Temat:

LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2024 r. [#8868]

2 dniowe szkolenie wyjazdowe, Karpacz Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 27-08-2024 do 29-08-2024
Prowadzący:
Aleksander Gniłka

- doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

Grzegorz Tomala

- doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ***** SPA/TROPICANA
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz
Ulica: ul. Karkonoska 14
Strona www: http://www.golebiewski.pl/karpacz/galeria
Opis miejsca:

Zapraszamy do hotelu Gołębiewski z Parkiem Wodnym TROPICANA & SPA). Galeria zdjęć

Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁEBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym dachem, sala kominkowa). Wspaniała atmosfera hotelu i piękne widoki na Śnieżkę i Karkonowski Park Narodowy sprawią, iż wypoczynek w Hotelu Gołębiewski będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA proponuje Państwu: baseny z zimną i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, różnorodne jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solna, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Program:
28 sierpnia:
Podatki dochodowe CIT i PIT - zmiany na 2024 rok, bieżące problemy w rozliczeniach podatkowych

 

 1. Podatki dochodowe CIT i PIT w 2024 roku
  • nowe limity podatkowe w 2024r dotyczące małego podatnika, możliwości opłacania CIT wg stawki obniżonej w wysokości 9%,
  • minimalny podatek przychodowy od 2024r. (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
  • preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski od 2024r.,
  • dotacje, subwencje, dofinansowania oraz ich wpływ na podatki dochodowe z uwzględnieniem zmian począwszy od 2024r.
  • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych od 2023r.,
  • zmiany terminów w temacie cen transferowych,
  • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
  • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r. a rozliczanych w 2024r.,
  • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
  • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń, terminów złożenia oświadczeń następczych w 2024r.,
  • świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a podatki dochodowe w 2024r.,
  • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.,
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
  • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
  • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
  • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowania,
  • ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
  • praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
  • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
  • umowy zlecenia z cudzoziemcami,
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmiany w limitach zwolnień podatkowych od 2024 r.

 2. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
  •  opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
  • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
  • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów,
  • koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
  • płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych,
  • wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:
   • kary umowne i odszkodowania,
   • wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
   • podatek u źródła jako koszt podatkowy,
   • świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
   • hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,
   • przepisy Covidowe a koszty podatkowe.
  • samochody osobowe a koszty podatkowe,
  • wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

 

29 sierpnia:
Podatek VAT w 2024 roku - bieżące rozliczenia i problemy w transakcjach krajowych

 1. Przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel jako moment obowiązku podatkowego dla dostawy towarów:
  • sprzedaż wysyłkowa – ustalenie terminu obowiązku podatkowego
  • ustalony miedzy kontrahentami umownie termin przeniesienia władztwa nad towarem, a moment obowiązku podatkowego,
  • przyjęcie zasad wynikających z reguł Incoterms, a obowiązek podatkowy
  • obowiązek podatkowy w WDT i Eksporcie.

 2. Rozliczenie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług
  • częściowy odbiór usługi, a obowiązek podatkowy
  • przyjęcie umownego terminu wystawienia faktury np. po podpisaniu protokołu, a termin obowiązku podatkowego,
  • obowiązek podatkowy w imporcie usług.

 3. Otrzymanie płatności przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi – wpływ na rozliczenie VAT
  • sytuacje, w których otrzymanie zaliczki, przedpłaty, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego
  • zaliczki w eksporcie, WDT i WNT.

 4. Rozliczanie transakcji cyklicznych i ciągłych
  • ustalenie okresów rozliczeniowych dla fakturowania dostaw lub usług, a obowiązek rozliczenia podatku.

 5. Termin powstania obowiązku w przypadku refakturowania
  • refakturowanie mediów na najemców.

 6. Termin powstania obowiązku podatkowego w VAT, a termin powstania przychodu w podatkach dochodowych
  • wskazanie przypadków, w których przychód i VAT rozliczane są w różnych miesiącach.

 7. Zasady opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów i świadczenia usług
  • wydanie prezentów o wartości do 20 zł.

 8. Faktury korygujące w sprzedaży
  • terminy wystawiania i rozliczania faktur korygujących
  • zasady rozliczania faktur korygujących zwiększających i zmniejszających sprzedaż
  • kursy walut dla faktur korygujących.

 9. Faktury korygujące – rozliczenie u nabywcy
  • rozpocznie terminu obowiązkowego zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego w sytuacji otrzymania rabatu lub dokonania zwrotu towaru
  • zdarzenia, które powodują konieczność wstecznego skorygowania podatku naliczonego.

 10. Udzielanie pożyczek zwolnionych z VAT – czy ma wpływ na zakres odliczenia podatku naliczonego.
 11. Zakres odliczenia VAT od usług gastronomicznych i noclegowych.
 12. W jakich przypadkach warto wysłać czynny żal, aby uniknąć odpowiedzialności za błędy w rozliczeniu VAT.
  • przesłanki zastosowania instytucji czynnego żalu,
  • w jakich okolicznościach czynny żal jest nieskuteczny.

 13. Ulga na złe długi w VAT
  • kiedy można zrobić korektę podatku należnego w sytuacji sprzedaży na rzecz konsumenta.

 14. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia, konsultacje i dyskusja.
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 790.00 netto zł./osobę (3 431.70 zł. brutto)
dwie i więcej 2 690.00 netto zł./osobę (3 308.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 27 sierpnia 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 29 sierpnia 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

 

UWAGA:
-dostępny jest wariant szkolenia z wycieczką,

-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.