Szkolenia polecane:

Wszystkie szkolenia:

Kwiecień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Podróż służbowa 2018 - pracownik i nie-pracownik w delegacji [nr 5953]

26-04-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Joanna Ruszczak

Podatek dochodowy od osób prawnych od podstaw w 2018 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach podatkowych [nr 5908]

26-04-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Tomala

VAT od podstaw 2018 – w tym przygotowanie do mechanizmu podzielonej płatności, konkretne przykłady, ćwiczenia, rozliczenia [nr 5963]

27-04-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - zasady przeciwdziałania [nr 5943]

27-04-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Prawnik, trener, publicysta, konsultant

Maj

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie w działe kadr po 25 maja 2018 r. Wdrożenie RODO - aspekty praktyczne [nr 5949]

NOWOŚĆ

9-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Adriana Głuchowska

VAT 2018 - konsekwencje wprowadzonych zmian. Nowe projektowane zmiany od 1 lipca 2018 roku. JPK_VAT 2018 (3) [nr 5948]

9-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- ekspert z zakresu VAT

VAT od podstaw 2018 – w tym przygotowanie do mechanizmu podzielonej płatności [nr 5969]

11-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

Zmiany VAT w roku 2018 (podzielona płatność, należyta staranność) oraz aktualne problemy [nr 5978]

11-05-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Środki trwałe i amortyzacja w 2018 roku oraz kluczowe zmiany w ujęciu rachunkowym [nr 5956]

14-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grażyna Machula

Dokumentacja kadrowa i ochrona danych osobowych w dziale kadr – zmiany od 25 maja 2018 roku [nr 5965]

NOWOŚĆ

14-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

Koszty w podatkach dochodowych w 2018 roku [nr 5972]

14-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Katarzyna Tomala

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i świadczeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP w 2018 r. - zmiany w przepisach w 2018 r. [nr 5977]

14-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Przemysław Jeżek

Podatek dochodowy od osób prawnych od podstaw w 2018 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach podatkowych [nr 5981]

14-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy, prawnik

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA świadczeń chorobowych i opiekuńczych dla pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia w 2018 r. zasady rozliczania wypłaconych zasiłków przy różnych składnikach wynagrodzenia [nr 5982]

14-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- specjalista, szkoleniowiec z zakresu kadr i płac

Ceny transferowe obowiązek dokumentacji transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych [nr 5957]

15-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Andrzej Kośmider

Podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych po zmianach w 2018 roku [nr 5971]

16-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Tomasz Wojewoda

Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT [nr 5974]

16-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
- doradca podatkowy

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych w kontekście przetwarzania danych przez działy HR [nr 5975]

NOWOŚĆ

17-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
mec. Łukasz Miętkowski

Podatek VAT w 2018 roku - zmiany, Split-payment, sankcje, faktury VAT, JPK [nr 5962]

18-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Podatek u źródła 2018 - zmiany, orzecznictwo, praktyka [nr 5967]

18-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

Zasady fakturowania w 2018 roku – problemy, sankcje, podzielona płatność  [nr 5970]

18-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Grzegorz Tomala

ZFŚS 2018 w praktyce - RODO – a zfśs - z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w przepisach podatkowych dotyczących świadczeń socjalnych [nr 5973]

NOWOŚĆ

18-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach w 2018 r. - naruszenia, błędy, aktualne stanowiska, interpretacje [nr 5950]

21-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców

Rozliczanie podróży służbowych 2018 osób będących i nie będących pracownikami - aspekt podatkowy i składkowy [nr 5964]

21-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Henryk Grychtoł

VAT w transakcjach międzynarodowych (WDT, WNT, eksport, import towarów, transakcje łańcuchowe, usługi) [nr 5968]

21-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Łukasz Chłond

WYNAGRODZENIA 2018 – kompleksowe warsztaty dla praktyków [nr 5979]

21-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Paweł Ziółkowski

PODATKI 2018 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, cenach transferowych, praktyka i interpretacje [nr 5604]

22-05-2018 do 25-05-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
dr Paweł Selera
Sebastian Twardoch
Andrzej Kośmider

Prawo pracy 2018 - najnowsze przepisy, ochrona danych osobowych w dziale kadr, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5606]

22-05-2018 do 25-05-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Monika Frączek
Paweł Ziółkowski

