Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Luty

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Prawo pracy – najnowsze regulacje w 2017 r. i wyjaśniające je stanowiska urzędowe. Jak prawidłowo stosować znowelizowane przepisy [nr 5290]

 rabat 

22-02-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Środki trwałe dla zaawansowanych w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSRów [nr 5280]

24-02-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Roman Seredyński

Zmiany w podatkach dochodowych CIT, PIT oraz w podatku VAT od stycznia 2017 roku [nr 5288]

24-02-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

PŁATNIK 10.01.001, Korekty dokumentacji Ubezpieczeniowej ZUS, IPP - Interaktywny Płatnik Plus Narzędzia programu oraz funkcje administracyjne przydatne w pracy bieżącej,(Teoretyczno-praktycznie z Płatnikiem 10.01.001) [nr 5257]

 rabat 

27-02-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

Zasiłki w 2017 roku - warsztaty z przyznawania i wyliczania zasiłków [nr 5293]

 rabat 

27-02-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych

Rozliczanie kosztów podatkowych CIT i PIT w 2017r. – wybrane ważne zagadnienia problemowe [nr 5271]

28-02-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy, ceniony wykładowca

Zasady ustalania wysokości składników wynagrodzeń na liście płac w 2017 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian [nr 5287]

 rabat 

28-02-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

PRACA OBCOKRAJOWCÓW w Polsce w 2017 r. – NOWE ZEZWOLENIA na pracę od 2017r. i procedura „OŚWIADCZENIOWA” – obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ). [nr 5324]

28-02-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Rybaczyk

Marzec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Zasady dokumentacji oraz prowadzenia ewidencji dla podatku VAT po zmianach od 1 stycznia 2017 r. [nr 5291]

 rabat 

2-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grzegorz Tomala

Prawo Pracy 2017, umowy cywilnoprawne, czas pracy oraz ochrona danych osobowych w kadrach- najnowsze zmiany (komplet wniosków, oświadczeń i wzorów i innych dokumentów). [nr 5296]

 rabat 

7-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Kompleksowe szkolenie z ochrony danych osobowych i ABI - OD PODSTAW [nr 5292]

 rabat 

8-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Dokumenty gromadzone w aktach osobowych, pozostała dokumentacja pracownicza – nowe regulacje prawne, praktyczne wzory i planowane zmiany [nr 5328]

 rabat 

8-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Kolejne istotne zmiany w prawie pracy w 2017 roku - przygotuj się do nowych przepisów [nr 5329]

 rabat 

8-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych [nr 5322]

9-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Roman Seredyński

Podatek VAT - zmiany przepisów na rok 2017.
Szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian w rozliczaniu VAT z uzasadnieniem (objaśnieniem stosowania) Ministra Finansów [nr 5298]

Ilość miejsc ograniczona

10-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

VAT od podstaw 2017 z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatku VAT oraz JPK (Jednolity Plik Kontrolny) [nr 5344]

 rabat 

13-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

PRACA OBCOKRAJOWCÓW w Polsce w 2017 r. – NOWE ZEZWOLENIA na pracę od 2017r. i procedura „OŚWIADCZENIOWA” – obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ). [nr 5321]

14-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Rybaczyk

Ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacji (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, inne wymagane dokumenty) [nr 5326]

 rabat 

15-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Fakturowanie w 2017 roku - kompleksowo o zasadach wystawiania i księgowania w świetle nowelizacji ustawy VAT [nr 5334]

 rabat 

15-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Zmiany w podatkach dochodowych CIT, PIT oraz w podatku VAT od stycznia 2017 roku [nr 5338]

15-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r.stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek w aspekcie wypłacanych wynagrodzeń - rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków w nietypowych sytuacjach [nr 5342]

 rabat 

15-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Przemysław Jeżek

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany w ustawie PDOF na 2017 rok, zmiana kwoty wolnej od podatku, prawidłowe rozliczanie PIT przez zakład pracy [nr 5327]

 rabat 

16-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacji (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, inne wymagane dokumenty) [nr 5332]

