Temat:

Wpływ najnowszych zmian od 1 lipca 2022 r. na naliczanie listy płac [nr 7917v]

szkolenie online

Termin: 25-05-2022
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:

doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr, płac, socjalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pracownik Socjalny. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes oraz licznych kursów i szkoleń.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA 5 DNI PRZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

Program:

SZKOLENIE POPARTE JEST LICZNYMI PRZYKŁADAMI NALICZANIA WYNAGRODZENIA

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian .Zmiany dotyczą również  działu płac . Na szkoleniu zostaną omówione min. tematy;

 • Skala podatkowa   2022 r.
 • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
 • Kwota wolna od podatku w 2022 r.
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.
 • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
 • ulga dla „klasy średniej”
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r DzU 28 a sposób naliczania wynagrodzeń- podwójna lista płac
 • Zmiany i pozycje zmian w Ustawie Polski Ład

·        Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin DzU 2022 POZ.558

 

 

ZMIANY ZUS

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Składki społeczne na liście płac,
 • Skala podatkowa 2021 r. 2022 r.
 • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022 – program Polski ŁAD
 • Kwota wolna od podatku w 2022 r.
 • PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia – zmiany 2022 r.
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.
 • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z „ulgi dla klasy średniej”  w 2022 r.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r DzU 28 a sposób naliczania wynagrodzeń- podwójna lista płac na zasadach 2021 r. oraz 2022 r.
 • Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru podatku w 2022 r. Możliwość rezygnacji przez pracownika.
 • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
 • Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych

- ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

- ulga na powrót z zagranicy

-  ulga dla emeryta

 

 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
 • Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
 • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
 • Ewidencja czasu pracy a lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2021 r.
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego  Ładu z zasad 2022 r.
 • Zasady prawidłowego poboru PIT 2021 a 2022
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych -  zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoprawnego – zasady naliczania
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
 • Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
 • Składka zdrowotna a PIT 0- zmiany od 2022 r.
 • Pit 0 a zasiłki ZUS
 • Zleceniobiorcy w 2022 r. a Polski Ład
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Odprawa emerytalno - rentowa a zasady naliczania
 • Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
 • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
 • Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,

 

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r.

 

Zmiany od 01.01.2022

 1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 4. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 5. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 6. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany od 02.08.2022 r.

Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.

 

 • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
  a/ okres wyczekiwania na świadczenie
  b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
  c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
 • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia  
 •  Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
 • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
 •  Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
 • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r
 • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni
 • Zasiłek chorobowy na przełomie roku                                                             
 • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
 • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Zasiłek opiekuńczy COVID 19 czy nadal przysługuje?
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
 • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
 • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
 • COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
 •  Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
 • Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi
 • COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie
 • Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

 

 

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022 r. proponowane zmiany od 2023 r.
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia nie alimentacyjne
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia ZFŚŚ
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Potrącenia na wniosek sądu karnego
 • Potrącenia administracyjne.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych 
 • Potrącenia z „ parobanków”
 • Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
 • Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
 • Panel dyskusyjny.
Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Cel szkolenia:

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie  listy płac  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
355.00 netto zł./osobę (436.65 zł. brutto) do: 18-05-2022 godz. 16:00 40.00 zł./osobę
395.00 netto zł./osobę (485.85 zł. brutto) od: 19-05-2022

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2022 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.