Temat:

Prawo pracy 2022 najnowsze i nadchodzące zmiany - kompendium wiedzy [nr 7605]

szkolenie wyjazdowe, KOŁOBRZEG

Termin: 12-06-2022 do 15-06-2022
Prowadzący:
Piotr Ciborski

- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA MENADŻERA HR (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W OCHRONIE ZDROWIA (WARSZAWA, WIP, 2016); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku.

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Ulica: Wschodnia 35
Strona www: http://www.ikar-plaza.pl
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w nowoczesnym kompleksie hotelowo-konferencyjnym położonym w odległości 60 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.

Na terenie obiektu znajdują się: restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny letni ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzny.

Hit sezonu! Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!

Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.
Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Program:

I Dzień


1.    Praca zdalna/hybrydowa:
a)    możliwość powierzenia pracy zdalnej
b)    zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej
c)    możliwość odmowy pracy zdalnej
d)    potwierdzanie obecności w pracy
e)    kontrola pracownika
f)    ochrona danych
g)    przestrzeganie wymogów bhp
h)    projekt zmian w Kodeksie pracy
2.    Planowane zmiany w Kodeksie pracy:
a)    nowe zasady zawierania umów na okres próbny
b)    na jakich zasadach umowy na okres próbny będzie można wydłużyć o absencje?
c)    zmiany informacji o warunkach zatrudnienia
d)    zakaz „zakazywania” dodatkowego zatrudnienia pracownika
e)    możliwość wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy
f)    zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
g)    zasady udzielania urlopów opiekuńczych i czy będą one płatne?
h)    zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego
i)    zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
j)    kiedy za urlop rodzicielski pracownik otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
k)    wysokość zasiłku w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka
l)    w jakich sytuacjach szkolenia będą zaliczane do czasu pracy
m)    nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
n)    na czym będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy i kto będzie preferowany ze skorzystania z niej
o)    prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego przy korzystaniu z obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego
p)    obowiązek pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

II Dzień


3.    Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:
a)    konsekwencje nie przedstawienia przez związek zawodowy informacji o swojej liczebności
b)    zakres przedmiotowy informacji jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organizacji związkowej
c)    reprezentatywność związku zawodowego – po nowemu
d)    zawieszenie wyborów organów związków zawodowych i SIP w czasie epidemii
4.    Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
a)    gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego w 2022 r.
b)    obowiązek ewidencjonowania godzin pracy
c)    wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
d)    co nie „wchodzi” do minimalnego wynagrodzenia
5.    Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej:
a)    zawartość akt osobowych pracownika po zmianie przepisów
b)    dokumentacja związana z czasem pracy
c)    czy każda pracownik musi mieć drugą teczkę personalną?
d)    forma dokumentacji
e)    stanowiska PIP i MRiPS
6.    Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu? Co jest ważniejsze RODO czy obowiązek zapewnienie pracownikom BHP (ważenie dóbr)? Projekt zmian przepisów w tym zakresie.
7.    Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji. Projekt zmian przepisów w tym zakresie.
8.    Doświadczenia po 6 letnim stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:
a)    maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem
b)    odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony
c)    możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP
d)    zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony
e)    wypowiadanie umów na zastępstwo
f)    możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy
9.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
a)    wysokość odpisów od 1 stycznia 2022 r.
b)    rola związków zawodowych
c)    czy u pracodawcy musi działać Komisja Socjalna
d)    co to jest kryterium socjalne?
e)    dokumentowanie prawa do świadczeń
10.    Podróże służbowe:
•    a inne przejazdy
•    wymogi formalno – prawne
•    kiedy i gdzie zaczyna i gdzie kończy podróż?
•    czas podróży służbowej a czas pracy
•    odpoczynek po zakończeniu podróży służbowej
•    podróż służbowa kierowcy

III Dzień


11.    Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy (kadry? bezpośredni przełożony? kierownik komórki organizacyjnej? pracodawca?)
12.    Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?
13.    Czas pracy a:
•    czas pobytu na terenie zakładu pracy
•    czas podróży służbowej
•    czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
•    czas szkoleń
14.    Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
15.    Rozkład czasu pracy a harmonogram.
16.    Wyjścia prywatne i służbowe.
17.    Odpoczynki dobowy i tygodniowy.
18.    Stosowane systemy czasu pracy.
19.    Czas pracy osób niepełnosprawnych.
20.    Zadania kierowników komórek organizacyjnych/przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
21.    Pojęcie doby pracowniczej. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
•    pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
•    pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
22.    Ruchomy czasu pracy.
23.    Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Stanowisko PIP.
24.    Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
•    dodatkowe wynagrodzenie
•    czas wolny
•    nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
25.    Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
26.    Przerwy w pracy (rodzaje, zasady udzielania).
27.    Dyżur a czas pracy.
28.    Czas pracy kadry kierowniczej.

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 590.00 netto zł./osobę (3 185.70 zł. brutto)
dwie i więcej 2 490.00 netto zł./osobę (3 062.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 12 czerwca 2022r. od godz. 14.00
Do dnia 15 czerwca 2022r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

  • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
  • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
  • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie)

UWAGA
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą

Informacje dodatkowe:
  • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
  • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
  • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
  • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
  • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2022 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.