Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Centrum Promocji i Szkolenia  System s.c.(dalej: System s.c.) szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w System s.c.
Zgodnie   z   przepisami   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych)  („RODO”),  przekazujemy  poniższe  informacje  dotyczące  Państwa  danych osobowych.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej SYSTEMSZKOLENIA.PL oraz z poczty elektronicznej wysyłanej na adresy pocztowe w domenie @ SYSTEMSZKOLENIA.PL

2. SŁOWNIK POJĘĆ

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:
• Użytkownik - osoba korzystającą z Formularza Kontaktowego w zakresie przewidzianym
niniejszą Polityką (dalej: „Ty”)
• Administrator - Centrum Promocji i Szkolenia System s.c.
• Formularz kontaktowy - formularz, w którym Użytkownicy serwisu zamieszczają niezbędne dane w celu skorzystania z ofert SYSTEM s.c. 
• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• SYSTEM s.c.  w odniesieniu do pełnej nazwy firmy: Centrum Promocji i Szkolenia System s.c.
• Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony WWW
w sieci Internet.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych jest firma Centrum Promocji i Szkolenia System s.c.
z siedzibą w Zielonkach przy ul. Wiarusa 11 lok.1, NIP: 6760105239, Regon:350641802 
Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie SYSTEMSZKOLENIA.PL, za pomocą e-maila: rodo@systemszkolenia.pl,  osobiście pod adresem: Zielonki, przy ul. Wiarusa 11 lok.1 bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 32-087 Zielonki, przy ul. Wiarusa 11 lok.1

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4. JAKIEGO RODZAJU DANE PRZETWARZA SYSTEMSZKOLENIA.PL ?

Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP.
W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej (dokumentacja szkoleniowa, faktury, umowy).
Odwiedzając stronę internetową SYSTEMSZKOLENIA.PL zbieramy Twoje dane poprzez pliki cookies oraz logi serwera, na których przechowywana jest strona. Pełne informacje na temat plików cookies, jakie wykorzystujemy zawarliśmy w punkcie 12. “Polityka cookies”.

5. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane wysyłane przez nasz formularz kontaktowy oraz wysyłane bezpośrednio na nasz adres e-mail przetwarzamy w celu:
• realizacji usługi sprzedaży;
• odpowiedzi na zapytania ofertowe;
• działania marketingowe naszych pozostałych usług.
Przetwarzamy je ponieważ zwróciłeś się do nas z zapytaniem poprzez formularz kontaktowy
i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.

Ponieważ skorzystałeś z naszej oferty i w związku z tym realizujemy Twoje zamówienie - przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną.

Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego jakim jest windykacja należności, prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony SYSTEMSZKOLENIA.PL i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. KTO BĘDZIE ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

• nasi pracownicy upoważnieni przez SYSTEM s.c.,
• firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług,
• oraz inni odbiorcy tacy jak: hotele, ubezpieczyciele, kurierzy, banki itp.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

SYSTEM s.c. będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres w którym obowiązuje nas zawarta umowa, a również po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody - to dane będziemy przechowywać do czasu jej odwołania.

8. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA, CZYLI JAK CHRONIMY TWOJE DANE:

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail, jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie SYSTEMSZKOLENIA.PL używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @ SYSTEMSZKOLENIA.PL są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Komputery, na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiadają szereg różnych zabezpieczeń.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas i z naszego polecenia albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi podpisane mamy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Firma SYSTEM s.c. deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

9. JAKIE MACIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:
• dostępu do swoich danych,
• sprostowania swoich danych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie, jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

10. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji.

11. PROFILOWANIE:

Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Wasze dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

12. POLITYKA COOKIES

Witryna SYSTEMSZKOLENIA.PL używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

13. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

 Podobne strony

Przeglądasz stronę: Polityka prywatności

Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.