Temat:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - ZMIANY w 2019 roku [nr 6457]

Termin: 25-04-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Paweł Wójciak

- doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:
 • Zmiany w CIT w roku 2019
  • zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi
  • nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności,
  • instytucja tzw. hipotetycznych odsetek, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku finansowania spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany
  • samochody osobowe w kosztach firmy – nowe limity dotyczące kosztów amortyzacji podatkowej oraz kosztów ubezpieczenia, wprowadzenie limitu ograniczającego zaliczanie do kosztów opłat wynikających z umów leasingu, najmu i innych podobnych, 25 % limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów, ewidencjonowanie przebiegu pojazdu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej (przeniesienie zasad obowiązujących w podatku VAT na grunt podatków dochodowych)
  • zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych przez finansującego w przypadku leasingu samochodu osobowego
  • Innovation Box – preferencyjnych zasad opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej
  • opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku lub rezydencji podatkowej poza terytorium RP (tzw. exit tax) – kolejny etap implementacji Dyrektywy ATAD
  • nowe zasady opodatkowania pożyczonych papierów wartościowych
  • zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności pożyczkowych konwertowanych na kapitał zakładowy oraz tzw. wierzytelności własnych wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego,
  • zmiana systemu poboru podatku u źródła od dochodów osiąganych przez nierezydentów z tytułu m.in. odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych i dywidend – wprowadzenie obowiązkowego poboru podatku u źródła przez płatników w stosunku do należności przekraczających w roku podatkowym kwotę 2 mln zł wypłacanych na rzecz jednego nierezydenta wraz z procedurą zwrotu podatku (tax refund)
  • określenie warunków posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
  • uproszczenie niektórych obowiązków informacyjnych,
  • nowa preferencyjna stawka CIT w wysokości 9%
  • nowa definicja małego podatnika
  • ulga na złe długi w CIT i PIT
 • Ważne zmiany w CIT wprowadzone w roku 2018
  • Podział podstawy opodatkowania ze względu źródła przychodów: zyski kapitałowe i zyski operacyjne
  • nowe zasady zaliczania odsetek (kosztów finansowania dłużnego) do kosztów uzyskania przychodów
  • limit w zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych oraz korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, nabywanych od podmiotów powiązanych
  • Podatek od nieruchomości komercyjnych wraz ze zmianą zakresu opodatkowania od 2019 r.
  • zmiana w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zbywanych lub umarzanych wierzytelności
  • wyłączenie z kosztów nagród finansowanych z zysku
  • zmiany w zakresie świadczenie nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych
  • zwiększenie limitu jednorazowej amortyzacji do kwoty 10.000 ł
  • zmiana zasad tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych
 • Bieżące stanowiska interpretacyjne i sądowe dotyczące wybranych zagadnień
  • podatek u źródła – obowiązki płatników związane z wypłacanymi na rzecz nierezydentów wynagrodzeniami m.in.z tytułu odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych.
  • Przychody
   • zasada memoriałowa (pojęcie przychodu należnego; jak rozumieć moment wydania rzeczy i moment wykonania usługi; w jakich sytuacjach wystawienie faktury lub uregulowanie należności / przedpłata skutkuje powstaniem przychodu)
   • zasada kasowa (jak rozumieć pojęcie zapłaty skutkujące powstaniem przychodu; potrącenie / kompensata, umorzenie zobowiązania, przedawnienie zobowiązania, kapitalizacja odsetek)
   • usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych (okresy rozliczeniowe przekraczające rok; czy zawsze tzw. usługi ciągłe skutkują powstaniem przychodu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego)
   • przychody z tytułu refakturowania
  • Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (nieodpłatne pełnienie funkcji w zarządzie; nieodpłatne służebności w kontekście pojęcia „świadczeń ze swej istoty nieodpłatnych”; nieodpłatne poręczenia; otrzymanie świadczeń nienależnych; otrzymanie pożyczek o nierynkowo niskim oprocentowaniu).
  • Koszty uzyskania przychodu
   • Zasady kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
   • Memoriałowa i kasowa zasada poniesienia kosztu
   • moment potrącenia kosztu dla celów podatkowych – podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie
  • Kary umowne i odszkodowania (w tym problem niewadliwej lecz nieterminowej dostawy towaru lub wykonania usługi, odszkodowania wypłacane w ramach tzw. reklamacji polubownych)
  • Wydatki pracownicze (wynagrodzenia, podróże służbowe i inne niż służbowe, nagrody)
  • Reprezentacja, reklama, akcje promocyjne, sprzedaż premiowa, konkursy
  • Jednorazowa amortyzacja niektórych fabrycznie nowych środków trwałych do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000 zł – nowa regulacja od 12 sierpnia 2017 r.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82a

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 440.00 netto zł./osobę (541.20 zł. brutto)
dwie i więcej 390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.