Temat:

Prawo pracy 2019/2020  – praktyczne kompendium zmian [nr 6307]

Termin: 27-10-2019 do 30-10-2019
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Kościuszki 19
Strona www: www.stamary.pl
Opis miejsca:

Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary - to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK - ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Program:

I dzień

I. Nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 7 września br. w tym:
1. Nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy:
• nowe roszczenia byłego pracownika w sytuacji, gdy były pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy
• nowy dokument zastępujący świadectwo pracy,
• nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy,
• nowe zasady wydawania odpisu świadectwa pracy
2. Nowe przepisy dotyczące nakazu równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji, obowiązki pracowników działów kadr w tym zakresie,
3. Nowe przepisy chroniące trwałość stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego,
II. Najnowsza wykładnia regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:
• wyjaśnienie w jakich sytuacjach pozyskuje się tzw. dane o karierze zawodowej od kandydata do pracy,
• zasady przetwarzania danej o miejscu zamieszkania wybranego kandydata do pracy,
• zakres danych osobowych w umowie o pracę,
• zasady postępowania z danymi kontaktowymi kandydata do pracy po jego zatrudnieniu,
• zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników) – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich już nie wpisywać,
• problematyka przetwarzania danych w związku z zawiadomieniem o wypadku,
III. Zasady pozyskiwania dokumentów od kandydatów do pracy oraz pracowników i dopuszczalność, bądź brak dopuszczalności ich kopiowania, w tym
• relacje między ustawą o dokumentach publicznych, a przepisami Kodeksu pracy,
• przykłady dokumentów, które mogą i które nie mogą być kopiowane,
IV. Zasady pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników niepełnosprawnych oraz najistotniejsza wykładnia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestiach uprawnień takich osób,
V. Nowe przepisy ustawy o zfśs w kontekście przetwarzania danych osobowych i przechowywania dokumentów, w tym:
• pozyskiwania danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs,
• potwierdzanie danych –zasady pozyskiwania dokumentów do wglądu zgodnie z wykładnią UODO,
• upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla np. członków Komisji Socjalnej,
• czas przechowywania poszczególnych dokumentów zgromadzonych na potrzeby zfśs,
• konieczność przeprowadzania cyklicznego „audytu” danych i dokumentów dotyczących zfśs.
VI. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą kandydata do pracy albo pracownika, w tym:
• zasady przetwarzania danych o niekaralności oraz danych nie wymienionych w przepisach prawa pracy,
• zasady pozyskiwania i przetwarzania zdjęć pracowników na cv lub w kwestionariuszu osobowym,
• przetwarzanie danych o stanie trzeźwości zgodnie z wykładnia UODO,
• zasady przetwarzania danych np. o zainteresowaniach i hobby kandydata do pracy.

II dzień


I. Poprawne układnie dokumentów w aktach osobowych danego pracownika, w tym:
1. Rodzaje dokumentów zbieranych w aktach osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie i nawiązaniem nowego stosunku pracy, w szczególności pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników:
• przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne,
• zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
• poprawne skierowania na badania wystawiane dla osób prowadzących pojazdy dla celów służbowych,
2. Rodzaje dokumentów zbieranych w pozostałych częściach akt osobowych, w tym omówienie zasad gromadzenia kar porządkowych oraz dokumentów dotyczących egzekucji komorniczych w trakcie trwania stosunku pracy zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
3. Wykładnia dotycząca zasad gromadzenia dokumentów w pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym:
• zasady gromadzenia dokumentów dotyczących czasu pracy danego pracownika,
• zasady gromadzenia wniosków urlopowych, w tym dokumentów dotyczących urlopów zaległych,
• częstotliwość drukowania kart wynagrodzeń w zależności od tego, czy dokumentacja pracownicza jest prowadzona w postaci papierowej, czy elektronicznej, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
4. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności:
• najnowsza wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wymagań wobec systemu teleinformatycznego pracodawcy,
• stanowiska odnośnie postaci poszczególnych zbiorów dokumentacji pracowniczej, obowiązków informacyjnych, ostatecznej wersji zapisywanych dokumentów elektronicznych,
• zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
• obowiązki informacyjne wobec pracowników, których dokumentacja była poprzednio papierowa,
• wymagania dotyczące przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS oraz PIP,
• możliwość powierzenia prowadzenia dokumentacji pracowniczej zewnętrznemu podmiotowi – zalety i ryzyka, zgodnie z najnowszą wykładnią,
5. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy zgodnie z najnowsza wykładnią,
6. Zasady tworzenia nowych akt osobowych i nowej dokumentacji pracowniczej dla pracowników, w przypadkach gdy jest to wymagane – postępowania ze świadectwami pracy oraz dokumentami gromadzonymi w części A akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią,
7. Rozróżnienie, którzy pracownicy musza otrzymać wraz ze świadectwem pracy informację o okresie przechowywania i prawie odbioru dokumentacji pracowniczej, a który nie,
8. Zasady tworzenia i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej – postanowienia, które warto wprowadzić do regulaminu pracy w celu przeciwdziałania nadużywaniu prawa do uzyskania kopii dokumentacji,
9. Zasady postępowania z dokumentacją, której nie uznaje się za dokumentację pracowniczą, w szczególności czas i miejsce jej przechowywania zgodnie z najnowsza wykładnią (m.in. dokumenty zasiłkowe, podatkowe, zwolnienia lekarskie, dokumentacja bhp),

III dzień

1. Nowe obowiązki, zwłaszcza informacyjne wynikające z przepisów o PPK, w tym:
• obowiązki związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK,
• obowiązek poinformowania niektórych pracowników o prawie przystąpienia do PPK,
• obowiązek informowanie uczestnika PPK o wysokości wplat, możliwości ich podwyższenia oraz obniżenia oraz zasadach, w oparciu o które się tego dokonuje,
• obowiązek przyjmowania deklaracji w sprawie wysokości wpłat albo rezygnacji z wpłat,
• obowiązek prawidłowego naliczania wpłat własnych i od uczestników PPK oraz obowiązek ewentualnych zwrotów wpłat,
• obowiązki związane ze zmianą pracodawcy/zleceniodawcy,
• obowiązki związane z cyklicznym powrotem do PPK,
• obowiązek kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń w zależności od tego, czy pracownik dokonuje wpłat na PPK, czy z nich zrezygnował.
• sankcje za naruszenie przepisów o PPK oraz kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o PPK,
2. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego oraz innych form monitoringów, w tym używania GPS, zgodnie z najnowsza wykładnią UODO,
3. Dalsze zmiany w przepisach, zwłaszcza:
• nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• przepisy dotyczące ułatwienia dochodzenia pracownikom roszczeń przed sadem pracy,
4. Wybrane najważniejsze orzecznictwo i wykładnia, w szczególności w zakresie podmiotów uprawnionych do przeprowadzania okresowych szkoleń bhp oraz poprawnego rozwiązywania umów o pracę.

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) do: 16-10-2019 godz. 16:00 150.00 zł./osobę
2 400.00 netto zł./osobę (2 952.00 zł. brutto) od: 17-10-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 27 października 2019r. od godz. 14.00
Do dnia 30 października 2019r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

  • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
  • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
  • 3 noclegi w pokoju 2-osobowym  (pok. 1-os. za dodatkową opłatą),
  • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ),

RABATY - przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z firmy


UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

Informacje dodatkowe:
  • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
  • Następnie proszę pobrać dokument PDF "Karta zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe"
  • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
  • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
  • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.