Temat:

AKADEMIA WYNAGRODZEŃ 2023/2024 – ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD STYCZNIA 2023 ROKU [nr 8519]

szkolenie wyjazdowe, Zakopane, Radisson Blu Hotel & Residences, potwierdzone

Termin: 10-12-2023 do 13-12-2023
Prowadzący:
Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.

Lokalizacja:
Miejsce: Radisson Blu Hotel & Residences
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Bulwary Słowackiego 1
Opis miejsca:

Dogodnie położony hotel znajduje się blisko zarówno centrum miasta, jak i Tatr.


Podczas pobytu w nowym, przyjaznym dla rodzin hotelu Radisson Blu Hotel & Residences możesz poznać największe atrakcje Zakopanego, Goście mogą korzystać z bezpłatnej, całodobowej i w pełni wyposażonej siłowni oraz pełnej oferty wellness i spa, a także kosztować potraw w hotelowej restauracji Roots Restaurant.
We wszystkich 158 pokojach i 68 rezydencjach znajdują się nowoczesne udogodnienia i kojące wnętrza, dzięki którym poczujesz się jak w domu: zarówno podczas jednego noclegu, jak i dłuższego pobytu. Z okien rozciąga się zachwycający widok Tatr. Hotel oferuje pokoje Standard i Premium, a także pokoje rodzinne i apartamenty. We wszystkich dostępna jest bezpłatnie szybka sieć Wi-Fi.

Czarujące Zakopane stanowi znakomite tło dla konferencji i innych wydarzeń o dowolnej skali. W naszym hotelu znajduje się 7 sal konferencyjnych o różnej wielkości, które można łączyć jako moduły, a także przestronne konferencyjne foyer. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy wydarzenia docenią nowoczesne wyposażenie techniczne wszystkich sal, bezpłatny dostęp do Wi-Fi oraz różne opcje menu.

Program:

DZIEŃ PIERWSZY

I. ZMIANY PODATKOWE (PIT-2), ZMIANY FORMY SKŁADANIA I STOSOWANIA WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH

 1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników i zleceniobiorców (PIT 2)
 2. Wnioskowanie o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
 3. Korzystanie ze zwolnień podatkowych: na powrót, rodzina 4+, dla pracujących seniorów oraz zatrudniania na czarno
 4. Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania 50% przychodów,
 5. Wniosek o naliczanie podatku dla młodych (do 26 roku życia),
 6. Składanie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie – wychowujących dzieci,
 7. Składanie wniosku o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%,
 8. Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
 9. Okres obowiązywania wniosków i oświadczeń podatkowych - rok podatkowy, do odwołania

II. WAŻNE ZMIANY W 2023 R. W KWESTII NALICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków od 1 września 2023 r
 2. Nowelizacja rozporządzenia składkowego od 1 września 2023 r.
 3. Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca od września 2023 r.
 4. Zakwaterowanie zatrudnionych w kontekście przychodu pracowniczego do opodatkowania - nowy wyrok SN z 1 sierpnia 2023 r. 
 5. Jak w praktyce dokonać rozliczenia wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet mobilności) po kolejnych modyfikacjach (ostatnia z 28 lipca 2023 r.)
 6. Zmiana w trakcie roku w ustawie budżetowej prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a składki ZUS

III. ABC ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Rodzaje wynagrodzeń: stałe miesięczne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, mieszane i ich wpływ na rozliczanie płatnych nieobecności
 2. Rozróżnianie składników na stałe i zmienne, obowiązkowe i fakultatywne w kontekście ustalania podstaw płatnych nieobecności, pomniejszania, uzupełniania
 3. Obligatoryjne potrącenia – składki społeczne, składka zdrowotna, FP, FGŚP, FEP i zaliczka na podatek
 4. Obniżanie składki zdrowotnej w 2023 w przypadku umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej
 5. Finalne rozliczenie wynagrodzeń

IV. ROZLICZANIE NIEOBECNOŚCI CHOROBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)

 1. Uwzględnianie wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie zasiłkowej – ZMIANA!
 2. Choroba przed upływem pierwszego miesiąca zatrudniania – ZMIANA!
 3. Podwyższenie wymiaru czasu pracy w trakcie pobierania świadczenia chorobowego – ZMIANA!
 4. Choroba bezpośrednio po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym trwającym przez cały okres, z którego ustala się podstawę – ZMIANA!
 5. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej
 6. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej
 7. Zasady uzupełniania podstawy świadczeń chorobowych
 8. Finalne obliczenie dniówki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

V. DWUKROTNA ZMIANA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO W 2023 R. I JEJ WPŁYW NA NALICZANIE WYNAGRODZEŃ

 1. Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
 2. Wysokość dodatków za pracę w nocy
 3. Minimalna podstawa zasiłku chorobowego z uwzględnieniem dodatków niepomniejszanych za czas choroby zgodnie z przepisami zakładowymi
 4. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia na moment dokonywania potrącenia
 5. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za przestój
 6. Wynagrodzenie za miesiąc, kiedy pracownik nie świadczy pracy zgodnie z harmonogramem
 7. Minimalna stawka do umów cywilnoprawnych
 8. Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej w 2023 r.

