Temat:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w podatkach dochodowych [nr 7011]

stacjonarne lub online

Termin: 23-06-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Samir Kayyali

-doradca podatkowy, ekonomista. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego oraz bezpośrednio nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Program:

1. Środki trwałe na gruncie ustaw CIT/PIT:
• środki trwałe – podstawowa definicja
• samodzielność i konieczność wykorzystywania w działalności
• dłużej, krócej niż rok – zasady określania przewidywanego okresu użytkowania
• kompletność i zdatność do użytkowania
• obce składniki majątku, w tym inwestycje w obcym środku trwałym
2. Wartości niematerialne i prawne
• wartości niematerialne i prawne - katalog
• wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji
• różnice miedzy prawem podatkowym a bilansowym
• pułapki praktyczne
3. Określenie wartości początkowej:
• zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich
• wytworzenie majątku trwałego we własnym zakresie
• dotacje, subwencje, dopłaty do nabycia majątku trwałego a wartość początkowa
• nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania
• korekta wartości początkowej – kiedy?
• różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową
• ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
• Transakcje restrukturyzacyjne, a określenie wartości początkowej
• Odłączenie, przyłączenie części składowych
4. Zasady i metody amortyzacji:
• niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyjnych
• podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
• metody amortyzowania środków trwałych
• stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
• metoda degresywna
• amortyzacja jednorazowa środków trwałych
• zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach
• jednorazowa amortyzacja – omówienie kilku rodzajów
• zmiana metody amortyzacji – czy i kiedy możliwa?
5. Samochody jako środki trwałe
• Definicja samochodu osobowego i nieosobowego
• Wartość początkowa – jak określić?
• Amortyzacja – sposoby, metody, rodzaje
• Odpisy amortyzacyjne samochodów osobowych, a koszty podatkowe
• Praktyczne pułapki związane z amortyzacją samochodów
6. Zagadnienia problematyczne:
• remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady
• wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
• zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego
• wsteczne obniżanie stawek amortyzacji
• straty w majątku trwałym
• nabycie inwestycji w obcym środku trwałym
• likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
7. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
• Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie
• Limity amortyzacyjne
8. Odpłatne zbycie majątku trwałego
• Przychód ze zbycia w jakiej wartości?
• Koszt podatkowy, a niezamortyzowana wartość
• Straty związane ze zbyciem środków trwałych
9. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych
• Definicje
• Różnice na gruncie podatkowym i prawnym
10. Leasing operacyjny i finansowy
• Definicja prawna i podatkowa
• Wartość początkowa
• Praktyczne różnice

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto)
dwie i więcej 420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto)

W przypadku organizacji tego szkoleniua online, cena ulegnie zmniejszeniu.

 

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia. 
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyDrukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.