Temat:

Kluczowe zagadnienia majątku trwałego - kompendium wiedzy z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego [nr 7061v]

szkolenie online

Termin: 19-08-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:
 1. Rzeczowy majątek trwały

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.( CIT i PIT)

 • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego -ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

 • Wybrane zagadnienia środków trwałych w budowie; charakterystyka nakładów inwestycyjnych, oddanie budynku, przyjęcie środków trwałych z inwestycji, likwidacja i sprzedaż środków trwałych, leasing

 • Regulacje KSR 11 Wartość początkowa i początkowa brutto środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym w tym: nabycie wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne uzyskanie, aport, zakup jednostki lub zorganizowanej części, zmiana formy prawnej. Pozostałe korekty wartości początkowej w tym :różnice kursowe, zmiany wartości początkowej - ulepszenie a koszty bieżącej eksploatacji i remont ( aspekty bilansowe i podatkowe), ulepszenia w obcych środkach trwałych, zmiany wartości początkowej – trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej ( aspekty bilansowe i podatkowe, Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

 • Kompletność i zdatność do użytkowania- KSR 11

 • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.- regulacje KSR 5 i prawa podatkowego

 • Środek trwały a nieruchomość inwestycyjna

 • Likwidacja środków trwałych- charakterystyka KSR 11 .

 • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

 • Remonty, bieżące konserwacje, przeglądy certyfikacyjne ulepszenia, naprawy, części składowe dodatkowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych- KSR 11.

 • Niskocenne składniki majątku trwałego- zasady ich klasyfikacji, i rozliczania księgowo i podatkowo

 • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)

 • Zasady wyceny bilansowej, wartość końcowa

 • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)

 • Ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania

 • Ostatnie regulacje podatkowe dotyczące samochodu osobowego - leasing, limity podatkowe

 1. Wartości niematerialne i prawne ( w tym definicja księgowa wg PSR oraz prawa podatkowego, wybrane zagadnienia :prace rozwojowe, licencje, nakłady na witrynę internetową itp. ),


AMORTYZACJA, ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości

 • Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna i inne np. metody naturalne- przykłady, okres użyteczności i jego weryfikacja- regulacje KSR 11

 • Metody amortyzacji podatkowej (przykłady)

 • Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja- KSR 11

 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

 • Rola Klasyfikacji Środków KŚT w tym: wysokość amortyzacji podatkowej

 • Utrata wartości środków trwałych, przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne, wycena w tym: wartość godziwa, użytkowa,odzyskiwalna, ośrodki generujące przepływy pieniężne a pojedyncze aktywa, częstotliwość przeprowadzania, wykorzystywanie inwentaryzacji zasady amortyzacji do dokonaniu odpisu – KSR 4

INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC POINWENTARYZACYJNYCH

 • obiekty inwentarzowe, klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna- KSR 11

 • Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego, wymogi prawa

 • Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

 • Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje Inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.), dokumentacja inwentaryzacyjna

 • Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji

 • Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.)

 • Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 330.00 netto zł./osobę (405.90 zł. brutto)
dwie i więcej 330.00 netto zł./osobę (405.90 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniDrukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.