DRUGI DZIEŃ

VI. ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ W 2023 R. A WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie pracownika otrzymującego stawkę godzinową
 2. Wynagrodzenie pracownika otrzymującego miesięczną stałą stawkę wynagrodzenia
 3. Wpływ zwolnienia z powodu działania siły wyższej na świadczenia chorobowe
 4. Wynagrodzenie urlopowe a wynagrodzenie za zwolnienie z powodu działania siły wyższej

VII. PRAWO DO NOWEGO URLOPU OPIEKUŃCZEGO W 2023 ROKU (ART. 1711 W KODEKSIE PRACY) I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ W KONTEKŚCIE NOWEGO ZWOLNIENIA

 1. Wynagrodzenie stałe miesięczne a korzystanie z urlopu opiekuńczego
 2. Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze urlopu opiekuńczego
 3. Wysokość wynagrodzenia urlopowego w przypadku tego zwolnienia
 4. Wysokość świadczeń chorobowych
 5. Prawo do świadczenia chorobowego w przypadku choroby w trakcie bezpłatnego urlopu opiekuńczego

VIII. ZASADY POMNIEJSZANIA WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY I INNYCH NIEOBECNOŚCI

 1. Choroba we wszystkie dni robocze w miesiącu lub wyłącznie w dni wolne od pracy
 2. Przepracowanie wszystkich harmonogramowych dni pracy pomimo nieobecności chorobowej
 3. Świadczenie chorobowe a urlop wypoczynkowy w jednym miesiącu
 4. Sposób rozliczenia wynagrodzenia za 1 dzień pracy w przypadku niezdolności chorobowej przez 30 dni w danym miesiącu
 5. Wpływ zmiany etatu, wysokości wynagrodzenia przed, w trakcie choroby, w miesiącu następnym, gdy choroba trwa dłużej
 6. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
 7. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przy nawiązaniu lub rozwiązania stosunku pracy w trackie miesiąca
 8. Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 9. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby

IX. NALICZANIE WYNAGRODZENIA ZA INNE ZWOLNIENIA OD PRACY Z ZACHOWANIEM PRAWA DO WYNAGRODZENIA

 1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 2. Kalkulowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 3. Urlop z powodu siły wyższej liczone jako w wysokości 50% ze składników stałych i zmiennych
 4. Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, urlop art. 188 kp, wolne na poszukiwanie pracy itp)

X. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

 1. Górne granice potrąceń
 2. Potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika
 3. Potrącenia obligatoryjne alimentacyjne – ważne zmiany
 4. Potrącenia obligatoryjne niealimentacyjne
 5. Zbieg tytułów wykonawczych – hierarchia potrąceń
 6. Kwoty wolne od potrąceń
 7. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
 8. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
 9. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS

XI. LISTA PŁAC DLA PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ ZDALNIE REGULARNIE, HYBRYDOWO LUB OKAZJONALNIE

 1. Koszty uzyskanie przychodów przy pracy zdalnej (podstawowe czy zwiększone)
 2. Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zwiększone koszty zdalną
 3. Ekwiwalent za wyposażenie na własny koszt miejsca pracy do wykonywania pracy zdalnej
 4. Praca zdalna okazjonalna – co się należy pracownikowi?

DZIEŃ TRZECI

XII. ZASADY UDZIELANIU URLOPU RODZICIELSKIEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY ZA TEN URLOP

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 2. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka, gdy matka w chwili porodu nie pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym
 3. Dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni i wysokość świadczenia za ten urlop
 4. Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 6. Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą
 7. 12 miesięcy na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 8. Sposób rozliczenia zasiłków związanych z rodzicielstwem na listach płac
 9. Wyliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń za okres łączenia pracy w urlopem rodzicielskim

XIII.  ROZLICZENIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO, ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK, LIMITU DOCHODU ZWOLNIONEGO

 1. Podstawa składek społecznych w miesiącu przekroczenia
 2. Ustalenie podstawy składek w miesiącu przekroczenia – dwie firmy
 3. Przekroczenie pierwszego progu podatkowego – podatek w miesiącu przekroczenia, w którym występują np. świadczenia chorobowe
 4. Sposób naliczenia podatku w miesiącu przekroczenia kwoty zwolnienia (85.528 zł.)

XIV. ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 1. Zasady obowiązywania oświadczeń po ustaniu stosunku pracy
 2. Rozliczanie wynagrodzeń należnych po zakończeniu umowy

XV. NALEŻNOŚCI PRACOWNICZE USTALANE NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH PRZY KALKULACJI EKWIWALENTU ZA URLOP

 1. Odprawy i odszkodowania od pracodawcy
 2. Nagroda jubileuszowa

XVI. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYZUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny
 2. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
 3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
 4. Sposoby ustalenia wysokości ryczałtu za nadgodziny
 5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy
 6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 3 180.00 netto zł./osobę (3 911.40 zł. brutto)
dwie i więcej 3 080.00 netto zł./osobę (3 788.40 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 10 grudnia 2023 r. od godz. 15.00
Do dnia 13 grudnia 2023 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x przerwa kawowa)

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS

 

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

 

 

 

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.


Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.