Wybierz zawartość:

Czy zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych jest zamieszczanie w bip danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska samorządowe?
Czy zakład opieki zdrowotnej może odmówić mężowi wydania dokumentacji medycznej dotyczącej żony?
Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać akta notarialne dotyczące poszczególnych lokali?
Czy stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych działanie organu administracyjnego, który prowadząc postępowanie z urzędu, udostępnia informacje dotyczące jego strony osobie, z inicjatywny której wszczęto to postępowanie?
Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wywieszać na tablicy ogłoszeń informacje o zadłużeniach czynszowych jej członków, w szczególności, jeśli wymienia jedynie numer lokalu oraz kwotę zadłużenia?
Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić lub podać do publicznej wiadomości informacje o zadłużeniach czynszowych swoich członków innym osobom niż członkowie spółdzielni, ich małżonkowie oraz wierzyciele członków bądź spółdzielni?
Czy społeczny inspektor pracy może żądać kserokopii dokumentów czy jedynie ich okazania?
Czy pracodawca zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej lub kadrowej ma również obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
Czy pracodawca może żądać zdjęcia od pracownika lub kandydata do pracy?
Czy pracodawca może udzielić bankowi informacji o danych osobowych (np. O wynagrodzeniu pracownika) przez telefon?
Czy pracodawca ma prawo do upublicznienia wizerunku pracownika bez jego zgody?
Czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?
Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr. Pesel?
Czy można uzależnić wykonanie umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu np. Marketingowym?
Czy komornik może żądac numer rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy?
Czy jest obowiązek powoływania administratora bezpieczeństwa informacji?
Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę lekarską?
Czy dopuszczalne jest umieszczanie danych osobowych pracownika bez jego zgody?
Co to jest zbiór danych osobowych?
Czy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymać kopię uchwały rady nadzorczej w sprawie aktualnej wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków rady nadzorczej?
ZMIANY W URLOPACH RODZICIELSKICH - KOMPEDIUM ZMIAN
JESZCZE NA KONIEC 2016 r LUB NA POCZĄTKU 2017 r POWINNIŚMY POZNAĆ PROJEKT NOWEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zmiana zasad zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, a odpowiedzialność pracodawcy
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 kodeksu pracy)
Roszczenia mobbowanego pracownika
Przepisy przejściowe w umowach terminowych
Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony od 2016 r.
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony po wejście w życie nowych przepisów (korelacja art. 36 kp po 22 lutym 2016 r. Do umów zawartych przed tą datą)
Co to jest podróż służbowa?
Mobbing
KWESTIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH W POLICJI A ROZWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI
E-ZLA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Minimalna stawka godzinowa od 2017 roku przy umowach zlecenia i świadczeniach usług
KONIEC Z SYNDROMEM PIERWSZEJ DNIÓWKI
Zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zla): 2016-2018
Czy pracodawca może żądać zdjęcia od pracownika lub kandydata do pracy?
CZAS PRACY POLICJANTÓW- zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.
Żądanie ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI OD KANDYDATA OD PRACY
Kobiety w ciąży chronione w pracy
Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w firmie (instytucji)
Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA- wskazanie budynków, pomieszczeń, lub części pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
Z CZEGO SKŁADA SIĘ POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA?
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Ochrona danych osobowych, a informacja publiczna
Jeszcze w 2016 roku powinniśmy poznać projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych
Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Obowiązek powoływania ABI - prawda czy fałsz?
Czy jest obowiązek powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
Powołanie i odwołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Kto może pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

Przeglądasz stronę: Nowości

Copyright (c) 2021 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.