Temat:

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA - ASPEKT PODATKOWY ORAZ SAMOCHÓD W FIRMIE W 2024 ROKU [#8885v]

szkolenie online

Termin: 18-06-2024
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:
 1. Środki trwałe – podstawowe pojęcia i definicje
  • definicja środków trwałych w rozumieniu ustaw podatkowych i bilansowych,
  • rodzaje środków trwałych,
  • błędne zakwalifikowanie środka trwałego.
  • zmiany w ustawach o CIT i PITi ich wpływ na amortyzację podatkową środków trwałych.

 2. Nabycie środka trwałego a koszt podatkowy
  • amortyzacja a umorzenie,
  • zasady amortyzacji,
  • częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
  • amortyzacja środków trwałych małej wartości, jednorazowy odpis amortyzacji,
  • limit jednorazowej amortyzacji – 100.000,- zł
  • amortyzacja podatkowa u małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność – limit 50 000 euro.

 3. Metody amortyzacji
  • amortyzacja liniowa,
  • amortyzacja degresywna,
  • wspólczynniki stosowane w przypadkach szczególnych,
  • indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków używanych i ulepszonych.

 4. Nabycie środka trwałego a VAT naliczony
  • odliczenie VAT przy zakupie,
  • obowiązek korekty VAT naliczonego przy zakupie środka trwałego zw. ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

 5. Inwestycje w obcych środkach trwałych – zasady amortyzacji.
  • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a koszt podatkowy.

 6. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i WNiP:
  • cena nabycia,
  • koszt wytworzenia,
  • wartość rynkowa środka trwałego,
  • sytuacje upoważniające do zastosowania wartości nierynkowej środka trwałego - dokumentowanie przyczyn istotnego odejścia od wartości rynkowej,
  • cena nabycia i koszty dodatkowe,
   • odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
   • koszty pracy pracowników (departamentów) przy wytworzeniu środka trwałego,
   • szkolenia pracowników a wartość początkowa urządzeń i programów komputerowych stanowiących środki trwałe i WNiP,
  • nieodpłatne i częściowo odpłatne nabycie środków trwałych,
  • szczególne przypadki ustalania wartości początkowej (przekształcenia spółek, nabycie, przedsiębiorstwa lub ZCP),
  • środki trwałe w budowie, likwidacja niezakończonej inwestycji.

 7. Ulepszenie a remont środków trwałych.
  • skutki podatkowe uznania wydatków za remont bądź ulepszenie środka trwałego,
  • istota remontu jako działań przywracających pierwotną użytkowość środka trwałego,
  • ulepszenie środka trwałego - wątpliwości interpretacyjne,
  • przebudowa i rozbudowa środków trwałych (m.in. zagadnienia dotyczące rozbudowy budynków, hal magazynowych, tworzenia tzw. „dobudówek"),
  • modernizacja i rekonstrukcja środków trwałych,
  • adaptacja środków trwałych,
  • remont i ulepszenie w świetle najnowszych wyroków i interpretacji,
  • trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej - skutki podatkowe.

 8. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT),
  • charakterystyka symboli i grup KŚT,
  • grunty,
  • budynki i lokale,
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • maszyny energetyczne,
  • maszyny, urządzenia i aparaty,
  • urządzenia techniczne,
  • środki transportu,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

 9. Używanie środków trwałych na podstawie umowy leasingu
  • podstawowe pojęcia:
   • rzeczywista wartość netto,
   • hipotetyczna wartość netto,
   • normatywny okres amortyzacji,
   • umowa leasingu,
  • leasing operacyjny i finansowy,
  • czynsz inicjalny,
  • przeniesienie własności środków trwałych po umowie leasingu,
  • przedłużenie umowy leasingu.
  • cesja umowy leasingowej,
  • leasing nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania.

 10. Wartości niematerialne i prawne
  • definicja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP):
  • autorskie i pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • know-how,
  • firma (dodatnia wartość firmy),
  • koszty prac rozwojowych.
  • Minimalne okresy naliczania amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

 11. Aport niepieniężny - wycena i amortyzacja
 12. Nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 13. Wartość używanego środka trwałego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
 14. Środek trwały wykupiony z umowy leasingu a stosowana zasada amortyzacji


POJAZD SAMOCHODOWY W FIRMIE

 1. Zmienionadefinicja pojazdu samochodowego / samochodu osobowego
  • zmiany dotyczące zasad odliczenia VAT od nabycia pojazdów samochodowych oraz wydatków eksploatacyjnych.

 2. Odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodów
  • ostatnia zmiana przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia samochodów osobowych  i ciężarowych – wyłączenia, limit 50%
  • ograniczone prawo do odliczenia od wydatków eksploatacyjnych związanych  z pojazdem samochodowym,
  • VAT-26 a prawo odliczenia 100% VAT naliczonego
  • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów,
  • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów.

 3. Obowiązki formalne dot. samochodów osobowych z pełnym odliczeniem
  • deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia, przewidywane zmiany
  • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu – VAT i podatki dochodowe
  • zakres informacyjny ewidencji,
  • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

 4. Obowiązek wykazania podatku należnego przy sprzedaży samochodu z prawem częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu
  • prawo do korekty podatku naliczonego.

 5. Zmiana definicji pojazdu ciężarowego w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych
  • Zapisy w ustawie zmieniającej VAT,
  • Ograniczenia dotyczące samochodów osobowych
  • Leasing pojazdów osobowych użytkowanych w firmie – optymalizacja podatkowa,
  • samochód osobowy w firmie
   • samochód służbowy a wykorzystanie prywatne,
   • samochód prywatny używany do działalności gospodarczej,
   • samochód pracownika wykorzystywany na rzecz firmy,
   • samochód używany na podstawie umów cywilnoprawnych,
    • leasing,
    • dzierżawa,
    • najem,
    • nieodpłatne użyczenie - skutki podatkowe dla firmy i właściciela pojazdu.

 6. Podatkowe skutki wykupienia samochodu z umowy leasingowej po 31-12-2021
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 11-06-2024 godz. 17:00 30.00 zł./osobę
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) od: 12-06-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.