Temat:

PODATEK U ŹRÓDŁA w roku 2020. Nowe obowiązki podatników i płatników [nr 7018]

stacjonarne lub online

Termin: 09-06-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Paweł Wójciak

- doradca podatkowy, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Miasto: Kraków
Program:

1. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • Modelowa Konwencja OECD
 • istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii aktów prawnych
 • znaczenie Komentarza OECD do Modelowej Konwencji
 • problemy z interpretacją treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Konwencja MLI

2. Certyfikaty rezydencji

 • pojęcie certyfikatu rezydencji
 • okres ważności certyfikatu rezydencji
 • forma certyfikatu rezydencji
 • kopie certyfikatów rezydencji od 2019 r.

3. Pojęcie dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w okresie przed 1 stycznia 2017 r. – wyrok 7 sędziów NSA z 15.05.2017 r.
 • od 1 stycznia 2017 r. – nowelizacja ustawy o CIT

4. Zakład zagraniczny – rozumienie pojęcia wraz z przykładami z orzecznictwa

5 Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła

 • definicja odsetek na gruncie Konwencji Modelowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania odsetek
 • klauzula beneficial owner
 • odsetki karne (od nieterminowych płatności)

6. Opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła

 • definicja należności licencyjnych (prawa autorskie i pokrewne, prawo własności przemysłowej)
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania
 • programy komputerowe
 • bazy danych
 • umowy franczyzowe
 • urządzenia przemysłowe, w tym środki transportu
 • prawo do fotografii
 • inne praktyczne problemy w zakresie przedmiotu należności licencyjnych

7. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym podatkiem u źródła

 • problem otwartego katalogu świadczeń niematerialnych w ustawach o podatkach dochodowych
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania

8. Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatkiem u źródła

9. Zwolnienie z opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych

10. Transgraniczne zbycie majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych.

 • zbycie udziałów w spółkach
 • zbycie praw autorskich, patentów
 • zbycie wierzytelności, w tym konwersja wierzytelności na udziały.

11. Obowiązki płatnika podatku u źródła od 2020 r.

 • obowiązek stosowania stawek ustawowych podatku u źródła dla należności powyżej 2 mln zł
 • opinia o stosowaniu zwolnienia i oświadczenie o weryfikacji warunków dla stosowania zwolnienia lub stawek obniżonych
 • należyta staranność płatnika przy poborze podatku u źródła
 • postepowanie w sprawie zwrotu podatku u źródła
 • projekt objaśnień MF w zakresie poboru podatku u źródła

12. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 470.00 netto zł./osobę (578.10 zł. brutto)
dwie i więcej 420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto)

W przypadku organizacji tego szkoleniua online, cena ulegnie zmniejszeniu.

 

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.