Temat:

Podróże służbowe - zmiany od 2023 roku, oddelegowanie, pojazd samochodowy w firmie w 2023 roku [nr 8183v]

szkolenie online

Termin: 26-01-2023
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Henryk Grychtoł

- trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:
 1. Podróże służbowe
  1. Podstawowe pojęcia i kategorie
  2. Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe
   • Kodeks pracy
   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej
   • ustawy podatkowe
   • zakładowe przepisy płacowe
  3.  Krajowe podróże służbowe
   • zasady  ogólne
   • pisemne polecenie wyjazdu – „wystawienie delegacji”
   • skąd – dokąd, cel wyjazdu
   • diety
   • nowe stawki diety, ryczałtu za nocleg i jazd lokalnych od stycznia 2023
   • koszty przejazdów
   • podróż służbowa prywatnym samochodem – podwyższone stawki za km od stycznia 2023
   • nowe regulacje dot. odbywania podróży służbowych prywatnym samochodem
   • dojazdy do pracy, ryczałty
   • noclegi
   • dodatkowe świadczenia
   • kiedy i jak rozliczyć delegację
   • praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.
  4. Zagraniczne podróże służbowe
   • polecenie wyjazdu
   • jeden lub więcej krajów docelowych
   • dojazd do  i od granicy
   • czas pobytu za granicą
   • diety w pełnej i ograniczonej wysokości
   • zmienione stawki diet i kosztów hotelowych w niektórych krajach od 01.2023
   • Watykan jako odrębny kraj
   • pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia
   • rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu,dojazdy miejscowe
   • rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt
   • zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie
   • ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia
  5. Samochody w podróżach służbowych
  6. Podróże służbowe pracowników jako koszt uzyskania przychodu
  7. Podróże służbowe a przychód u pracownika
   • podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
   • orzeczenie NSA dot. usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania
   • nowe interpretacje Dyrektora KIS w tym zakresie
  8. Ubezpieczenie uczestników podróży służbowej – zmiana stanowiska organów skarbowych
  9. Rozliczenie zaliczek
   • zaliczki w walucie obcej, rozliczenie, kursy walut
   • zaliczka w ZLP – wydatki w walucie obcej, rozliczenie
   • poniesione koszty w walicie obcej – rozliczenie bilansowe i podatkowe.
  10. Oddelegowanie a podróż służbowa
   • czym jest oddelegowanie, różnice między podróżą służbową a oddelegowanie
   • ustalanie wynagrodzenia za czas oddelegowania
   • czasowa zmiana warunków zatrudnienia – porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające
   • obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
   • rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania
   • inne wydatki –  wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników w kraju i za granicą, inne koszty
   •  świadczenia na rzecz pracowników oddelegowanych – skutki podatkowe
    • diety za czas oddelegowania
    • zorganizowanie dowozu i powrotu pracowników oddelegowanych
    • nocleg dla pracowników oddelegowanych
    • inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy oddelegowanego i koszty uzyskania pracodawcy
  11. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilne)
  12. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców
  13. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i PKPiR
  14. Aspekty podatkowe – koszty uzyskania u pracodawców i przychody podatkowe u „oddelegowanych”
   •  przykłady i ćwiczenia kosztów i przychodów podatkowych.
  15. PAKIET MOBILNOŚCI  - zmiany w czasie pracy kierowców
 2. Pojazdy samochodowe
  1. Odliczenie podatku naliczonego  VAT z tytułu nabycia samochodów:
   • nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, WNT, importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia
   • limity odliczeń 50% podatku naliczonego od pojazdów samochodowych
   • ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem samochodowym
   • obowiązek rejestracji (VAT-26) pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej
   • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
   • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów (prawo i obowiązek)
   • VAT naliczony przy nabyciu, leasingu samochodu osobowego
    • amortyzacja samochodów osobowych oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing
  2. Obowiązki rejestracyjne
   • deklaracja VAT-26 – nowe terminy i zasady wypełnienia
   • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, regulamin rozliczania (weryfikacji jazd) pojazdu, podatnik zwolniony z VAT a ewidencja przebiegu pojazdu
   • zakres informacyjny ewidencji
   • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.
  3. Zmienione  zasady amortyzacji, wydatków eksploatacyjnych i zasad leasingu samochodów osobowych w ustawach o PDOP i PDOF
   • definicja samochodu osobowego - pojazdy o szczególnej konstrukcji
   • odpisy amortyzacyjne w przypadku pojazdów elektrycznych i pozostałych
   • składka AC a koszt uzyskania
   • wydatki eksploatacyjne ( 100% ;  75% lub 20%) a ewidencja przebiegu pojazdu
   • samochód osobowy „prywatny” a wydatki eksploatacyjne jako koszt uzyskania
   • warunki wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych (wycena)
   • umowa „leasingu operacyjnego” zawarta do 31-12-2018
   • umowy leasingowe zawarte od 2019 roku
   • najem / leasing samochodu za granicą
   • leasing a wydatki eksploatacyjne
   • wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy od stycznia 2022
   • umowa najmu – dzierżawy zrównana z umowami leasingowymi (długoterminowe)
   • umowy najmu – dzierżawy zawarte na okres krótszy niż 6 m-cy (krótkoterminowe)
   • samochody służbowe używane na cele osobiste
    • przychód pracownikami
    • VAT należny?
     • Samochody prywatne wykorzystywane w działalności gospodarczej
    • samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele pracodawcy: ryczałt; ewidencja przebiegu; zwrot kosztów a przychód pracownika
    • nowa stawka za km od stycznia 2023
    • samochód prywatny wykorzystywany w prowadzonej przez właściciela działalności gospodarczej
 3. Wyjaśnienia i interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
 4. Odpowiedzi na pytania, konsultacje, dyskusja.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
370.00 netto zł./osobę (455.10 zł. brutto) do: 24-01-2023 godz. 19:01 50.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 25-01-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.