Szkolenia polecane:

27 Wrzesień 2018

Ochrona danych osobowych 2018 - Jak spełnić wymogi RODO po 25 maja 2018 - wdrożenie dokumentacji - praktyczne warsztaty z ekspertem [nr 6112]

NOWOŚĆ

Kraków, sala szkoleniowa w centrum miasta więcej»
8 Październik 2018

Podatki dochodowe w 2018 i 2019 roku [nr 6123]

Kraków, sala szkoleniowa w centrum miasta więcej»
16 Październik 2018

Lista płac w praktyce [nr 6132]

Kraków, sala szkoleniowa w centrum miasta więcej»

Wszystkie szkolenia:

Wrzesień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

ZFŚS 2018/2019 w praktyce
Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej w ustawie o zfśs
500+ a dochód do celów socjalnych
Problem odmrożenia podstawy odpisu na zfśs [nr 6093]

24-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jesienna Szkoła Podatków
PODATKI 2018 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, praktyka, interpretacje [nr 5707]

25-09-2018 do 28-09-2018 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Tomasz Wojewoda
Zdzisław Modzelewski
Sebastian Twardoch

PŁACE - kompendium zmian w 2018 roku - naliczanie wynagrodzeń, korekty dokumentacji płacowych, potrącenia z wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5800]

25-09-2018 do 28-09-2018 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Jesienna Szkoła Prawa Pracy
Prawo pracy 2018/2019 – w obliczu najnowszych zmian przepisów [nr 5803]

25-09-2018 do 28-09-2018 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski

Dokumentacja kadrowa 2018-2019, nowe akta osobowe, nowa ewidencja czasu pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe w kontekście prawa pracy, kolejne zmiany, wykładnia nowych przepisów, najnowsze orzecznictwo [nr 6098]

25-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Ceny transferowe 2018 - obowiązek dokumentacji transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych, najnowsze regulacje [nr 6107]

25-09-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Kośmider

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - zasady rozliczania oraz zmiany w rozliczeniu samochodu w działalności gospodarczej [nr 6117]

25-09-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Sebastian Twardoch

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2018/2019 r. - naruszenia, błędy, aktualne stanowiska, interpretacje [nr 6096]

26-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców

Zasady rozliczania czasu pracy 2018 i tworzenia harmonogramów w praktyce [nr 6109]

26-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników obowiązujący w 2018 r. 
Nowo uchwalone zmiany do ustawy PDOF od 19 lipca br. m.in. w zakresie zwolnień podatkowych, kosztów autorskich [nr 6102]

27-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Elżbieta Kulinowska

Ochrona danych osobowych 2018 - Jak spełnić wymogi RODO po 25 maja 2018 - wdrożenie dokumentacji - praktyczne warsztaty z ekspertem [nr 6112]

NOWOŚĆ

27-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Iwona Gołąb-Kobylińska

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US oraz praktyczne ćwiczenia [nr 6113]

27-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

Rozliczenie podatku CIT za 2018 rok oraz planowane zmiany na 2019 rok. Praktyka organów podatkowych oraz wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów obowiązujących od 2018 r. [nr 6125]

27-09-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Robert Nowak

ZFŚS 2018/2019 w praktyce
Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej w ustawie o zfśs
500+ a dochód do celów socjalnych
Problem odmrożenia podstawy odpisu na zfśs [nr 6100]

28-09-2018 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podatek VAT w 2018 roku - zmiany od 1 lipca, praktyczne problemy przy stosowaniu Split-payment, sankcje, JPK oraz kolejne planowane zmiany [nr 6114]

28-09-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

VAT dla początkujących [nr 6119]

28-09-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grzegorz Tomala

Rozliczanie różnych składników  wynagrodzenia na LIŚCIE PŁAC - po zmianach w 2018 roku w sytuacjach wątpliwych [nr 6120]

28-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Przemysław Jeżek

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych [nr 6124]

28-09-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych

Październik

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych [nr 6118]

2-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

Ochrona danych osobowych w dziale kadr i płac.
Najnowsza wykładnia, orzecznictwo, nadchodzące zmiany i nowe obowiązki, które one wprowadzą [nr 6122]

5-10-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

VAT w obrocie międzynarodowym 2018, rozliczanie transakcji WDT, WNT, eksport i import towarów, import usług, opodatkowanie, określenie miejsca dostawy, orzecznictwo TSUE [nr 6129]

5-10-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Podatki dochodowe w 2018 i 2019 roku [nr 6123]

8-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Tomala

Podatek dochodowy od osób prawnych – wdrożenie zmian w 2018 r. [nr 6137]

8-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy, prawnik

Faktura VAT w 2018 roku po nowelizacji przepisów podatkowych, aktualne orzecznictwo [nr 6130]

10-10-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Michał Sokołowski

Rozliczenie podatku CIT za 2018 rok oraz planowane zmiany na 2019 rok. Praktyka organów podatkowych oraz wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów obowiązujących od 2018 r. [nr 6136]

12-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Robert Nowak

Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego [nr 6126]

15-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

VAT w obrocie międzynarodowym 2018, rozliczanie transakcji WDT, WNT, eksport i import towarów, import usług, opodatkowanie, określenie miejsca dostawy, orzecznictwo TSUE [nr 6134]

15-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Składki na ZUS i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze w 2018 r. - obowiązki płatników. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. [nr 6127]

16-10-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

Lista płac w praktyce [nr 6132]

16-10-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

ROZLICZENIE PODATKU CIT ZA 2018 r. - w tym praktyka organów podatkowych oraz wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów obowiązujących od 2018 r. [nr 6131]

17-10-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Robert Nowak

Podróż służbowa 2018 - pracownik i nie-pracownik w delegacji [nr 6115]

18-10-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista ds. kadr i płac

Dokumentacja kadrowa 2018-2019, nowe akta osobowe, nowa ewidencja czasu pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe w kontekście prawa pracy, kolejne zmiany, wykładnia nowych przepisów, najnowsze orzecznictwo [nr 6135]

18-10-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

NOWOŚCI VAT 2018
Stosowanie w praktyce nowych przepisów wprowadzonych w 2018 roku.
Najnowsze zmiany uchwalone i projektowane [nr 6128]

22-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

Prawo pracy 2018/2019 - KOMPENDIUM, w tym zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych, stosowaniu monitoringu i prowadzeniu dokumentacji pracowniczej [nr 5801]

23-10-2018 do 26-10-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Monika Frączek

BILANS 2018
Zamknięcia roczne 2018 w podatkach i rachunkowości, planowane zmiany na 2019 rok [nr 5802]

23-10-2018 do 26-10-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Małgorzata Militz
Michał Kołosowski
Sebastian Twardoch

PŁACE - kompendium zmian w 2018 roku [nr 5804]

23-10-2018 do 26-10-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Ceny transferowe w 2018 i 2019 r. obowiązek dokumentacji transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych [nr 6133]

25-10-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Kośmider

Listopad

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

BILANS 2018
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 oraz zmiany w przepisach podatkowych i rachunkowości na 2019 rok [nr 5805]

26-11-2018 do 29-11-2018 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Tomasz Wojewoda
Zdzisław Modzelewski
dr Roman Seredyński

Sierpień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.