURS DLA KSIĘGOWYCH [nr 8332v]

szkolenie online

13-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

NOWA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2023 ROKU - W TYM NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH.
WPŁYW NOWELIZACJI KODEKSU PRACY NA TREŚCI NOWYCH DOKUMENTÓW KADROWYCH. WZORY DOKUMENTÓW GOTOWE DO ZASTOSOWANIA - prowadzi dr Piotr Wąż [nr 8331v]

szkolenie online

14-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
dr Piotr Wąż

ŚRODKI TRWAŁE W PRAWIE BILANSOWYM (PSR, MSSF) ORAZ WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH W RAMACH POLSKIEGO ŁADU - KOMPENDIUM WIEDZY [nr 8326v]

szkolenie online

14-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

PRAWO PRACY W 2023 ROKU - KOMPENDIUM AKTUALNYCH I NAJBLIŻSZYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU [nr 8302]

 

szkolenie wyjazdowe, Zakopane

17-04-2023 do 19-04-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ireneusz Zabawa

PODATEK VAT 2023 - SLIM VAT 3 ORAZ INNE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2023 ROKU [nr 8319]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

18-04-2023 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Renata Marek

PODATEK VAT W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM W 2023 ROKU - TRUDNE PRZYPADKI, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO, ZMIANY PRZEPISÓW WPROWADZONE I PLANOWANE [nr 8287v]

szkolenie online

19-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

KURS VAT 2023 - AKTUALNE ZMIANY, PROBLEMY, INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO W PODATKU VAT - 3 DNIOWY KURS DLA KSIĘGOWYCH [nr 8333v]

szkolenie online

19-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2023 W PRAKTYCE – PRAWIDŁOWE TWORZENIE I WYDATKOWANIE ZFŚS W WARUNKACH PRACODAWCY BUDŻETOWEGO I PRZEDSIĘBIORCY [nr 8320v]

szkolenie online

20-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY - OD NABORU DO NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY [nr 8288v]

szkolenie online

24-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Magdalena Olech

FAKTUROWANIE W 2023 ROKU, W TYM FAKTURY W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (W WDT, WNT, EKSPORCIE) [nr 8329v]

szkolenie online

24-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 - PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI I DALSZE ZMIANY PRAWA PRACY W 2023 ROKU [nr 8202]

szkolenie wyjazdowe, Wisła Hotel Gołębiewski

25-04-2023 do 28-04-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT, PIT W 2023 ROKU, ZMIANY W VAT OD 1 KWIETNIA 2023 ROKU [nr 8203]

szkolenie wyjazdowe, Wisła Hotel Gołębiewski

25-04-2023 do 28-04-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Zdzisław Modzelewski
Katarzyna Tomala
Dariusz Polakowski

WYNAGRODZENIA PO ZMIANACH W 2023 ROKU – PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, KOREKTY, ROZLICZENIA Z ZUS I US [nr 8204]

szkolenie wyjazdowe, Wisła Hotel Gołębiewski

25-04-2023 do 28-04-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Andrzej Radzisław

ZAGROŻENIA I NIETYPOWE PRZYPADKI ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM NOWYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY [nr 8290v]

szkolenie online

25-04-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Magdalena Olech

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI W RELACJACH ZAWODOWYCH [nr 8301]

szkolenie wyjazdowe, Wisła Hotel Gołębiewski

25-04-2023 do 27-04-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- trener mentalny, psycholog

Maj

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

KURS VAT 2023 - AKTUALNE ZMIANY, PROBLEMY, INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO W PODATKU VAT - 3 DNIOWY KURS DLA KSIĘGOWYCH [nr 8334v]

szkolenie online

8-05-2023 SZKOLENIE ONLINE Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

PRACA ZDALNA. ORGANIZACJA, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, CZAS PRACY, MONITORING

JAK WPROWADZIĆ, ZORGANIZOWAĆ I ROZLICZAĆ PRACĘ ZDALNĄ? [nr 8330v]

szkolenie online

10-05-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
dr Piotr Wąż

LEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PO ZMIANACH W 2023 r. [nr 8335v]

szkolenie online

11-05-2023 SZKOLENIE ONLINE Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Cezary Pytlarz

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 - PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI I DALSZE ZMIANY PRAWA PRACY W 2023 ROKU  [nr 8261]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

21-05-2023 do 24-05-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

PŁACE 2023 - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z CAŁOŚCIOWEGO NALICZANIA WYNAGRODZEŃ ZE STOSUNKU PRACY I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PODATKOWYCH Z NACISKIEM NA DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI Z PRAWIDŁOWEGO USTALANIA PODSTAW I ROZLICZANIA WSZELKICH NIEOBECNOŚCI PŁATNYCH ORAZ EKWIWALENTU, ODPRAW I ODSZKODOWAŃ [nr 8272]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

21-05-2023 do 24-05-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

PODATKI W 2023 ROKU – ZMIANY ORAZ BIEŻĄCA PROBLEMATYKA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH [nr 8273]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

21-05-2023 do 24-05-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Aleksander Gniłka
Henryk Grychtoł

PRAWO PRACY W 2023 ROKU – 3 DNIOWE KOMPENDIUM AKTUALNYCH I NAJBLIŻSZYCH ZMIAN W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU [nr 8274]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane Hotel Stamary

28-05-2023 do 31-05-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski

PODATKI W 2023 ROKU – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH ZMIAN W PODATKACH  [nr 8275]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane Hotel Stamary

28-05-2023 do 31-05-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Aleksander Gniłka
Dariusz Polakowski

WIOSENNA AKADEMIA PŁAC 2023 - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z NALICZANIA WYNAGRODZEŃ [nr 8292]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane Hotel STAMARY

28-05-2023 do 31-05-2023 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 - PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI I DALSZE ZMIANY PRAWA PRACY W 2023 ROKU  [nr 8276]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

13-06-2023 do 16-06-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2023 [nr 8277]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

13-06-2023 do 16-06-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Dariusz Polakowski
Aleksander Gniłka

WYNAGRODZENIA PO ZMIANACH W 2023 ROKU – PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, KOREKTY, ROZLICZENIA Z ZUS I US [nr 8279]

szkolenie wyjazdowe,Kołobrzeg, IKAR PLAZA

13-06-2023 do 16-06-2023 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Andrzej Radzisław

LETNIA AKADEMIA PŁAC 2023 - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z NALICZANIA WYNAGRODZEŃ [nr 8278]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

25-06-2023 do 28-06-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Ewa Polewczak

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY 2023 - PRACA ZDALNA, KONTROLA TRZEŹWOŚCI ORAZ AKTUALNOŚCI I DALSZE ZMIANY PRAWA PRACY W 2023 ROKU [nr 8282]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

25-06-2023 do 28-06-2023 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Mariusz Nowak

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.