Temat:

KURS VAT 2023 - Aktualne zmiany, problemy, interpretacje i orzecznictwo w podatku VAT - kurs dla księgowych [nr 8233v]

szkolenie online

Termin: 23-03-2023
Godziny zajęć: 09:30 - 14:30
Prowadzący:
Łukasz Chłond

doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość".

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

1. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług

- Definicja dostawy towarów oraz świadczenia usług – praktyczne przykłady

- Czynności nieodpłatne w VAT – zasady opodatkowania

- Odszkodowania i kary umowne – kiedy mogą podlegać opodatkowaniu VAT?

 

2. Obowiązek podatkowy

- Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego

- Moment dokonania dostawy towarów – znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms

- Moment wykonania usługi – czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?

- Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) – usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

- Faktura ustrukturyzowana a obowiązek podatkowy – omówienie problemów praktycznych związanych z nowym rodzajem faktury i jej wykazaniem w pliku JPK_V7

 

3. Zaliczki w VAT

- Opodatkowanie zaliczki – moment powstania obowiązku podatkowego

- Zaliczka w eksporcie oraz WDT/WNT

- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji

- „Zerowa” faktura końcowa

- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu – czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

 

4. Podstawa opodatkowania i jej korekta

- Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)

- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 2021 r.

- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej

- Anulowanie faktury

 

5. Odliczenie podatku naliczonego

- Zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?

- Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego – objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

- Oszustwa podatkowe – na co zwrócić uwagę, żeby nie paść ofiarą oszusta podatkowego?

 

6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

- Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT

- Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

- Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie – skutki na gruncie VAT
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)

- Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą

- Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

- Obowiązek podatkowy w WDT i WNT – zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
- Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)

- Korekty w WDT/WNT – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

- Zaliczki na poczet WDT i WNT – brak opodatkowania

- Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

- Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – utrata prawa do stawki 0% w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy

- Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

- Faktura a odliczenie VAT przy WNT – planowane zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3

 

7. Transakcje łańcuchowe

- Definicja transakcji łańcuchowej

- Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru

- Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)

- Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE

- Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE – zasady opodatkowania VAT

- Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) – warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

 

8. Dostawa z montażem

- Zasady opodatkowania i wykazania w JPK dostawy z montażem (sprzedaż i zakup)

- Moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie zaliczek

- Dostawa z montażem a informacja podsumowująca

 

9. Rozliczenie usług sprzedawanych i kupowanych od kontrahentów zagranicznych

- Miejsce świadczenia usług – zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)

- Usługi związane z nieruchomościami – zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)

- Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne – zasady ustalania miejsca świadczenia

- Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów – zasady ustalania miejsca świadczenia

- Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach – jak ustalić zasady opodatkowania?

- Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług

- Refakturowanie usług międzynarodowych

- Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką – zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja

- Korekty w sprzedaży i zakupie usług – kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć

 

10. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

- Pojęcie faktury ustrukturyzowanej

- Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)

- Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej

- Dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania od 2024 r.

- Krajowy System e-Faktur

- Korekta faktur ustrukturyzowanych

 

11. Kasy fiskalne

- Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?

- Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej

- Korekty sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej

- Faktury uproszczone

Profil uczestników:

Kurs adresowany jest do księgowych zajmujących się rozliczeniem podatku od towarów i usług – zarówno w wewnętrznych działach księgowych, jak i biurach rachunkowych. Na zajęciach omówione zostanie szerokie spektrum zagadnień, które mogą być źródłem wątpliwości interpretacyjnych oraz sporów z organami podatkowymi. Celem zajęć jest podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników dotyczącej podatku VAT, po licznych zmianach, które miały miejsce w ostatnich latach, a także w kontekście najnowszych interpretacji i orzecznictwa

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.