Temat:

KADRY I PŁACE 2024 W PRAKTYCE – ZMIANY I NOWOŚCI [#8701]

szkolenie wyjazdowe,WISŁA, Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 25-06-2024 do 28-06-2024
Prowadzący:
Paweł Ziółkowski

- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik  firmy SYSTEM.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle

swoje malownicze położenie zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego

poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Opis:

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Program:

Płace 2024  

1. Przychody podatkowe

 • Rodzaje przychodów

- pieniądze

- wartości pieniężne

- wartość świadczeń w naturze

- wartość innych nieodpłatnych świadczeń

 • Moment uzyskania przychodów

- otrzymanie świadczenia

- postawienie świadczenia do dyspozycji

2. Koszty uzyskania przychodów

 • Stosunek pracy

- koszty kwotowe

- koszty procentowe

- możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania

 • Umowy cywilnoprawne

- koszty kwotowe

- koszty procentowe

- przypadki, gdy nie nalicza się kosztów uzyskania

 • Koszty autorskie

- limit kosztów autorskich

- katalog podatników, którym przysługują koszty autorskie

- zmiana podejścia organów podatkowych do sposobu naliczania kosztów autorskich

- korekta KUP50% za poprzedni rok

3. Składki ZUS

 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych

4. Wpłaty na PPK   

 • Uczestnicy PPK
 • Rodzaje wpłat
 • Zasady rozliczania

5. Omówienie wybranych świadczeń

 • Wypłaty po śmierci pracownika
 • Opodatkowanie drobnych upominków, karty podarunkowe, itp.
 • Posiłki dla pracowników
 • Delegacja a oddelegowanie
 • Zwolnienia dla kierowców
 • Szkolenia pracownicze
 • Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki
  • Zapomogi
  • Świadczenia na rzecz emerytów
  • Świadczenia rzeczowe i pieniężne
  • Wypoczynek dzieci
  • Do kiedy obowiązują wyższe limity zwolnień związane z COVID-19

Kadry 2024

1. Praca zdalna

 • Wprowadzenie pracy zdalnej
 • Określanie zasad pracy zdalnej
 • Rodzaje pracy zdalnej
 • Miejsce wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązki pracodawcy
 • Procedury związane z pracą zdalną
 • Kontrola pracy zdalnej

 

2. Kontrola trzeźwości

 • Konsekwencje spożywania alkoholu w miejscu pracy lub przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości
 • Zasady badania trzeźwości
 • Alkomat i badanie krwi
 • Konsekwencje badania
 • Badanie na obecność innych substancji
 • Badanie osób nie będących pracownikami

 

3. Umowa o pracę

 • Umowy na okres próbny
 • Zakres umowy o pracę
 • Informacje dla pracowników
 • Zasady rozwiązywania umów na czas oznaczony

4. Prawa i obowiązki

 • Korzystanie z uprawnień
 • Zakaz zakazu dorabiania
 • Wniosek o zmianę umowy
 • Szkolenia pracownicze

5. Urlop opiekuńczy

 • Na czy polega urlop opiekuńczy?
 • Kiedy można skorzystać z urlopu opiekuńczego
 • Wymiar urlopu opiekuńczego
 • Czy urlop opiekuńczy jest odpłatny?

6. Dodatkowe dni wolne od pracy

 • Kiedy można skorzystać z nowego zwolnienia
 • Wymiar zwolnienia i zasady korzystania
 • Odpłatność
 • Termin i forma złożenia wniosku

7. Urlop rodzicielski na nowych zasadach

 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Prawo do wyłącznej części urlopu rodzicielskiego
 • Forma i termin składania wniosku
 • Dzielenie urlopu na części
 • Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy
 • Rodzice adopcyjni

8. Urlop ojcowski na nowych zasadach

 • Zasady korzystania
 • Termin korzystania z urlopu
 • Wymiar urlopu

9. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników

 • Nowe zasady ochrony przed zwolnieniem
 • Kiedy nie obowiązuje ochrona
 • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich

10. Elastyczna organizacja czasu pracy

 • Definicja elastycznej organizacji pracy
 • Kiedy można złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 • Treść i forma wniosku

 

Umowy cywilnoprawne 2024 r.

1. Jak konstruować umowy cywilnoprawne

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt menedżerski
 • Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej
 • Umowy przenoszące prawa autorskie – aktualne interpretacje podatkowe
 • Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

2. Język i waluta umowy

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę

 • Podobieństwa i różnice miedzy umowami
 • Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia

5. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

 • Rezultat i należyte staranie
 • Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło
 • Jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS

6. Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia

7. Wynagrodzenia i inne świadczenia

 • Zasady ustalania wynagrodzeń
 • Świadczenia na rzecz wykonawców umów
 • Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
 • Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy
 • Należności z tytułu podróży służbowych
 • Świadczenia BHP

8. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2024 r.

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych
 • Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią
 • Przyjmujący zlecenie i świadczący usługi
 • Ewidencja godzin przy zleceniu
 • Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń
 • Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 • Czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 3 260.00 netto zł./osobę (4 009.80 zł. brutto)
dwie i więcej 3 160.00 netto zł./osobę (3 886.80 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 25 czerwca 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 28 czerwca 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.