Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Marzec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Rozliczanie podróży służbowych i innych wyjazdów pracowniczych w 2019 roku [nr 6421]

26-03-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

VAT w obrocie międzynarodowym 2019 - WDT, WNT, eksport i import, opodatkowanie, określenie miejsca dostawy - z uwzględnieniem najnowszych zmian [nr 6387]

28-03-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Tworzenie niezbędnej dokumentacji dla spełnienia wymogów RODO - warsztaty praktyczne [nr 6404]

28-03-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Iwona Gołąb-Kobylińska

Podatek od towarów i usług VAT w świetle zmian w 2019 roku.
Zmiany mające obowiązywać od maja i czerwca 2019  [nr 6440]

28-03-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - nowy obowiązek dla pracodawcy.
Emerytury.
Najnowsze zmiany legislacyjne w 2019 roku [nr 6400]

29-03-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

Wybrane zagadnienia prawa bilansowego dla księgowych z uwzględnieniem regulacji podatkowych 2019 [nr 6402]

29-03-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Rozliczanie kosztów podatkowych CIT i PIT w 2019 roku - wybrane ważne zagadnienia praktyczne [nr 6451]

29-03-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Wójciak

Kwiecień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

FAKTURY VAT w 2019 roku – wystawianie, korygowanie, refakturowanie, dokumentacja, ewidencja [nr 6409]

4-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

Przychody i koszty w prawie bilansowym i podatkowym w 2019 roku [nr 6424]

4-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Samochody w firmie 2019 – nowe przepisy w zakresie rozliczeń w podatkach CIT, PIT oraz VAT [nr 6442]

4-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego [nr 6448]

5-04-2019 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

ZABEZPIECZENIA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH [nr 6006]

9-04-2019 do 12-04-2019 Karpacz + Praga (Czechy) Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
mec. Łukasz Miętkowski

PODATKI 2019 - rewolucyjne zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT [nr 6007]

9-04-2019 do 12-04-2019 Karpacz + Praga (Czechy) Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
dr Paweł Selera
Sebastian Twardoch

RODO w praktyce w Twojej organizacji.
Niezbędna dokumentacja sporządzana w podmiocie w aspekcie obowiązujących wymogów [nr 6008]

9-04-2019 do 12-04-2019 Karpacz + Praga (Czechy) Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Gabriela Rychły-Stucke

PRAWO PRACY i DOKUMENTACJA KADROWA w 2019 roku – zmiany i bieżące problemy [nr 6009]

9-04-2019 do 12-04-2019 Karpacz + Praga (Czechy) Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- radca prawny, doświadczony pracownik administracji publicznej

PODATEK VAT 2019. Obszary ryzyka w obrocie krajowym i zagranicznym.

Zmiany, które mają wejść w życie od 1 maja, 1 czerwca i 1 września 2019 [nr 6422]

9-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - nowy obowiązek dla pracodawcy od 2019 roku [nr 6436]

9-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Krzysztof Stucke

Fakturowanie w 2019 roku – szkolenie dla początkujących [nr 6449]

9-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Prawo pracy i dokumentacja kadrowa w 2019 roku - omówienie ostatnich zmian i zastosowanie nowych rozwiązań prawnych.
Najnowsza wykładnia w zakresie dokumentacji pracowniczej i UODO [nr 6437]

10-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

REPREZENTACJA I REKLAMA, sponsoring, sprzedaż premiowa, świadczenia na rzecz pracowników w 2019 roku – aspekty podatkowe CIT, PIT, VAT [nr 6427]

11-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

ZFŚS 2019 w praktyce. Najnowsze zmiany w ustawie o funduszu socjalnym i w innych ustawach dotyczących zfśs, zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej z uwzględnieniem ograniczeń (RODO) - warsztaty dla praktyków [nr 6433]

11-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PODATEK VAT OD PODSTAW  w 2019 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian i planowanych nowelizacji [nr 6446]

