Temat:

Podatek PIT CIT VAT składka zdrowotna – zmiany 2022, w tym od 1 lipca 2022 roku [nr 7893]

szkolenie online

Termin: 20-05-2022
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Henryk Grychtoł

- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:
 1. Składka zdrowotnana nowych zasadach
  • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasada podatku liniowego (PDOF) – 4,9% (nie mniej niż 270,90,- zł) bez odliczania od podatku
  • 9% od dochodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (podatek progresywny), nie mniej niż 270,90,- zł
  • Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona  na 3 poziomach w zależności od przychodu
  • Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia  
  • składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o. oraz członków zarządu „z powołania”
  • Możliwość wystąpienia „nadpłaty” lub „niedopłaty” w zakresie składki zdrowotnej i wybór jej rozliczenia
 2. PIT
  • Podwyższenie kwoty wolnej   do 30.000,- zł (zmiana zasad rozliczania ulgi podatkowej)
  • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548,- zł do 120.000,- zł
  • Ulga dla „klasy średniej” – nowe rozwiązania, algorytmy  wyliczania, ograniczenia zastosowania
  • Przychody ze stosunku pracy a PIT-2
  • Kolejna nowelizacja ustawy o PDOF (PIT)
   • odroczone zaliczki na podatek dochodowy – zasada stosowania ; ograniczenia, wystąpienie     
  •    ujemnej różnicy
   • rozliczenie roczne dochodów ze stosunku pracy, umów zleceń – wystąpienie konieczności  
  •   dopłaty podatku
  • Konieczność trudnego, realnego wyboru: „podatk liniowy – podatek progresywny –
  • ryczałt?”
  • Ulgi na powrót, dochód zwolniony z opodatkowania - dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich
  • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej
  • preferencje dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci i dla emerytów pozostających na rynku pracy
  • Zmiana zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności po wycofaniu ich z działalności gospodarczej
  • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
  • Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
  • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
  • ewolucyjna zmiana wykładni z zakresu rozliczania samochodów prywatnych na cele pracodawcy
  • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiana ulgi w „Polskim Ładzie”
  • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
  • Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
  • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów
  • Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
  • Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy
  • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym - nowe stawki opodatkowania - zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe - stopniowa likwidacja karty podatkowej
  • Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały NSA z 24 maja 2021r.
  • Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem
  • Zmiany dotyczące „ulgi termoizolacyjnej”
  • Zmiany limitów płatności gotówkowych – od stycznia 2023.
 3. CIT
  • Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:
   • Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR
  • Rozliczanie spółek komandytowych i jawnych po zmianach dokonanych w 2021 r
   • spółka jawna i spółka komandytowa jako podatnicy VAT
   • zasady opodatkowania spółek jawnych – obowiązki informacyjne
   • spółka komandytowa  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
   • aktualizacja informacji CIT-15J w celu uniknięcia statusu podatnika CIT
   • opodatkowanie współników spółki komandytowej -komandytariusza i komplementariusza
   • dochód jako dywidenda – ulgi dla komandytariuszy i komplementariuszy
  • CIT Estoński – zmiany wprowadzone od stycznia 2022
   • warunki wyboru „estońskiego CIT”
   • obowiązek dokonywania nakładów inwestycyjnych lub na wynagrodzenia
   • zasady określenia dochodu, podstawy opodatkowania
   • „domiar”zobowiązania podatkowego
   • stawka, wysokość i termin zapłaty podatku przez Spółkę i udziałowców (dodatkowe ulgi)
   • zniesienie limitu przychodów
   • nowe stawki podatku od 2022 r.
  • Nowe przyjazne regulacje dotyczące „specjalnego funduszu inwestycyjnego”
   • cel i zasady tworzenia
   • wydatkowanie kwot zgromadzonych na funduszu
   • naruszenie zasad tworzenia funduszu
  • Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT
  • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
   •  ulga konsolidacyjna – na czym polega?
   •  w jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?
   •  jakie wydatki podlegają odliczeniu?
  • Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła - WHT
  • Ukryte dywidendy – od 2023 roku
  • Podatek od przerzucanych dochodów
  • Zmiany w zakresie finansowania dłużnego
  • Pozostałe zmiany
 4. PROJEKT NOWELIZACJI PIT OD 01-07-2022
  • nowa mniejsza stawka podatkowa – 12%
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • zmiana zasad i wysokości ulgi podatkowej
  • zmiana zasad opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko
  • ulga prorodzinna – zmiana zasad dochodowości
  • likwidacja ulgi na zabytki
  • składka zdrowotna – częściowo odliczana od dochodu, przychodu, podatku
  • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku.
 5. VAT w 2022 roku
  • Wprowadzenie e-faktur i inne zmiany w fakturowaniu
   • zasady wystawiania (struktura)
   • obowiązek akceptacji przez kontrahenta
   • zakres informacyjny
   • faktury korygujące „in plus” i „in minus”
   • przechowywanie faktur
  • Grupa VAT nowy rodzaj podatnika
   • rodzaj powiązań – finansowe; ekonomiczne i organizacyjne
   • tworzenie grup VAT
   • rejestracja
   • zasady opodatkowania
   • ewidencje
   • korzyści tworzenia „grup VAT”
  • Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
  • Opcja opodatkowania VAT usług finansowych
  • nowe podmioty, podatnicy z możliwością rozliczania kwartalnego
  • Planowane obniżenie stawek VAT
   • tarcza inflacyjne
   • tarcza anty-covidowa
   • stawki na żywność
  • Nowa wersja JPK_VAT
  • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących od stycznia 2022
   • zwolnienie podmiotowe (załącznik do rozporządzenia_
   • wyłączenia przedmiotowe
   • kasy on-line
 6. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
335.00 netto zł./osobę (412.05 zł. brutto) do: 13-02-2022 godz. 15:13 40.00 zł./osobę
375.00 netto zł./osobę (461.25 zł. brutto) od: 14-02-2022

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2022 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.