16-03-2017 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce od stycznia 2017 roku z uwzględnieniem zmian przy umowach zlecenia [nr 5347]

 rabat 

16-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WNT/WDT, eksport, import towarów oraz usług, transakcje łańcuchowe - praktyczne aspekty [nr 5294]

 rabat 

17-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

ZFŚS 2017. Najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nowe rozwiązania prawne dla pracodawców w zakresie tworzenia funduszu [nr 5330]

 rabat 

17-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kompendium podatkowe 2017 - zmiany i aktualna problematyka [nr 5021]

19-03-2017 do 22-03-2017 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Grzegorz Tomala
Sebastian Twardoch
Michał Kołosowski

PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS [nr 5127]

19-03-2017 do 22-03-2017 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Andrzej Radzisław
Katarzyna Smulczyk

Prawo pracy w 2017 roku - najnowsze zmiany. Jak praktycznie stosować znowelizowane przepisy [nr 5284]

19-03-2017 do 22-03-2017 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

Środki trwałe dla zaawansowanych w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSRów [nr 5336]

20-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Arkadiusz Lenarcik

Program Płatnik 10.01.001 dla początkujących [nr 5340]

 rabat 

20-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

Opłacanie składek ZUS w 2017. Najnowsze zmiany wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców. Obowiązki płatników z wypłatą zasiłków i ustalaniem praw do świadczeń emerytalno-rentowych [nr 5343]

 rabat 

20-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

Zatrudnianie cudzoziemców oraz delegowanie pracowników – NOWELIZACJA PRZEPISÓW w 2017 r. – nowe zasady legalizacji pobytu i pracy, kontrole, opodatkowanie dochodów, ubezpieczenia społeczne [nr 5020]

21-03-2017 do 24-03-2017 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Wąż
Sebastian Twardoch
wieloletni pracownik inspekcji pracy, starszy inspektor pracy

Ceny transferowe - zasadnicze zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2017 roku. Zakres kontroli transakcji powiązanych [nr 5297]

21-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert podatkowy, pracownik Ministerstwa Finansów

Prawo pracy – najnowsze regulacje w 2017 r. i wyjaśniające je stanowiska urzędowe. Jak prawidłowo stosować znowelizowane przepisy [nr 5331]

 rabat 

21-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Podatek VAT w 2017 roku, zmiany, praktyka rozliczeń podatkowych [nr 5339]

22-03-2017 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Podatek dochodowy i podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2017 r. [nr 5348]

 rabat 

23-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Sebastian Twardoch

Delegowanie pracowników do innego państwa w 2017 roku po zmianie przepisów. Warunki zatrudnienia w innych państwach UE, kontrola delegowania w Polsce i innych państwach UE, perspektywy instytucji delegowania na najbliższe lata [nr 5295]

 rabat 

24-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Zasiłki w 2017 roku - warsztaty z przyznawania i wyliczania zasiłków [nr 5346]

 rabat 

24-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- specjalista w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych

Podatek u źródła w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r., aktualne orzecznictwo i interpretacje [nr 5323]

27-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

PŁATNIK 10.01.001, Korekty dokumentacji Ubezpieczeniowej ZUS, IPP - Interaktywny Płatnik Plus Narzędzia programu oraz funkcje administracyjne przydatne w pracy bieżącej,(Teoretyczno-praktycznie z Płatnikiem 10.01.001) [nr 5335]

 rabat 

27-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert w zakresie programu PŁATNIK

Koszty uzyskania przychodu w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 roku [nr 5341]

28-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Najnowsza nowelizacja ustawy VAT obowiązująca od stycznia 2017 roku oraz Jednolity Plik Kontrolny w aspekcie odliczania VAT [nr 5337]

 rabat 

28-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy (wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów prawem wymaganej dokumentacji antymobbingowej) [nr 5325]

 rabat 

29-03-2017 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Ceny transferowe, zmiany obowiązujące od 2017 roku - przygotuj się do kontroli, teoria vs praktyka [nr 5345]

29-03-2017 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Marcin Jakub Górski

Prawo Pracy 2017, umowy cywilnoprawne, czas pracy oraz ochrona danych osobowych w kadrach- najnowsze zmiany (komplet wniosków, oświadczeń i wzorów i innych dokumentów) [nr 5333]

30-03-2017 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Rafał Andrzejewski

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia, do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2017 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.