Temat:

CIT od podstaw, czyli zrozumieć podatek dochodowy (z uwzględnieniem wybranych zmian 2022 i 2023) [nr 8244v]

szkolenie online

Termin: 23-02-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Metody szkoleniowe:

Czas trwania szkolenia przewidziany jest na ok. 5 godzin zegarowych +  przerwy

Program:

I.    Zagadnienia ogólne
1.    Podatnik CIT
a)    Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
2.    Wyłączenia przedmiotowe
3.    Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
4.    Rok podatkowy
5.    Ewidencje. Obowiązek przesyłania ksiąg – przesunięty w czasie.

II.    Przedmiot opodatkowania
1.    Przychód
2.    Zasady ustalania dochodu
3.    Strata podatkowa. Podstawowa i alternatywna metoda rozliczania starty podatkowej.

III.    Przychody
1.    Zyski kapitałowe i pozostałe przychody
2.    Przychody. Brak przychodu
3.    Zasady rozpoznawania przychodów
a)    Przychody rozliczane na zasadzie memoriałowej oraz przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
b)    Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (m.in. odszkodowania, kary umowne, odsetki)
4.    Datio in solutum
5.    Korekta przychodów

IV.    Koszty uzyskania przychodów
1.    Przesłanki potrącalności kosztów.
2.    Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednie
a)    Koszty związane z przychodami danego roku
b)    Koszty dotyczące lat poprzednich
c)    Koszty przyszłych okresów
d)    Korekta kosztów (faktury korygujące)
3.    Zasada przypisywania kosztów – przychody zwolnione, zyski kapitałowe, inne przychody
4.    Moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.  
5.    Poniesienie a potrącenie kosztu
a)    Różne momenty potrącenia kosztów uzyskania przychodów
6.    Celowość ponoszonych wydatków. Dokumentowanie ponoszonych wydatków

V.    Samochody w działalności gospodarczej
1.    Amortyzacja
2.    Ubezpieczenie
3.    Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.    Koszty używania samochodu
5.    Rozliczanie kosztów napraw.
6.    Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.    Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.

VI.    Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych
1.    Istota i zakres
2.    Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.    Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.    Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów

VII.    Zapobiegnie optymalizacji podatkowej
1.    Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2.    Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
3.    Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r.

VIII.    Tzw. „ulga na złe długi”
1.    Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.    Korekta dochodu lub straty podatkowej
3.    Przesłanki stosowania nowych przepisów
4.    Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
5.    Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi

IX.    Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe
1.    Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)    Konieczność weryfikacji nr rachunków bankowych kontrahentów
b)    Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze
c)    Ustalanie limitu jednorazowej wartości transakcji w kwocie 15.000 zł. – zmiany od 2024 r
d)    Problem pojęcia jednorazowej transakcji.
e)    Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2.    Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe

X.    Odsetki hipotetyczne

XI.    Wybrane wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ustawy o CIT)

XII.    Amortyzacja. Wybrane zagadnienia
1.    Remont/modernizacja – praktyczne problemy
2.    Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego
3.    Koszty zaniechanych inwestycji    
4.    Różnice kursowe przy nabyciu środka trwałego

XIII.    Podatek
1.    Stawka podatku
a)    Stawka podstawowa
b)    Stawka preferencyjna
2.    Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku
a)    Zaliczki wyliczane
b)    Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
c)    Błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?

XIV.    Obowiązki i uprawnienia podatnika na przełomie roku
1.    Obowiązki dokumentacyjne
2.    Podatek u źródła - obowiązki dokumentacyjne
3.    Strategia podatkowa
4.    Inne obowiązki

XIV.          Podatek u źródła – najważniejsze zagadnienia
1.    Podstawa prawna w ustawie o CIT
2.    Relacje pomiędzy regulacjami ustawowymi a umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
a)    Należności licencyjne
b)    Odsetki
c)    Dywidendy
d)    Usługi niematerialne
3.    Certyfikat rezydencji
a)    Termin ważności
b)    Kopia certyfikatu rezydencji
4.    Zwolnienia wynikające z ustawy o CIT
5.    Należyta staranność płatnika. Wpływ powiązań na obowiązek dochowania należytej staranności
6.    Nowe zasady pobory podatku u źródła – zmiany wprowadzone w 2022 r.
a)    Limit 2 mln zł. Zmieniony zakres podmiotowy i przedmiotowy
b)    Modyfikacja definicji rzeczywistego właściciela
c)    Opinia o stosowaniu preferencji
d)    Oświadczenie płatnika umożliwiające stosowanie zwolnień/ obniżonych stawek
e)    Procedura zwrotu podatku u źródła pobranego przez płatnika
7.    Obowiązki dokumentacyjne

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) do: 16-02-2023 godz. 16:03 50.00 zł./osobę
500.00 netto zł./osobę (615.00 zł. brutto) od: 17-02-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.