DANE OSOBOWE OPIS MINIATURKA
- kierownik Zespołu Cen Transferowych w spółce doradczej, prawnik

Kierownik Zespołu Cen Transferowych w spółce doradczej - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalizuje się w opracowaniu projektów polityki cen transferowych, jak również dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor publikacji z zakresu problematyki cen transferowych

Wiktor Blumes

- radca prawny, absolwent aplikacji sądowej, praktyk, od 2000 r. prowadzący kancelarię prawną zajmującą się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, aktualnie w ramach spółki cywilnej Kancelaria Radców Prawnych „Blumes, Skuza, Świderski” s.c. Posiada ogromne doświadczenie procesowe, występując jako pełnomocnik procesowy w wielu sprawach dotyczących członków zarządów spółek, broniąc ich przed pozwami wierzycieli lub w związku z decyzjami o odpowiedzialności posiłkowej za niezapłacone należności publicznoprawne oraz jako pełnomocnik wierzycieli dochodzących zapłaty od członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Twórca autorskich rozwiązań prawnych, specjalista w zakresie prawa procesowego oraz w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed niewypłacalnością kontrahentów.

Katarzyna Braś

od 10 lat prowadzi szkolenia z następujących zagadnień: techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, techniki prezentacji, telemarketing, train the trainer, zarządzanie czasem, negocjacje, zarządzanie zmianą, komunikacja interpersonalna. Od 1996 roku związana zawodowo z jednym z największych banków w Polsce. Aktualnie na stanowisku specjalisty - trenera wewnętrznego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła szkolenie Train the Trainer prowadzone przez firmy DOOR International Poland oraz Spintegra. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i koordynowania programów szkoleniowych. Przeprowadzała liczne badania i testy pracowników. Stały współpracownik naszej firmy

Łukasz Chłond

doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika \"Rachunkowość\".

Piotr Ciborski

- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA MENADŻERA HR (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W OCHRONIE ZDROWIA (WARSZAWA, WIP, 2016); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku.

Monika Cieślak

– prawnik,długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. 
Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Teresa Curzytek

czynny archiwista z wieloletnim stażem. Ekspert i praktyk z zakresu archiwizacji dokumentacji aktowej i technicznej. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Specjalizuje się w opracowywaniu aktów normatywnych dla firm m.in.– „Instrukcji kancelaryjnych”, „Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum lub składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją”, „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”. Publikuje artykuły do „Finanse - kariera”, „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

- ekspert z zakresu świadczeń emerytalno - rentowych

- wieloletni praktyk i wykładowca - od 1976r. zajmuje się zawodowo problematyką ubezpieczeń społecznych, szczególnie zagadnieniami dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych. Jest współautorką kilku pozycji książkowych. Autorka wielu artykułów poświęconych tematyce emerytur i rent - stała współpraca z kilkoma wydawnictwami (ABC, Infor, Beck, Dashofer, Wiedza i Praktyka) i czasopismami (Służba Pracownicza, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych)

Adriana Głuchowska

Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń dla najbardziej wymagających Klientów. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych, w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego.
Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Świadczy usługi outsourcingu ABI oraz doradcze z tego zakresu.
Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z  o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie, Urzędzie Miejskim w Słupsku, a ponadto w kilku innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego. Prowadzi webinaria,  Jest konsultantem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR.

Jarosław Hermanowski

- jedyny w Polsce trener reguł Incoterms 2010 certyfikowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Specjalista w dziedzinie umów kupna-sprzedaży w handlu zagranicznym, autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom, m.in. oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2000 oraz książki \"Handel zagraniczny-poradnik\". Jest konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej.Specjalizuje się m.in. w szkoleniach dla kadry zarządzającej, handlowc&oaców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.

Dominik Kaczmarek

specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, wdrażania systemów bezpieczeństwa. Prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Jako doświadczony specjalista swoją wiedzę zweryfikował pracując jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji dla wielu przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Brał udział w wielu audytach wewnętrznych analizując i weryfikując systemy bezpieczeństwa informacji. Współtworzył oraz realizował projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców. Prowadzi doradztwo indywidualne, planuje oraz wdraża kompleksowe systemy bezpieczeństwa informacji w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Waldemar Knap

doradca podatkowy, prawnik. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytety w Heidelbergu i w Moguncji. Posiada 15 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, głównie dla średnich i dużych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego a także wieloletni wykładowca problematyki podatków dochodowych, umów o unikania podwójnego opodatkowania, podatku u źródła.

