Temat:

PODATEK U ŹRÓDŁA KROK PO KROKU - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI [#8846v]

szkolenie online

Termin: 17-05-2024
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

- Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich w międzynarodowej firmie doradczej. Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. W toku pracy zawodowej uczestniczyła w audytach podatkowych, w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi, brała udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa podatkowego. Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, portalach: podatkibiz.pl, money.pl. e-gospodarka. Współautorka publikacji książkowych: Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług (Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o), Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska). Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych dla grup o ścisłej specjalizacji, jak też dla grona przedsiębiorców z wielu branż.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

 I.          Podatek u źródła. Wprowadzenie i przypomnienie podstawowych zasad

 1. Istota i charakter podatku.
 2. Pojęcie rezydencji podatkowej. Rezydencja osób fizycznych. Rezydencja osób prawnych..
 3. Pojęcie „zarządu” na terytorium Polski i jego konsekwencje podatkowe
 4. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
 5. Zmiana statusu rezydencji podatkowej
 6. Rola płatnika w poborze podatku u źródła. Zadania. Odpowiedzialność.
 7. Techniczne zasady poboru podatku: kurs waluty, moment poboru podatku, właściwy urząd.
 8. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Praktyczne rozumienie.
 9. Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokoły zmieniające. Konwencja MLI.

 

II.          Podatek u źródła na gruncie ustaw o podatkach dochodowych

 1. Zakres podmiotowy
 2. Zakres przedmiotowy. Podobieństwa i różnice na gruncie ustawy o CIT i ustawy o PIT.

.

 

III.          „Instrukcja postępowania” przy płatnościach transgranicznych

 1. Ocena charakteru płatności
 2. Określenie zasad postępowania
 3. Weryfikacja warunków zastosowania niższej stawki albo zwolnienia z opodatkowania.
 4. Gromadzenie stosownych dowodów i dokumentów

 

IV.          Płatnik podatku u źródła i jego ryzyko i odpowiedzialność

 1. Czym jest należyta staranność w poborze podatku u źródła? Zmiana od 2022 r.
 2. Należyta staranność w świetle projektu objaśnień oraz stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 3. Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność. Rozbudowana definicja. Zmiany od 2022.
 4. Rzeczywisty właściciel – nowy projekt objaśnień.
 5. Centrum usług wspólnych, podmioty holdingowe a rzeczywisty właściciel.
 6. Jak potwierdzać status rzeczywistego właściciela?
 7. Status rzeczywistego właściciela w kontekście dywidend – stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 8. Istota odpowiedzialności płatnika na gruncie KKS.

 

V.          Dywidenda

 1. Opodatkowanie dywidend – warunki zastosowania zwolnienia
 2. Reżim holdingowy
 3. Dywidendy uzyskane za granicą. Zasady opodatkowania w Polsce. Możliwości zastosowania zwolnienia.
 4. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze

 

VI.          Odsetki i należności licencyjne

 1. Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych
 2. Zwolnienie z opodatkowania odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz nierezydentów – na gruncie ustawy o CIT. Warunki zastosowania zwolnienia
 3. Definicja odsetek i należności licencyjnych z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. Preferencyjne zasady  opodatkowania odsetek i należności licencyjnych wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

VII.          Certyfikat rezydencji

 1. Czym jest certyfikat rezydencji i jakie powinien zawierać informacje?
 2. Forma dokumentu. Termin ważności.
 3. Certyfikat rezydencji w kopii  niezależnie od charakteru i kwoty wypłat
 4. Analiza na przykładach.

 

VIII.          Mechanizm pay&refund

 1. Limit 2 mln wypłat w ciągu roku.  Zmieniony zakres podmiotowy i przedmiotowy od 2022 r.
 2. Oświadczenia płatnika. Rekonstrukcja przepisów w ciągu 2022 r. Zmiany od 2023 r. Przepisy przejściowe.
 3. Oświadczenie płatnika – kiedy ryzyko odpowiedzialności?
 4. Opinia o stosowaniu preferencji. Nowy zakres opinii od 2022 r.
 5. Zwrot podatku – zasady składania wniosku.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów dot. stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT/ art. 41 ust. 12 ustawy o PIT – brzmienie w stanie prawnym do końca 2022 r i od 2023 r.
 7. Przemodelowany mechanizm WHT refund – omówienie na przykładach.

 

IX.          Praktyczne informacje związane z podatkiem u źródła

 1. Podstawowe pojęcia  związane z podatkiem u źródła (ustawy podatkowe i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 2. Jak rozumieć umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 3. Jak szukać w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania rozwiązań konkretnych  przypadków?
 4. Definicje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 5. Forma prawna kontrahenta i jej skutki w podatku u źródła.
 6. Kontrahent nierezydent będący osobą fizyczną.
 7. Treść umowy z kontrahentem i jej wpływ na obowiązki w zakresie podatku u źródła.
 8. Przegląd interpretacji indywidulanych i orzecznictwa w kluczowych zagadnieniach. Aktualne tendencje orzecznicze.

 

X.          Szczególne przypadki usług

 1. Użytkowanie urządzenia przemysłowego – umowy o podobnym charakterze.
 2. Nowe spojrzenie na urządzenia przemysłowe. Korzystne stanowisko sądów administracyjnych.
 3. Komputery i laptopy w kontekście urządzeń przemysłowych i innych urządzeń objętych podatkiem u źródła.
 4. Znak towarowy, know-how, licencje.
 5. Programy komputerowe – stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.
 6. Prawa autorskie.
 7. Audyty jakościowe, certyfikacyjne, atesty.
 8. Zagraniczny zakład podatnika polskiego.
 9. Usługi nabywane od nierezydenta prowadzącego zagraniczny zakład.
 10. Koszty finansowania dłużnego.
 11. Bazy danych. Bazy klientów.
 12. Usługi niematerialne. Usługi kompleksowe
 13. Umowy mieszane.
 14. Usługa ubezpieczenia – z WHT czy bez?
 15. Usługa pośrednictwa
 16. Uczestnictwo w targach
 17. Hosting.
 18. Usługi informatyczne/ wdrożeniowe/helpdesk
 19. Usługa tłumaczenia
 20. Usługi szkoleniowe
 21. Usługi finansowe
 22. Outsourcing pracowników

 

XI.          Pozostałe zagadnienia

 1. Wypłaty objęte podatkiem u źródła – skutki na gruncie przepisów o schematach podatkowych
 2. Formularze podatkowe: IFT-1/ IFT-2, PIT-8AR, CIT-10Z.
 3. Zmiany od 2024 r.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
480.00 netto zł./osobę (590.40 zł. brutto) do: 10-05-2024 godz. 10:05 40.00 zł./osobę
520.00 netto zł./osobę (639.60 zł. brutto) od: 11-05-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.