Temat:

Krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska komitetu standardów - zagadnienia praktyczne [nr 7003]

stacjonarne lub online

Termin: 25-06-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

Moduł 1 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

 

 1. Cel standardu i zakres jego stosowania

 2. Kluczowe definicje w tym: czynnik zmienności kosztów, kalkulacja kosztów wytworzenia produktu, klucze rozliczeniowe, miejsce powstawania kosztów, obiekt kosztów, rodzaje produkcji itp.

 3. Ogólne zasady wyceny produktów

 4. Dobór obiektów kosztów na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktów

 5. Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy

 6. Zmienne i stałe pośrednie koszty produkcji

 7. Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów

 8. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów

 9. Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych - zasady

 10. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów

 11. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

 12. Przykładowe zagadnienia ewidencji księgowej

 13. Podsumowanie, potencjalne zmiany w polityce rachunkowości

 

 

Moduł I1 - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

 1. Kluczowe definicje w tym: kwota wymagająca zapłaty, zaliczki, odsetki, opusty, rabaty itp.

 2. Rozrachunki z kontrahentami a aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

 3. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych

 4. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień bilansowy- kluczowe zasady

 5. Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług

 6. Zmniejszenia ceny: opusty,rabaty

 7. Odsetki

 8. Kary umowne

 9. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień rozliczenia (uregulowania) należności/zobowiązań

 10. Rozliczenie – (kompensaty, dobra, środki pieniężne )

 11. Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami

 12. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym ( załącznki 1,4,5 do ustawy o rachunkowości), zakres dodatkowych ujawnień

 13. Przykładowe zagadnienia ewidencji księgowej

 14. Podsumowanie, potencjalne zmiany w polityce rachunkowości

Cel szkolenia:

W 2019 roku Komitet Standardów Rachunkowości opublikował KSR 13 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów oraz stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. KSR 13 dotyczy jednostek prowadzących działalność?, w ramach której powstają? zapasy produktów: wyrobów gotowych zdatnych do obrotu (sprzedaży), półproduktów lub będących w toku produkcji. Celem szkolenia jest prezentacja i wyjaśnienie dotyczące zasad: a) ustalania kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, półproduktów i produktów w toku, b) ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, c) wyceny produktów na dzień początkowego ujęcia i na dzień bilansowy, d) prezentacji i ujawniania informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w sprawozdaniu finansowym. Zakres stanowiska Komitetu Standardów obejmuje zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami, zwanych inaczej „rozrachunkami handlowymi”, w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie Załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do ustawy o rachunkowości. Szkolenie ma za cel zaprezentować a) uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami, b) uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską, c) wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami finansowymi i zobowiązaniami finansowymi, w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przyjęcie obu regulacji może się wiązać z obowiązkiem zmiany prezentacji sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przyjęcia nowych elementów w polityce rachunkowości- celem szkolenia jest przybliżenie obu tych kwestii.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 470.00 netto zł./osobę (578.10 zł. brutto)
dwie i więcej 430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto)

W przypadku organizacji tego szkoleniua online, cena ulegnie zmniejszeniu.

 

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.