Michał Kołosowski

Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie prowadził realizację zleceń m.in. dla takich klientów jak: BOLS Sp. z o.o., TUI Poland Sp. z o.o., Lego Polska Sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., VF Polska Distribution Sp. z o.o., Berlin Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o., Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o., BRE Locum Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z niemieckim prawem bilansowym (HGB), MSSF oraz US GAAP. Autor wielu artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Marcin Krupa

- biegły rewident

Elżbieta Kulinowska

- wybitny ekspert i specjalista w zakresie PDOF. Wieloletni pracownik organów skarbowych. Ceniony wykładowca współpracujący z największymi firmami szkoleniowymi w kraju.

Tomasz Lenart

radca prawny, trener, praktyk i wykładowca. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego (zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, prawo pracy, prawo budowlane, proces reklamacji). Wcześniej, przez ponad trzy lata, pracował jako Kierownik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA (ARMATURA SA).  Związany był również z sektorem finansowym, gdzie pracował w działach prawnych Prosper Banku S.A. i Kredyt Banku S.A. i zajmował się obsługą prawną windykacji należności. W latach 1997 – 1999 związany z działami sprzedaży usług finansowych kilku firm m.in. BRE Banku S.A.. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

mec. Robert Lisicki

- radca prawny. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika jednego z wydziałów. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych).  Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

Adam Łoziński
- prawnik

praktyk i doradca z zakresu zarządzania, uprzednio główny specjalista w Departamencie Zatrudnienia b. Ministerstwa PiPS i Krajowego Urzędu Pracy, obecnie właściciel firmy konsultingowej doradztwa kadrowego, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie

Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A.
Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego

trener, praktyk, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Henryk Metz

- Menedżer i ceniony specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie marketingu, wdrażania złożonych rozwiązań IT w branżach: chemicznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zarządza projektami oraz złożonymi przedsięwzięciami projektowo-wdrożeniowymi, posługując się najbardziej efektywnymi metodykami, jak Lean Product Development (LPD) / Lean Project Management (LPM), czy Lean Systems Engineering (LSE). Prowadzi szkolenia i warsztaty, zarówno dla firm, jak i dla słuchaczy Krakowskich i Śląskich wyższych uczelni. Organizuje powiązania kooperacyjne (klastry), tak o zasięgu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council On Systems Engineering).

mec. Łukasz Miętkowski

Adwokat, doświadczony trener prawa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizacja szkoleniowa obejmuje m.in. prawo gospodarcze, prawo spółek, zagadnienia związane z szeroko pojętym środowiskiem informacyjnym dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych.

Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

- Adwokat

Adwokat, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizacja szkoleniowa obejmuje m.in. prawo gospodarcze, prawo spółek, zagadnienia związane z szeroko pojętym środowiskiem informacyjnym dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych.

Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Zdzisław Modzelewski

- doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

Robert Nowak

Prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, były pracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno podatkowych, autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Piotr Paszek

- doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży wodociągowej, kanalizacyjnej, paliwowo-energetycznej i innych, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i VAT-u. Doświadczony prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej firm z różnych branż i sektorów.

Tomasz Piekielnik

- doradca podatkowy specjalizujący się w kwestiach związanych z podatkiem VAT, podatkem dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz opodatkowaniem wynagrodzeń pracowniczych (PIT); dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał m.in. w PricewaterhouseCoopers w Berlinie oraz Ernst & Young we Wrocławiu; jest autorem wielu publikacji fachowych oraz prasowych z zakresu prawa podatkowego, ekspertem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, serwisu finansowego money.pl, jak również uznanym wykładowcą podczas szkoleń i konferencji. Specjalizuje się ponadto w zakresie opodatkowania spółek osobowych i optymalizacji podatkowej. Wielokrotnie reprezentował polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w sporach z organami podatkowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Cezary Pieńkosz

- doradca podatkowy, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizując się w zakresie prawa podatkowego; doświadczenie zawodowe zdobywa od 2001 r. pracując w charakterze konsultanta, a następnie doradcy podatkowego; specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie podatków pośrednich (zwłaszcza VAT), a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej opublikowanych m.in. w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe”; współautor książek, podręczników i komentarzy podatkowych (m.in. „Wstępu do nauki prawa podatkowego”, „Materialnego prawa podatkowego”), a także materiałów dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie podatków. Obok praktyki doradczej wieloletni wykładowca w zakresie problematyki VAT, Ordynacji podatkowej, podatków lokalnych.

