Temat:

BILANS 2023 - MODUŁ ONLINE - PODATEK PIT - ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ I DLA PŁATNIKÓW (ZAKŁADÓW PRACY)  [nr 8620v]

szkolenie online

Termin: 18-12-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Henryk Grychtoł

- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i podobnych – jako podstawowy dochód rozliczany za pośrednictwem płatnika:

stawki podatku, możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek, stosowanie właściwych kosztów podatkowych, roczne obowiązki informacyjne,

 • nietypowe przychody / dochody rozliczane przez płatników,
 • przychody podatkowe z tytułu otrzymanych nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń:
 • metody i zasady oszacowania przychodu uzyskanego z tytułu nieodpłatnego świadczenia,
 • wykorzystywanie firmowego samochodu osobowego na cele osobiste przez pracownika oraz inne osoby (w tym członka zarządu, osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną itp.) –  orzeczenie NSA i aktualna  interpretacja ogólna Ministra Finansów,
 • przykładowy katalog przychodów, stanowiących nieodpłatne świadczenia zwolnionych – art. 21 ustawy o PIT i  podlegających opodatkowaniu,
 • wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego na zdefiniowanie nieodpłatnego świadczenia – wybrane przykłady zastosowania wyroku przez organy podatkowe i sądy administracyjne,
 • katalog ustawowych zwolnień z opodatkowania, w tym m.in.:
 • limity zwolnień wynikające z art. 21 ustawy o PIT.

 

2. Przychody określone w art. 13 ustawy o PIT (działalność wykonywana osobiście):

 • szczególne przypadki przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście,
 • zdefiniowanie obowiązków płatnika wypłacającego świadczenia z art. 13 ustawy PIT, w tym m.in.:

-  pobranie właściwej stawki podatku,

-  ustalenie właściwych kosztów podatkowych (kwotowych lub procentowych),

-  możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ze szczególnym                             

-  uwzględnieniem rozwiązań wskazanych w najnowszej interpretacji ogólnej Ministra        

   Finansów,

 • szczególne rozwiązania i zasady opodatkowania kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie,
 • umowy cywilno-prawne a 50% koszty uzyskania,
 • umowy opodatkowane „ryczałtem” – praktyczne przykłady,
 • zatrudnienie nierezydenta na umowę cywilnoprawną przez polskiego przedsiębiorcę:
 • uzyskanie certyfikatu rezydencji przez płatnika – wpływ na sposób rozliczenia nierezydenta,
 • okres pobytu na terytorium kraju – jako element mający wpływ na sposób rozliczenia,
 • w jakich przypadkach obowiązuje PIT-11 i PT-4R, a w jakich IFT-1R i PIT-8AR,
 • wybrane problemy praktyczne związane z rozliczeniem nierezydenta zatrudnionego na umowę cywilnoprawną.

 

3. Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji  rolnej

 • działalność gospodarcza rozliczana na podstawie PKPiR
 • działalność gospodarcza rozliczana na podstawie ksiąg rachunkowych
 • Rodzaj i moment powstania przychodu podatkowego

     - zasady podatkowe powstania przychodu z różnych źródeł – zasada memoriałowa

                                                                                                      -  zasada kasowa

      - wystawienie faktury (dokumentu), otrzymanie zapłaty jako moment powstania   

        przychodu

      - korekta przychodu – zwrot towarów, reklamacja, rabat a oczywista pomyłka

      - świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – otrzymane prezenty, usługi

      - umorzone i przedawnione zobowiązania

     - otrzymane premie pieniężne, odszkodowania i kary

     - sprzedaż promocyjna, sponsoring  a przychód podatkowy

     - przychody nie stanowiące przychodów podatkowych i przychody zwolnione

       wyłączenia z przychodów.

      - uwzględnienie różnicy remanentowej przy ustalaniu podstawy opodatkowania

     - zeznanie roczne PIT-36L (opodatkowanie liniowe – art. 30c ustawy o PDOF)

     - zeznanie roczne PIT-36 (opodatkowanie wg skali art 27 ustawy o PDOF)

 

4. Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w DG

 • definicja kosztów uzyskania przychodów
 • moment zaliczenia wydatków w koszty uzyskania
 • odpisy amortyzacyjne i czynsz leasingowy jako koszt uzyskania
 • sposoby dokumentowania wydatków;
 • moment dokonania korekty kosztów – zwrot, reklamacja, rabat a pomyłka
 • koszty związane z promocją, reklamą i reprezentacją;
 • wierzytelności nieściągalne i przedawnione;
 • szczególne przypadki – zapłata odszkodowania, wydatki związane z leasingiem

koszty wyłączone z kosztów uzyskania.

5. Ulgi i odliczenia od podstawy opodatkowania i podatku PIT-O

 • wspólne rozliczenie małżonków, wspólnie z dzieckiem, ulga prorodzinna, 4+

         ulga dla młodych, pracujących emerytów i nierezydentów

 • ulga termoizolacyjna, ulga rehabilitacyjna, przekazane darowizny, internet
 • ulga na złe długi, ulga na robotyzację, ulga badawczo-rozwojowa, na innowacyjnych pracowników, ulga  na prototypy

6.  Odpłatne zbycie nieruchomości – PIT-39

 • ustalenie podstawy opodatkowania
 • warunki zwolnienia z opodatkowania

7.  Kapitały pieniężne i prawa majątkowe  - PIT-38

 • otrzymane odsetki i dyskonto
 • otrzymane dywidendy
 • odpłatne zbycie udziałów, akcji innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych

 

8. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28

 • Wybór / warunki wyboru ryczałtu od przychodów opodatkowanych
 • podstawa opodatkowania w „ryczałcie”
 • odliczenia
 • zeznanie roczne PIT-28 z załącznikami PIT-28A i B
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 11-12-2023 godz. 17:43 30.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 12-12-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.