Temat:

FAKTUROWANIE OD PODSTAW W 2024 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN I AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO [#8852v}

szkolenie online

Termin: 11-06-2024
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Henryk Grychtoł

- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

    - faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP
    - sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP


2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • faktury „klasyczne”
 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy, dokumentowanie usług budowlano - montażowych
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

3.  Faktury  korygujące

 • anulowanie faktury
 • kiedy wystawiamy fakturę korygującą a kiedy notę korygującą – rodzaje korekt
 • zawartość faktury korygującej, kto wystawia
 • zbiorcze faktury korygujące
 • korekta faktur w walucie obcej, kurs waluty obcej
 • moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie dostawcy i nabywcy
 • faktury korygujące w obrocie międzynarodowym – moment rozliczenia
 • korekty a bonusy, upusty i premie pieniężne
 • faktury korygujące w KseF – dodatkowe zalety

4.  Faktury elektroniczne - tradycyjne

 • faktury elektroniczne zamiast papierowych
 • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 • rodzaje faktur elektronicznych,
 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 • zaliczka a e-faktura
 • zakres informacyjny e-faktury
 • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
 • notą korygującą w formie elektronicznej,
 • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

5.  Faktury  ustrukturyzowane

 • podstawa prawna stosowania KseF
 • pojęcie „faktury ustrukturyzowanej”
 • czym jest faktura ustrukturyzowana?
 • Jak wystawiać fakturę  przy zastosowaniu KSeF
 • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur)

            - akceptacja otrzymywania faktur ustrukturyzowanych przez nabywcę

            - weryfikacja pobrania faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę

 • dostęp do faktury ustrukturyzowanej
 • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności  faktury ustrukturyzowanej
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 • faktura korygująca w postaci i do faktur ustrukturyzowanych
 • jakie dokumenty nie będą funkcjonować w formie faktur ustrukturyzowanych
 • faktury wystawiane na kasach fiskalnych online
 • faktury dla konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej)
 • procedura samofakturowania w KSeF
 • plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur
 • zasady wystawiania faktur w I połowie 2024 roku

             - zmniejszenie zakresu danych na fakturach i zmiana terminu ich wystawiania.

 • zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych (art. 106na – 106ne; 106r)
 • kto może wystawiać faktury za pomocą KSeF
 • oprogramowanie umożliwiające  wystawianie faktur ustrukturyzowanych
 • uwierzytelnienie się na platformie KSeF
 • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych, duplikaty faktur
 • wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych
 • faktury ustrukturyzowane – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów:
 • dostęp anonimowy do e-faktury, kody QR
 • faktury ustrukturyzowane w obrocie międzynarodowym

6.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 • faktura a różne stawki VAT,
 • rabat / premia na fakturze,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

7.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

8.  Duplikaty faktur (do końca 2023)/ faktur elektronicznych.

 • zasady wystawiania,
 • podatek naliczony z duplikatu faktury – zmieniony termin prawa do odliczenia.

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami  pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

10. Mechanizm podzielonej płatności

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Biała lista i MPP

 • rachunek bankowy ujęty w wykazie czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

12. Kasy fiskalne – 2023

 • nowe rozporządzenie wykonawcze
 • kasy on-line 2023
 • nowe obowiązki podatników.

13.  Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy

 • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 07-06-2024 godz. 16:16 30.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 08-06-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.