Anna Rajwa

doradca podatkowy, trener i wykładowca z zakresu podatków dochodowych, wykładowca na szkoleniach współfinansowanych z Unii Europejskiej, właściciel Kancelarii podatkowej.

Joanna Ruszczak

Specjalista d/s płac i kadr w znanej firmie doradczej.  Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Paweł Rybaczyk

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych w obrębie podatków dochodowych i postępowań podatkowych; uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania samochodów w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności); praca zawodowa od 1995 r. (początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 12 lat w spółkach doradztwa podatkowego); obecnie partner w spółce doradztwa podatkowego; wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT.

Samir Kayyali

-doradca podatkowy, ekonomista. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów.

dr Roman Seredyński

- Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy

Ewa Sokołowska

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.

- radca prawny, specjalista prawa pracy, kadr

- radca prawny, specjalista prawa pracy,kadr. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Ewa Ścierska
- dyrektor Zespołu Cen Transferowych

prawnik, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Cen Transferowych w spółce doradczej; przez szereg lat współpracownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego; specjalizuje się w opracowywaniu projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych; uznany wykładowca i autorka publikacji z zakresu problematyki cen transferowych

 

Maciej Taul

- trener dysponujący wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie aplikant na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w spółkach doradztwa podatkowego (Roedl & Partner Sp. z o.o. oddział w Gliwicach; ECDDP Sp. z o.o. oddział w Zabrzu) obecnie odpowiedzialny za dział doradztwa podatkowego w spółce audytorskiej w Katowicach.  Stały współpracownik naszej firmy.

Grzegorz Tomala

- doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.

Sebastian Twardoch

- doradca podatkowy, prawnik i ekonomista

Piotr Wojciechowski
- ekspert prawa pracy

Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy w latach 2004 – 2008r., gdzie kształtował kierunki interpretacyjne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Ekspert prawa pracy od lat zajmujący się tą dziedziną. Inspektor pracy. Wcześniej zatrudniony jako specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Aktywny uczestnik obrad Komisji Trójstronnej. Znany jest jako autor licznych komentarzy do wciąż zmieniających się regulacji prawa pracy publikowanych w fachowych wydawnictwach „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” czy „Monitor Prawa Pracy”, oraz bieżących komentarzy prawnych do prasy codziennej „Rzeczypospolita”, czy „Gazeta Prawna”. Autor komentarza do Kodeksu pracy dla menedżerów HR. Ceniony wykładowca przedmiotu prawa pracy dla inspektorów pracy w szkole Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, jak również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego. Jest członkiem kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy

Tomasz Wojewoda

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

Krzysztof Woźniak

- doradca podatkowy, wysokiej klasy ekspert z zakresu podatku VAT, doświadczony szkoleniowiec. Były pracownik Ministerstwa Finansów. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Stały współpracownik naszej firmy.

Piotr Woźniak

wiceprezes zarządu w spółce doradczej, biegły rewident. Absolwent specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa AE w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB) oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia i publikacje z zakresu rachunkowości.

prawnik, trener, konsultant

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów

Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik  firmy SYSTEM.

Waldemar Zyśk
- trener, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi

praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, bogate (ponad 10 letnie) doświadczenie z zakresu ZZL, ukończone wyższe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, posiada certyfikat Berlińskiej Akademii – Train the Trainers oraz liczne dyplomy i inne certyfikaty, autor wielu projektów szkoleniowych m.in. dla Vistula - Wólczanka, Galeria Centrum, Wasko, Bumar, Mesko, Infor, GREG

Przeglądasz stronę: O firmie » Nasi wykładowcy

Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.