Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Sierpień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Faktura VAT 2017 - jak prawidłowo dokumentować i ewidencjonować, odpowiedzialność karna, sankcje, podzielona płatność [nr 5524]

21-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2017
Praktyczny przegląd podatków według znowelizowanych przepisów w 2017 roku [nr 5305]

22-08-2017 do 25-08-2017 Karpacz + Praga (Czechy) Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Grzegorz Tomala
Sebastian Twardoch

LETNIA SZKOŁA PRAWA PRACY
Najnowsze zmiany w przepisach w 2017 roku - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5306]

22-08-2017 do 25-08-2017 Karpacz + Praga (Czechy) Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Prawo pracy - praktyczne podsumowanie dokonanych zmian w 2017 roku, istotne problemy, nowe stanowiska urzędowe [nr 5518]

22-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce w 2017 roku [nr 5544]

22-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

VAT UE 2017 w obrocie międzynarodowym, transakcje międzynarodowe i wewnątrzwspólnotowe, opodatkowanie - szkolenie dla rozliczających VAT wewnątrzwspólnotowy w imporcie i eksporcie towarów/usług [nr 5553]

22-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy, doświadczony wykładowca

Nowy VAT 2017 - ostatnie zmiany (VAT+JPK), podzielona płatność (Split Payment), kluczowe problemy [nr 5531]

 rabat 

23-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Delegowanie pracowników do innego państwa w 2017 roku po zmianie przepisów. Warunki zatrudnienia w innych państwach UE, kontrola delegowania w Polsce i innych państwach UE, perspektywy instytucji delegowania na najbliższe lata [nr 5539]

 rabat 

23-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
doktor nauk prawnych urzędnik państwowy

Kompleksowe szkolenie z ochrony danych - OD PODSTAW [nr 5551]

23-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych

Zmiany VAT 2017/2018 oraz JPK, SPLIT PAYMENT (podzielona płatność) i bieżące problemy [nr 5560]

23-08-2017 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

WYNAGRODZENIA - Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US [nr 5541]

 rabat 

24-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

Podróż służbowa 2017 – pracownik i nie-pracownik w delegacji krajowej i zagranicznej [nr 5550]

24-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Joanna Ruszczak

Odpowiedzialność karno-skarbowa i ryzyka podatkowe służb finansowo-księgowych oraz kadry zarządzającej w świetle najnowszych regulacji prawnych oraz rozliczeń VAT, w szczególności faktur VAT [nr 5537]

25-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Sebastian Twardoch

Poprawne zatrudnianie i zwalnianie pracowników. JAK NIE POPEŁNIĆ BŁĘDU? Najistotniejsze wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów i planowanych zmian [nr 5542]

25-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości po nowelizacji ustawy z uwzględnieniem najnowszych zmian + wzory wymaganej prawem dokumentacji w kontekście - unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) [nr 5547]

25-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

ZFŚS 2017 w praktyce - 500+ a zfśs oraz zasady przyznawania i podatkowego rozliczania świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem dopłat do różnych form wypoczynku, usług opieki nad dziećmi pracowników i bezzwrotnej pomocy materialnej [nr 5540]

 rabat 

25-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podatek od nieruchomości w 2017 roku - zmiany oraz najnowsze interpretacje i orzecznictwo [nr 5557]

25-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace

- doradca podatkowy, prawnik


Podatek u źródła w rozliczeniach międzynarodowych w 2017 roku - najnowsze zmiany dotyczące zakupu biletów lotniczych, aktualne orzecznictwo i interpretacje [nr 5548]

28-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

Koszty w podatkach dochodowych w 2017 roku [nr 5549]

28-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Tomala

Zasiłki w 2017 roku -stosowanie w praktyce nowych przepisów [nr 5552]

28-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych

CENY TRANSFEROWE 2017 - nowe wymogi w dokumentacji, transakcje i powiązania [nr 5559]

28-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Piekielnik

Prawo pracy i bhp w kazusach, czyli trudne przypadki i kontrowersje [nr 5517]

 rabat 

29-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
doktor nauk prawnych urzędnik państwowy

NOWE EMERYTURY w 2017 roku - przygotowanie do zmian w przepisach od 1 października 2017. Skutki zmian w ustawie emerytalnej [nr 5538]

 rabat 

29-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- Specjalista ds. świadczeń emerytalno-rentowych

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - przegląd zmian w 2017 roku [nr 5558]

29-08-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 [nr 5527]

 rabat 

30-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista, szkoleniowiec z zakresu kadr i płac

Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa [nr 5564]

 rabat 

30-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP - aspekt składkowo – podatkowy [nr 5581]

30-08-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Przemysław Jeżek

Wrzesień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek VAT 2017
- bieżące trudności w rozliczaniu podatku
- korygowanie JPK_VAT  [nr 5563]

11-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

Podróż służbowa 2017 – pracownik i nie-pracownik w delegacji krajowej i zagranicznej [nr 5577]

11-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista ds. kadr i płac

PRAWO PRACY najnowsze zmiany w 2017 roku - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5311]

12-09-2017 do 15-09-2017 Gdańsk Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Praktyczny przegląd podatków według znowelizowanych przepisów w 2017 roku [nr 5312]

12-09-2017 do 15-09-2017 Gdańsk Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Sebastian Twardoch

