Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Marzec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podatek akcyzowy w 2021 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji [nr 7320v]

szkolenie online

5-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

Podatki VAT, CIT, PIT - zmiany od 1 stycznia 2021 roku [nr 7323v]

szkolenie online

5-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Cash flow - Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią [nr 7322v]

szkolenie online

9-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Arkadiusz Lenarcik

Prawo pracy 2021 r. – nowe problemy w starym stanie prawnym [nr 7341v]

szkolenie online

9-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, doświadczony pracownik administracji publicznej

Podatek CIT od podstaw 2021 z uwzględnieniem nowelizacji [nr 7302v]

dwudniowe szkolenie online

10-03-2021 do 11-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Podatek u źródła, certyfikaty rezydencji, IFT. Szkolenie z infografikami [nr 7334v]

szkolenie online

10-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Waldemar Knap

Faktura VAT od podstaw dla początkujących. Zasady fakturowania z uwzględnieniem ostatnich zmian [nr 7337v]

szkolenie online

10-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Podatek VAT – zmiany w 2021 r., w tym JPK_V7 i nowe zasady ujmowania korekt [7315v]

szkolenie online

11-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Podstawy raportowania schematów podatkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian – informacje praktyczne. Wyjaśnienie pojęć. Terminy. Przykłady schematów podatkowych [nr 7331v]

szkolenie online

11-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Prawo pracy dla pracodawców w 2021 roku. Najnowsze zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku [nr 7304v]

szkolenie online

12-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, szkoleniowiec z prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego

Środki trwałe w 2021 roku - kompendium wiedzy [nr 7324v]

szkolenie online

12-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. oraz inne wybrane zagadnienia [nr 7325v]

szkolenie online

12-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Aleksander Gniłka

Faktury i podatek VAT w obrocie handlowym 2021 - dla działów handlowych, sprzedażowych, służb technicznych - procedury, terminy, wymagane dokumenty [nr 7314v]

szkolenie online

15-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w 2021 r. – zmiany, nowe formularze podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia [nr 7318v]

szkolenie online

15-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Kossakowski

Raportowanie schematów podatkowych – informacje praktyczne. Wyjaśnienie pojęć. Terminy. Przykłady schematów podatkowych [nt 7332v]

szkolenie online

15-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Anna Kiersnowska-Drzewiecka

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - zmiany od 1 stycznia 2021 oraz istotne zmiany w 2020r. wpływające na rozliczenie roczne [nr 7317v]

szkolenie online

16-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Wójciak

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ w 2021 roku – warsztaty praktyczne [nr 7326v]

szkolenie online

16-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

Zakładowa działalność socjalna 2021 r. – problemy pracodawców i potrzeby socjalne pracowników – szkolenie warsztatowe on-line dla praktyków [nr 7333v]

szkolenie online

16-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podatek akcyzowy w 2021 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji [nr 7344v]

szkolenie online

16-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy [nr 7273v]

szkolenie online

17-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

CZAS PRACY w 2021 roku bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy w dobie COVID i zdalnej pracy [nr 7299v]

szkolenie online

17-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik PIP, doktor nauk prawnych

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US [nr 7305v]

szkolenie online

18-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

KADRY i PŁACE w 2021 roku - zmiany przepisów i aktualne problemy z uwzględnieniem nowych regulacji [nr 7306v]

jednodniowe szkolenie online

18-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

Rozliczenia ZUS w 2021r. Umowy cywilnoprawne w 2021r.
Nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło, obowiązki płatnika składek, obowiązki związane z PPK [nr 7319v]

szkolenie online

18-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Andrzej Radzisław

ZMIANY w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2021 roku oraz wątpliwości dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w dobie COVID-19 [nr 7329v]

szkolenie online

19-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Cezary Pytlarz

VAT w transakcjach międzynarodowych – WDT, WNT, eksport towarów i import usług, transakcje łańcuchowe - z uwzględnieniem zmian na 2021 r. [nr 7330v]

szkolenie online 

19-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Podatek u źródła, certyfikaty rezydencji, IFT. Szkolenie z infografikami [nr 7335v]

szkolenie online

19-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Waldemar Knap

Przegląd zmian w kadrach w 2021 roku [nr 7308v]

szkolenie online

22-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników do krajów UE [nr 7311v]

jednodniowe szkolenie online

22-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
prawnik, trener, konsultant

Zmiany w VAT 2021 – Slim VAT, Nowy JPK, ujmowanie faktur korygujących, kasy rejestrujące i inne najczęstsze problemy [nr 7328v]

szkolenie online

22-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

FAKTURY 2021 - aktualne zasady wystawiania z uwzględnieniem zmian w ramach SLIM VAT, faktury korekty, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa [nr 7338v]

szkolenie online

22-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ceniony doradca podatkowy

Podatek VAT od podstaw w 2021 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji [nr 7339]

szkolenie online

22-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Piotr Paszek

Podatki VAT, CIT, PIT - zmiany od 1 stycznia 2021 roku [nr 7345v]

szkolenie online

22-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych [nr 7307v]

szkolenie online

23-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

Prowadzenie i tworzenie dokumentacji pracowniczej przez pracodawców w 2021 roku - zakres od A do Z [nr 7309v]

szkolenie online

23-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021r. zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego PIT, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego CIT, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020/2021r. wynikających z COVID-19 [nr 7340v]

szkolenie online

24-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Aleksander Gniłka

Zmiany w umowach zlecenie i w umowach o dzieło od 2021 roku [nr 7327v]

szkolenie online

25-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Ewa Polewczak

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych [nr 7303v]

szkolenie online

26-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Jarosław Sekita

Zagadnienia rachunkowości wiązane z COVID-19 w jednostkach [nr 7342v]

szkolenie online

26-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Korekty VAT w 2021 roku. Praktyczne omówienie zmian od stycznia 2021 r. w zakresie faktur korygujących [nr 7343]

szkolenie online

29-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Dariusz Polakowski

Faktury i podatek VAT w obrocie handlowym 2021 - dla działów handlowych, sprzedażowych, służb technicznych - procedury, terminy, wymagane dokumenty [nr 7336v]

szkolenie online

29-03-2021 Szkolenie online Podatki, rachunkowość, finanse, płace

- trener podatkowy, wieloletni wykładowca problematyki VAT


Pracownicze Plany Kapitałowe z uwzględnieniem nowych obowiązków kolejnych pracodawców od 1 stycznia 2021, w tym dla jednostek publicznych oraz zmian w czasie epidemii COVID-19 [nr 7312v]

szkolenie online

30-03-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- radca prawny, doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, szkoleniowiec z prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego

Kwiecień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach [nr 7321v]

szkolenie online

13-04-2021 Szkolenie online Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

KADRY i PŁACE 2020/2021 - zmiany przepisów i aktualne problemy z uwzględnieniem nowych regulacji [nr 6706]

szkolenie wyjazdowe

26-04-2021 do 29-04-2021 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski

Podatki VAT, CIT i PIT w 2021 roku - zmiany w podatkach 2020/2021 roku [nr 6707]

szkolenie wyjazdowe

26-04-2021 do 29-04-2021 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Dariusz Polakowski
Aleksander Gniłka

Grudzień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2021 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.514 953 569; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.