Temat:

PRAWO PRACY W 2024 ROKU W PRAKTYCE [#8607]

szkolenie wyjazdowe, ZAKOPANE, Hotel Logos

Termin: 20-03-2024 do 22-03-2024
Prowadzący:
Ireneusz Zabawa

Doświadczony trener z dziedziny prawa pracy oraz prawa cywilnego. Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, jak również sprawami procesowymi, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Autor wielu artykułów i porad publikowanych min. w Gazecie Prawnej. Ceniony wykładowca. W swoich wykładach umiejętnie przekłada doświadczenie zawodowe na język szkoleniowy, czyniąc swoje wykłady niezwykle prostymi w odbiorze

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel LOGOS
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Ulica: Grunwaldzka 10
Strona www: www.logos-zakopane.pl/sale-konferencyjne
Opis miejsca:

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS

Hotel Logos to klimatyczny obiekt, który zachwyca nie tylko doskonałą lokalizacją
w sąsiedztwie Krupówek, Wielkiej Krokwi i Doliny Białego, ale również oryginalnym połączeniem regionalnego stylu architektonicznego z nowoczesnym wystrojem o elementach góralskiego folkloru, wysokim standardzie i niepowtarzalnej atmosferze, gdzie można oddać się zarówno chwilom relaksu, jak i pracy.
Do Państwa dyspozycji hotel oferuje:

 • komfortowe pokoje
 • wyśmienite jedzenie będące połączeniem wielu smaków
 • kameralną Strefa Wellness & Spa
 • nowoczesne sale konferencyjne
 • kawiarnia/drink bar z tarasem widokowym na Giewont
 • ciekawy wystrój wnętrz, nawiązujący do regionalnych wzorów
 • piękne otoczenie, ciepła rodzinna atmosfera oraz tradycyjna góralska gościnność
 • gwarancja wypoczynku w ciszy i spokoju dzięki lokalizacji w pobliżu parku miejskiego, a zarazem w niewielkiej odległości od Krupówek
 • bliskość szlaków turystycznych m.in. Doliny Białego i Strążyskiej oraz atrakcji zakopiańskich takich jak Wielka Krokiew, Muzeum Tatrzańskie, Willi Koliba czyli Muzeum Stylu Zakopiańskiego

Kawiarnia widokowa „3. PIĘTRO” to kameralna kawiarnia z tarasem widokowym, w której można odpocząć od zgiełku Krupówek i poczuć się jak w domu. Naszym największym atutem jest przepiękny widok na Tatry, który można podziwiać smakując wyśmienite napoje i wypieki Szefa
kuchni.

Kameralna Strefa SPA, czekająca na naszych Gości stanowi azyl od zgiełku i tempa współczesnego świata.
Szeroka gama zabiegów oraz masaży pozwala na zasłużony relaks, gwarantując równocześnie poprawę kondycji ciała i umysłu.

Program:

DZIEŃ I

1.       Zmiany przepisów dotyczących zawierania umów o pracę. Omówienie ważnych zmian wprowadzonych w 2023 r:

1)      Zmiany dotyczące umów na okres próbny: nowa długość okresu próbnego, możliwość przedłużania umowy na okres próbny, ograniczenie możliwości ponownego stosowania okresu próbnego.

2)      Zmiany w umowach o pracę na czas określony: uzasadnianie wypowiedzenia umowy, możliwość przywrócenia do pracy.

3)      Nowe uprawnienie pracownika do złożenia wniosku o zmianę rodzaju zatrudnienia oraz o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej korzystne i przewidywalne – prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

4)      Rozszerzenie zakazu dyskryminacji pracowników.

5)      Omówienie aktualnego orzecznictwa dotyczącego wypowiadania umów o pracę.

2. Zwiększona ochrona pracowników w postępowaniu sądowym w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę – omówienie istotnych zmian, które weszły w życie we wrześniu 2023 r.

3. Pracownicy zatrudnieni przy monitorach ekranowych, nowe obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (konieczność dostosowania stanowisk pracy do maja 2024 r.)

4. Praktyka stosowania kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców po roku obowiązywania przepisów:

1)      Jak wprowadzić kontrole trzeźwości w zakładzie pracy na podstawie nowych przepisów – zmiany w regulaminie pracy, obwieszczenie o wprowadzeniu kontroli.

2)      Jakie grupy pracowników mogą być objęte kontrolami trzeźwości?

3)      Różnicowanie częstotliwości kontroli wobec różnych grup pracowników w zakładzie pracy – jak uniknąć zarzutów związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją?

4)      Zgoda i brak zgody pracownika na kontrolę trzeźwości – skutki dla pracodawcy.

5)      Co w przypadku pozytywnego wyniku kontroli – konsekwencje dyscyplinarne.

 

5.      Praktyka stosowania pracy zdalnej:

1)      Czy pracodawcy są zobligowani do stosowania pracy zdalnej?

2)      Praca zdalna jako stały element zatrudnienia a praca zdalna incydentalna.

3)      Czy pracownikom można odmówić wykonywania pracy w formie zdalnej? Co z pracownikami uprzywilejowanymi (pracownice w ciąży, rodzice dzieci do lat 4 itd.).