NOWELIZACJA przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce [ nr 5561]

 rabat 

14-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. na bazie wybranych wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Rodziny Pracy, PIP, ZUS i US oraz wyroków sądów [nr 5578]

14-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Przemysław Jeżek

Podatek u źródła i działalność międzynarodowa - z uwzględnieniem najnowszych zmian 2017/2018 [nr 5573]

15-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Piekielnik

Prawo pracy i bhp - trudne przypadki i kontrowersje w kazusach [nr 5575]

 rabat 

19-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
doktor nauk prawnych urzędnik państwowy

Czas pracy 2017 - teoria oraz praktyka planowania i prawidłowego rozliczania + planowane zmiany [nr 5567]

20-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
główny specjalista w MRPiPS, doświadczony wykładowca prawa pracy

Środki trwałe i ich amortyzacja w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSR-ów [nr 5572]

20-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Roman Seredyński

VAT UE 2017 w obrocie międzynarodowym, transakcje międzynarodowe i wewnątrzwspólnotowe, opodatkowanie, określenie miejsca dostawy, orzecznictwo TSUE - Szkolenie dla rozliczających VAT wewnątrzwspólnotowy w imporcie i eksporcie towarów/usług [nr 5576]

20-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

NOWE EMERYTURY w 2017 roku - zmiany w przepisach od 1 października 2017. Skutki zmian w ustawie emerytalnej [nr 5585]

21-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert z zakresu świadczeń emerytalno - rentowych

Koszty w podatkach dochodowych w 2017 roku [nr 5570]

 rabat 

22-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Tomala

ZFŚS 2017  w praktyce - 500+ a dochód do celów socjalnych, przyznawanie i podatkowe rozliczanie świadczeń socjalnych z uwzględnieniem dopłat do różnych form wypoczynku, imprez zbiorowych, zapomóg i dopłat do usług opiekuńczych [nr 5568]

22-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WYNAGRODZENIA - Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US [nr 5583]

 rabat 

22-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

Prawidłowe zarządzanie dokumentacją w instytucji. Zmiany w prawie archiwalnym. Jak przygotować się do kontroli? Projektowane zmiany w przepisach wpływające na zarządzanie dokumentacją [nr 5546]

25-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Magdalena Marosz

Zasady fakturowania w 2017 roku - jak prawidłowo dokumentować i ewidencjonować, odpowiedzialność karna, sankcje, podzielona płatność [nr 5579]

 rabat 

25-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

VAT 2017/2018 - zmiany i kluczowe problemy w rozliczaniu + JPK [nr 5584]

25-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5308]

26-09-2017 do 29-09-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Jesienna Szkoła Podatków 2017 - przegląd zmian podatkowych VAT, CIT, PIT, środki trwałe [nr 5309]

26-09-2017 do 29-09-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Zdzisław Modzelewski
Robert Nowak
Arkadiusz Lenarcik

Prawo pracy – kompendium zmian przepisów w 2017 r. i planowane zmiany na 2018 rok [nr 5310]

26-09-2017 do 29-09-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Monika Frączek

Podróże służbowe 2017, delegacje krajowe i zagraniczne, diety, wyjazdy szkoleniowe, samochód w działalności firm - praktyczne rozliczenia w PIT, CIT, VAT i ZUS [nr 5587]

26-09-2017 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - przegląd zmian w 2017 roku [nr 5571]

26-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

Prawo pracy w 2017 roku - kolejne ważne zmiany, praktyczne podsumowanie, istotne problemy, nowe stanowiska urzędowe [nr 5574]

26-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
główny specjalista w MRPiPS, doświadczony wykładowca prawa pracy

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładach pracy. Najnowsze interpretacje Ministra Finansów. Nowe zwolnienia stypendiów z opodatkowania. Prawidłowe rozliczanie PIT przez zakład pracy [nr 5565]

27-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wieloletni pracownik organów skarbowych

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W KRAJU I ZA GRANICĘ, W TYM W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM – SKUTKI PODATKOWE I OSKŁADKOWANIE DO ZUS  [nr 5566]

27-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Rybaczyk

VAT od podstaw + JPK + SPLIT PAYMENT (nowy mechanizm podzielonej płatności) na przykładach i diagramach [nr 5562]

 rabat 

28-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

ZFŚS 2017  w praktyce - 500+ a dochód do celów socjalnych, przyznawanie i podatkowe rozliczanie świadczeń socjalnych z uwzględnieniem dopłat do różnych form wypoczynku, imprez zbiorowych, zapomóg i dopłat do usług opiekuńczych [nr 5569]

28-09-2017 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nowe prawo ochrony danych osobowych - nowość: zadania inspektora ochrony danych osobowych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku? [nr 5580]

 rabat 

28-09-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Podatek u źródła w rozliczeniach międzynarodowych w 2017 roku - najnowsze zmiany dotyczące zakupu biletów lotniczych, aktualne orzecznictwo i interpretacje [nr 5582]

29-09-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

Listopad

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Ochrona danych osobowych i nowe zadania dla ABI w 2017/2018 [nr 5313]

26-11-2017 do 28-11-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Rafał Andrzejewski

BILANS 2017. Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2017, zmiany w przepisach podatkowych na 2018 rok [nr 5586]

28-11-2017 do 30-11-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia, do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.