Temat:

AKCJA BILANS 2023 – MODUŁ ONLINE – ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 W PRAWIE BILANSOWYM [nr 8556v]

szkolenie online

Termin: 28-11-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A.
Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Opis:

BILANS 2023. ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 W PRAWIE BILANSOWYM

Program:

Moduł I Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości

a)      Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)

b)      Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro

c)      Zmiany w ustawie o rachunkowości. w tym przechowywanie sprawozdań,,elektronizacja sprawozdań finansowych- problemy, spójność z zasadami polityki  rachunkowości

d)      Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach

e)      Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)

f)        Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości

g)      E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

h)      Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

i)        Uwzględnienie w zamknięciu roku zagadnienia kontynuacji działania – KSR 14

j)        Zmiany w ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych na rok 2023. Projektowane zmiany w prawie bilansowym- podsumowanie

 

Moduł II Charakterystyka regulacji KSR 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów

 1. Wprowadzenie, cel, terminy obowiązywania

a)      Cel  wprowadzenia standardu  oraz konieczność zastosowania ( obowiązek od 2023);

b)      Zakres obowiązywania standardu kategorie  przychodów ze sprzedaży dóbr, uproszczenia;

c)      Kluczowe definicje;

 1. Rozpoznawanie przychodów, warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży dóbr

a)      Ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr;

b)      Analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr oraz treść ekonomiczna transakcji ; 

c)       Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą;  

d)      Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych;  

e)      Przekazanie nabywcy znaczących korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem ;  

f)        Wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy  

g)      Uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr  

h)      Uwzględnianie ryzyka związanego z przychodami, w tym ryzyka kredytowego  

i)        Umowy wieloelementowe (  zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy, przypisanie wynagrodzenia za wykonanie umowy sprzedaży do poszczególnych jej elementów, ujęcie przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy sprzedaży;  

j)        Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia. 

 1. Zagadnienia szczegółowe- umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach

a)      Problem pośrednik (agent) / główny wykonawca (zleceniodawca) ;

b)      Sprzedaż komisowa;

c)      Sprzedaż warunkowa;

d)      Sprzedaż ze wstrzymaną dostawą;

e)      Programy lojalnościowe;

f)        Sprzedaż promocyjna;

g)      Transakcje barterowe;

h)       Przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji;

i)        Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

 1. Zmniejszenia przychodów

a)      Pomniejszenie przychodów o zwroty; 

b)      Sprzedaż wysyłkowa;. 

c)      Rabaty i opusty ( rodzaje, klasyfikacja, uwzględnianie);

d)      Dodatkowe ustalenia umów sprzedaży - pomniejszenia przychodów, czy zwiększenie kosztów; 

e)      Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.

 1. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy
 2. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym 
 3. Powiązanie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przychodów z klientami.


Moduł III Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

1.  Zagadnienia ogólne - charakterystyka

a)       Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)

b)       Wycena bilansowa- zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6

c)       Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)

d)       Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR

e)       Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości

f)        Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

g)       Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym

h)       Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

i)         Wybrane zagadnienia inwentaryzacji

2.  Zagadnienia szczegółowe- charakterystyka

a)      Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów

b)      Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

c)      Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

d)      Rachunek przepływów pieniężnych

e)      Zestawienie zmian w kapitale

f)        Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

g)      Sprawozdanie finansowe w niestabilnym otoczeniu - Rekomendacja Komitetu Standardów dotycząca sprawozdania finansowego w obie wojny na Ukrainie

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 21-11-2023 godz. 21:12 40.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 22-11-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.