11-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Umowy w obrocie gospodarczym [nr 6420]

12-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
mec. Łukasz Miętkowski

PODRÓŻ SŁUŻBOWA 2019 - pracownik i nie-pracownik w delegacji - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe [nr 6426]

12-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Joanna Ruszczak

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA i ROZLICZANIA CZASU PRACY po zmianach w 2019 r. z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy [nr 6434]

12-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Przemysław Jeżek

FAKTURY 2019 - wystawianie, korygowanie, refakturowanie, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa [nr 6443]

12-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Wybrane zagadnienia prawa bilansowego dla księgowych z uwzględnieniem regulacji podatkowych 2019 [nr 6447]

12-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 [nr 6441]

15-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Praktyka wdrożenia RODO w firmie [nr 6423]

15-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Gabriela Rychły-Stucke

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych. Problemy interpretacyjne oraz zmiany przepisów dotyczące rozliczania podatku w 2019 r. [nr 6413]

16-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - nowy obowiązek dla pracodawcy. Emerytury.
Najnowsze zmiany legislacyjne w 2019 roku [nr 6429]

16-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych

Warsztaty z dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 (nowe akta osobowe, nowa ewidencja czasu pracy, umowa o pracę, zlecenia, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, monitoring) [nr 6439]

16-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, doświadczony pracownik administracji publicznej

Prawo pracy 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
2-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK [nr 6207]

Nowość  PROMOCJA

17-04-2019 do 18-04-2019 Kraków Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski

Prawo pracy 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
2-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK [nr 6401]

17-04-2019 do 18-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW na terenie RP w 2019
Błędy w procedurze zatrudniania cudzoziemców, kontrole przedsiębiorców [nr 6430]

18-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców

Rozliczanie kosztów w firmie na gruncie CIT/PIT oraz nowości 2019 [nr 6444]

18-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2019 r. - trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo, zmiany przepisów [nr 6417]

25-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2019 roku [nr 6418]

26-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych

Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego [nr 6425]

26-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

FAKTURA i E-FAKTURA VAT w 2019 roku na gruncie zmian w podatku VAT - zasady wystawiania, korygowania, sankcje, kasy fiskalne on-line [nr 6410]

29-04-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Program Płatnik 10.02.002 warsztaty komputerowe od podstaw [nr 6431]

29-04-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

Maj

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Ewidencjonowanie czasu pracy w 2019 r. z uwzględnieniem zmian w dokumantacji kadrowej oraz najistotniejsze zagadnienia z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy [nr 6414]

14-05-2019 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

PRAWO PRACY 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
3-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK [nr 6203]

Nowość PROMOCJA

26-05-2019 do 29-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski

PODATKI VAT, CIT, PIT, schematy podatkowe - zmiany w 2019 roku [nr 6204]

Nowość PROMOCJA

26-05-2019 do 29-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- cenieni eksperci z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, stali współpracownicy naszej firmy

Tworzenie niezbędnej dokumentacji dla spełnienia wymogów RODO - warsztaty praktyczne  [nr 6205]

26-05-2019 do 28-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy

Umowy w obrocie gospodarczym [nr 6206]

26-05-2019 do 28-05-2019 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
mec. Łukasz Miętkowski

Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek akcyzowy w 2019 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji nr 6450]

6-06-2019 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW

PODATKI 2019 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, schematy podatkowe [nr 6010]

Nowość PROMOCJA

16-06-2019 do 19-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
dr Paweł Selera
Sebastian Twardoch

ZABEZPIECZENIA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH [nr 6200]

16-06-2019 do 18-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
mec. Łukasz Miętkowski

LETNIA SZKOŁA PRAWA PRACY 2019 - Kompendium zmian w przepisach [nr 6201]

16-06-2019 do 19-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

LETNIA SZKOŁA PŁAC – kompendium zmian w 2019 roku [nr 6202]

16-06-2019 do 19-06-2019 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.