PŁACE - kompendium zmian w 2018 roku - rozliczanie wynagrodzeń, korekty dokumentacji, podatek PIT, podróże służbowe [nr 5608]

22-05-2018 do 25-05-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Paweł Ziółkowski
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Joanna Ruszczak

CZAS PRACY 2018 bez tajemnic - czyli prawie wszystko o czasie pracy [nr 5960]

22-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Piotr Wąż

Zmiany w ustawie o pdof dla płatników na rok 2018 Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego [nr 5961]

22-05-2018 Kraków Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Elżbieta Kulinowska

Ochrona danych osobowych w dziale kadr i księgowości. Przygotowanie do stosowania od 25 maja 2018r. unijnego rozporządzenia (RODO) + wzory wymaganej prawem dokumentacji - WARSZTATY Z EKSPERTEM [nr 5983]

22-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Iwona Gołąb-Kobylińska

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych 2018. Prawidłowe wdrożenie RODO i nowych przepisów krajowych - kompleksowe warsztaty [nr 5412]

22-05-2018 do 24-05-2018 Zakopane Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Iwona Gołąb-Kobylińska

Świadczenia chorobowe i rodzicielskie w 2018 roku, w tym obowiązki płatników składek po wprowadzeniu e-ZLA od 1 lipca 2018 r. [nr 5976]

23-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Katarzyna Smulczyk

ZFŚS 2018 w praktyce - RODO – a zfśs - z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w przepisach podatkowych dotyczących świadczeń socjalnych oraz zasady finansowania z zfss wypoczynku pracowników, emerytów i ich rodzin [nr 5951]

NOWOŚĆ

24-05-2018 Katowice Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podatek VAT w 2018 roku - zmiany, Split-payment, sankcje, faktury VAT, JPK [nr 5954]

28-05-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
Zdzisław Modzelewski

Prawo pracy 2018 - podsumowanie obowiązujących przepisów, zmiany od 25.05.2018 w przetwarzaniu danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, dokumentacja pracownicza, najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe [nr 5980]

28-05-2018 Kraków Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne
Monika Frączek

VAT w obrocie międzynarodowym 2018, rozliczanie transakcji WDT, WNT, eksport i import towarów, import usług, opodatkowanie, określenie miejsca dostawy, orzecznictwo TSUE [nr 5955]

30-05-2018 Katowice Podatki, rachunkowość, finanse, płace
dr Paweł Selera

Czerwiec

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku - kompleksowe warsztaty [nr 5411]

17-06-2018 do 19-06-2018 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Adriana Głuchowska

PŁACE - kompendium zmian w 2018 roku - naliczanie wynagrodzeń, korekty dokumentacji płacowych, potrącenia z wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych, rozliczenia płatnika z ZUS i US [nr 5602]

17-06-2018 do 20-06-2018 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Katarzyna Smulczyk

Prawo pracy 2018 dla wymagających - najnowsze przepisy, planowane zmiany, praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań [nr 5603]

17-06-2018 do 20-06-2018 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Piotr Ciborski

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW.
PODATKI 2018 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, praktyka, interpretacje [nr 5605]

17-06-2018 do 20-06-2018 Kołobrzeg Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
dr Paweł Selera
Sebastian Twardoch

Letnia Szkoła Podatków

PODATKI 2018 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT, praktyka, interpretacje [nr 5607]

26-06-2018 do 29-06-2018 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Zdzisław Modzelewski
Sebastian Twardoch

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych 2018. Prawidłowe wdrożenie RODO i nowych przepisów krajowych - kompleksowe warsztaty  [nr 5609]

26-06-2018 do 29-06-2018 Wisła Szkolenia wyjazdowe z zakwaterowaniem
Iwona Gołąb-Kobylińska

Sierpień

Temat Data Miasto Kategoria Wykładowcy

Dowolny temat szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Doskonal swoje umiejętności na naszych szkoleniach zamkiętych.

Sprawdź w jakich obszarach tematycznych wdrażamy wiedzę

Wkrótce

na terenie całego kraju Na zamówienie
- cenieni eksperci, stali współpracownicy naszej firmy
Drukuj do pdfdrukuj do pdf

Przeglądasz stronę: Strona główna

Copyright (c) 2018 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.