Temat:

PRAWO PRACY w 2020 roku - aktualne problemy po ostatnich zmianach - kompendium wiedzy dla praktyków [nr 6609]

Termin: 14-06-2020 do 17-06-2020
Prowadzący:
Piotr Ciborski

- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA MENADŻERA HR (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W OCHRONIE ZDROWIA (WARSZAWA, WIP, 2016); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku.

Lokalizacja:
Miejsce: Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Ulica: Wschodnia 35
Strona www: http://www.ikar-plaza.pl
Opis miejsca:

Będziemy Państwa gościć w nowoczesnym kompleksie hotelowo-konferencyjnym położonym w odległości 60 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.

Na terenie obiektu znajdują się: restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny letni ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzny.

Hit sezonu! Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!

Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.
Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Program:

Program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązującego stanu prawnego - przed realizacją szkoleniaI DZIEŃ

1. Najnowsze przepisy prawa pracy w dobie epiemii i rozwiązania z tarczy antykrysysowej

2.Zasady przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (od 1 stycznia 2019 r.):

 • okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, informacja wydawana wraz ze świadectwem pracy;
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji i zasady ich sporządzania;
 • obowiązek zwrócenia pracownikowi poprzedniej wersji dokumentacji w terminie 30 dni;
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, np. zasady tworzenia kopii zapasowych;

3. Monitoring w miejscu pracy:

 • zakres monitoringu od 25 maja 2018 r.;
 • zapisy w Regulaminie Pracy;
 • konieczność pisemnego powiadamiania pracowników;
 • monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy kontroli pracownika w miejscu pracy od 25 maja 2018 r.

4. Zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (od 25 maja 2018 r.):

 • nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych pobieranych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;
 • możliwości pobierania danych biometrycznych;
 • nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu (najnowszy wyrok SN). Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji psychoaktywnych? Regulacje prawne w tym zakresie.
6. Kontrola zwolnień lekarskich „prawo czy obowiązek” – w kontekście zmiany ustawy zasiłkowej w zakresie podawania pracodawcy zmiany miejsca pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego.

 

II DZIEŃ
1. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wynikająca z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:

 • konsekwencje nie przedstawienia przez związek zawodowy informacji o swojej liczebności;
 • zakres przedmiotowy informacji jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organizacji związkowej.

2. Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie formy wypłaty wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2019 r.).
3. Liberalizacja przepisów o szkoleniach BHP (ograniczenie szkoleń okresowych).
4. Doświadczenia po 3 letnim stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:

 • maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem,
 • odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
 • możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
 • umowy na czas określony obowiązujące dnia 22 lutego 2016 r.;
 • zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
 • wypowiadanie umów na zastępstwo;
 • konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
 • zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny,
 • możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy.

5. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia, umowę o pracę:

 • dokumentowanie uchybień w pracy pracownika – orzecznictwo SN
 • konsultacja ze związkiem zawodowym – najnowsze orzecznictwo SN
 • rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym,
 • ochrona danych osobowych przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę – poglądy GIODO
 • ochrona przed/po emerytalna od 1 października 2018 r.

6. Udzielanie urlopu wypoczynkowego przy: przy pierwszej pracy, w równoważnym czasie pracy, w niepełnym zatrudnieniu.
7. Ostateczny terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Kto odpowiada za wykorzystanie urlopu przez pracownika?
8. Urlop dodatkowy dla osoby niepełnosprawnej. Termin nabycia do niego prawa.
9. Czy pracownik musi składać wniosek urlopowy? Treść wniosku.
10. Czy można skierować pracownika na „zaległy” urlop wypoczynkowy; poglądy doktryny, wyroki SN, stanowisko PIP.
11. Plan urlopów wypoczynkowych – tworzyć? a jeżeli tak to na jaki okres?
12. Odwołanie z urlopu – najnowsze orzecznictwo SN. Czy pracownik w czasie urlopu ma być pod telefonem?
13. Korzystanie z urlopu na „żądanie” i termin jego wykorzystania – stanowisko PIP. Czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie – orzecznictwo SN.
14. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, czy urlopie macierzyńskim – nowe zasady wynikające z wyroków SN.
15. Przepisy o podróżach służbowych:

 • świadczenia należne z tytułu podróży służbowej i ich dokumentowanie
 • wysokość diet i innych świadczeń
 • konieczność dzielenia diety
 • „inne niezbędne wydatki” możliwe do zwrotu
 • zwrot kosztów noclegu
 • ryczałt za dojazdy lokalne

16. Czas pracy w podróży służbowej, zasady rozliczania podróży służbowych kierowców, podróż służbowa innych pracowników mobilnych.

 

III DZIEŃ

1. Źródła prawa pracy dotyczące czasu pracy i zmiany w czasie pracy w ramach tarczy antykryzysowej:

 • Kodeks pracy
 • regulamin pracy i jego treść
 • porozumienie w sprawie elastycznych rozwiązań

2. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy?
3. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy?
4. Czas pracy a:
• czas pobytu na terenie zakładu pracy
• czas podróży służbowej
• czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
• czas szkoleń.
5. Formalne przesłanki wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy:
• pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
• pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
6. Korzyści wynikające z zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
7. Wymiar czasu pracy a świąteczna sobota.
8. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – pojęcie tygodnia; odstępstwa od obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego.
10. Pojęcie doby pracowniczej.
14. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
• pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
• pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
15. Usankcjonowanie ruchomego czasu pracy.
16. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Stanowisko PIP.
17. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
• dodatkowe wynagrodzenie,
• czas wolny,
• najnowszy wyrok SN.
18. Czy nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
19. Usankcjonowanie odpracowywania wyjść prywatnych.
20. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
21. Przerwy w pracy, w tym dla kobiet w ciąży zatrudnionych przy komputerze.
22. Czy kierownicy mają nienormowany czas pracy?
23. Zadania kierowników komórek organizacyjnych / przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
24. Ewidencja czasu pracy – zasady sporządzania, treść i forma. Kto prowadzi? Czy może być w wersji elektronicznej?

25. Przeciwdziałanie mobbingowi. Czy pracodawca zobowiązany jest wdrożyć politykę antymobbingową? Najnowsze orzecznictwo SN.
26. Doświadczenia po 3,5 letnim stosowaniu nowelizacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego,
 • obowiązek ewidencjonowania godzin pracy nie pracowników,
 • termin wypłaty,
 • prawo inspektora pracy do wystąpienia o wypłacenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego.
Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
2 100.00 netto zł./osobę (2 583.00 zł. brutto) do: 03-06-2020 godz. 20:20 150.00 zł./osobę
2 250.00 netto zł./osobę (2 767.50 zł. brutto) od: 04-06-2020

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowyDrukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.