4)      Jak kalkulować wysokość ryczałtu za pracę zdalną? Czy pracodawca może w dowolnym momencie zwiększyć lub zmniejszyć wysokość ryczałtu?

5)      Kontrola czasu pracy pracownika wykonującego pracę w formie zdalnej.

6)      Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy dla pracowników wykonujących pracę w formie zdalnej.

7)      Cofnięcie pracy zdalnej – możliwości, terminy i ograniczenia.

8)      Możliwości kontroli i jej ograniczenia w pracy zdalnej, wezwanie pracownika zdalnego do wykonywania pracy w biurze pracodawcy.

9)      Jak konstruować umowę o pracę z pracownikiem wykonującym pracę w formie zdalnej?

10)  Modyfikacja wewnątrzzakładowych dokumentów w związku ze stosowaniem u pracodawcy pracy zdalnej.

6.      Nowe uprawnienia urlopowe pracowników. Elastyczna forma zatrudnienia:

1)      Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie pracownicze związane z opieką nad najbliższymi - wymiar urlopu opiekuńczego, w jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć wniosek?

2)      Dodatkowe dni wolne od pracy z tytułu tzw. siły wyższej – warunki przyznawania, wynagrodzenie za nieobecność w pracy

3)      Wniosek o wykonywanie pracy w formie elastycznej:

ü  jakie sposoby wykonywania pracy uważane są za elastyczne?

ü  czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika?

ü  jakie kategorie pracowników mogą wnioskować o taką formę zatrudnienia?

ü  forma wniosku, w jaki sposób powinien odpowiedzieć pracodawca?

ü  praktyczne problemy jakie mogą wystąpić przy składaniu wniosków o elastyczną formę wykonywania pracy.

7.      Urlop rodzicielski na nowych zasadach:

1)      Nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich – nowe okresy, nowe zasady podziału oraz nowe ograniczenia udzielania.

8.      Pozostałe istotne zmiany w Kodeksie pracy:

1)      Urlop ojcowski na nowych zasadach.

2)      Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu korzystania z uprawnień rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników.

3)      Zmiany dotyczące wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracowniczym.

 

DZIEŃ II

1. Jakie zmiany wprowadzi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę:

1)      Czym jest jawność i transparentność wynagrodzeń według dyrektywy?

2)      Obowiązek podawania wysokości wynagrodzenie w procesie rekrutacji pracowników.

3)      Prawo do informacji o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących u pracodawcy taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

4)      Zakaz wprowadzania postanowień zabraniających ujawniania wysokości wynagrodzenia za pracę.

5)      Sprawozdania dotyczące luki płacowej u największych pracodawców.

6)      Jakie zmiany będą zobowiązani wprowadzić pracodawcy i w jakim terminie wejdzie w życie Dyrektywa równościowa?

2.      Cele i zakres dyrektywy z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów:

1)      Definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości.

2)      Na czym polega tro?jstopniowy system zgłaszania - zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne.

3)      Skuteczny kanał zgłoszeniowy, prymat zgłoszenia wewnętrznego, dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wyjaśnianie zgłoszeń.

4)      Jak rozumieć działania odwetowe?

5)      Ochrona sygnalisty w postępowaniach o zniesławienie, naruszenie praw autorskich, danych osobowych itp.

3.      Przetwarzanie danych osobowych pracowników w 2024 według najnowszych wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

1)      Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika – kiedy i jak realizować?

2)      Kiedy i na jakiej podstawie pracodawca może udostępniać dane osobowe pracowników podmiotom zewnętrznym?

3)      Szczególne kategorie danych pracownika (dane wrażliwe) – kiedy i na jakiej podstawie prawnej można przetwarzać?

4)      Retencja danych osobowych – jak długo pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracowników po zakończeniu zatrudnienia?

4.      Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Najnowsze trendy prawne w 2024 r.:

 • mobbing - kiedy występuje - rozpoznawanie mobbingu
 • skutki i koszty mobbingu w miejscu pracy
 • rola osób zarządzających pracownikami wobec zjawiska mobbingu:
  - obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi,
  - wewnętrzna polityka antymobbingowa.
 • mobbing w orzecznictwie sądowym:
  - z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy mogą wystąpić pracownicy,
  - postępowania dowodowe w sprawach sądowych związanych z mobbingiem,
  - omówienie przykładowych wyroków sądowych.
 • dyskryminacja w zatrudnieniu – różne rodzaje dyskryminacji:
  - dyskryminacja bezpośredni,
  - dyskryminacja pośrednia,
  - dyskryminacja pozytywna.
 • dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy:
  - różnicowanie wynagrodzeń,
  - różnicowanie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności
  - nierówne traktowanie pracowników nie będące dyskryminacją.
 • dyskryminacja w orzecznictwie sądowym.
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 2 590.00 netto zł./osobę (3 185.70 zł. brutto)
dwie i więcej 2 490.00 netto zł./osobę (3 062.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 20 marca 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 22 marca 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne (wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie: 2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa.

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING HOTELOWY GRATIS.

Strefa Wellness & SPA oferuje – bezpłatnie dla uczestników szkolenia:

 • Łaźnię parową
 • Saunę fińską
 • Jacuzzi
 • Studio cardio
 • Siłownię

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

 

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.