Temat:

WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU KOMPLEKSOWO – PODATKI, SKŁADKI, ZASIŁKI, KOREKTY, ROZLICZENIA PRACODAWCY Z ZUS I US [#8895]

3 dniowe szkolenie wyjazdowe, WISŁA Hotel GOŁĘBIEWSKI

Termin: 24-09-2024 do 27-09-2024
Prowadzący:
Andrzej Radzisław

- radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Autor i współautor poradników i wyjaśnień  kierowanych do jednostek terenowych ZUS.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana
Miasto: Wisła
Ulica: Ks.Bp Juliusza Bursche 3
Strona www: www.golebiewski.pl
Opis miejsca:

Hotel Gołębiewski w Wiśle

swoje malownicze położenie zawdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego

poprzecinanym uroczymi dolinami, strumieniami i potokami.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera sprawią, iż wypoczynek w hotelu będzie miły i niezapomniany.

Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

Opis:

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Program:

Rozliczenia podatkowe w 2024 r.

 • skala podatkowa
 • Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika –kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie składa podatnik, podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników,
 • jakie obowiązki ma pracodawca
 • stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników,
 • koszty uzyskania przychodu
 • naliczanie podatku w przypadku małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci,
 • koszty uzyskania przychodu
 • zasady stosowania oświadczeń o zwolnieniach podatkowych.
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika zwolnienie dla seniora, dzieci 4 plus, osób powracających
 • rozliczenie na liście płac pracownika seniora którego przychód przekracza limit 85 528 zł
 • PIT 2 i zasady jego składania
 • ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia
 • naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna
 • najczęściej występujące zwolnienia podatkowe

 

Umowa zlecenia/umowa o pracę/a umowa o dzieło na co zwrócić uwagę zawierając umowę

 • Umowa o dzieło na jakie prace może zostać zawarta,
 • Jakich zapisów unikać przy zawieraniu umów o dzieło, a jakie wprowadzić
 • Konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło

 

Opłacanie składek za pracowników

 • Definicja pracownika w ubezpieczeniach społecznych
 • Umowa na rzecz własnego pracodawcy – zagrożenia dla pracodawcy
 • Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – interpretacje ZUS
 • Definicja przychodu ze stosunku pracy i jej praktyczne zastosowanie w rozliczeniach z ZUS i US
 • najczęściej występujące zwolnienia od składek,
 • nagrody jubileuszowe.
 • odprawy, odszkodowania.
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 • ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 • ubiór roboczy.
 • posiłki i napoje dla pracowników.
 • diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 • ryczałty za jazdy lokalne.
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Opłacanie składek za zleceniobiorców

 • Wynagrodzenie godzinowe zleceniobiorcy
 • Przychody zwolnione od składek
 • Jakie oświadczenie uzyskać od ubezpieczonego
 • Najczęściej występujące zbiegi tytułów do ubezpieczeń

 

Opłacanie składek za członków Rad Nadzorczych

 • naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów
 • Ustalanie tytułu do ubezpieczeń w przypadku gdy ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń – analiza praktyczna

Składki na FP i FGŚP

 • Zwolnienia podmiotowe

 

Rozliczenia z ZUS i US

 • Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek 
 • Rozliczenie chorego pracownika na liście płac,
 • Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia,
 • Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę,
 • Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego,
 • Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, w sytuacji powstania nadpłaty niedopłaty składek
 • Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy pracodawca można odzyskać nienależne wypłacone wynagrodzenie – rozliczenie z US i ZUS
 • Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń, niedopłata, nadpłata składek,
 • Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego

 

II  Zasiłki – obowiązki płatników składek

 • Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 

Wynagrodzenie za czas choroby

 • okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych

 

Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą);
 • Nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą
 • Skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego
 • Nowe rozporządzenie dokumentacyjne – treść  wniosków składanych przez ubezpieczonych
 • zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
 • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,

 

Zasiłki opiekuńcze

 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń.

 • Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia,
 • kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić, a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej

 

podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

 • kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu

 

III

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2024

 • Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
 • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
 • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
 • przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
 • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 •  wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
 •  potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenieorganów egzekucyjnych, sankcje)
 • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
 •  elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
 •  zestawienie składników wynagrodzeń;

Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 •  kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
 •  podstawa dokonania potrąceń
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
 • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2023 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
 •  ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
 •  kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK,
 • kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
 •  faktyczna możliwa kwota potrącenia
 • potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych
 • przykłady rozwiązywane:
 • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie
 • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
 • zbieg potrąceń;

Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach

 • rozwiązanie stosunku pracy
 • śmierć pracownika
 • świadczenia z zfśs

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • zgoda pracownika – wzór
 • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
 • „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
 • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach

Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
 • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
 • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
 • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;

Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

 • zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji
 • zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
 • zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organuegzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
 • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)

Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego – z uwzględnieniem zmian

 • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
 • samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
 • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
 • STUDIUM PRZYPADKU:
 • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
 • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2024 roku

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od 2024 r.
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
 • STUDIUM PRZYPADKU:
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
 • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.
Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników i zakwaterowanie:

Od dnia 24 września 2024 r. od godz. 15.00
Do dnia 27 września 2024 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

 • zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje),
 • teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa)

oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia,
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania,
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację),
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą,
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:
 • w pierwszej kolejności prosimy zarezerwować miejsce na szkoleniu przez link [ Zapisz się na szkolenie ] - na dole tej strony
 • Następnie proszę pobrać dokument Uniwersalna karta zgłoszenia na szkolenie stacjonarne, on-line, wyjazdowe (PDF)
 • Przesłanie zgłoszenia na naszym dokumencie (list, fax lub e-mail) wraz z kopią potwierdzenia wpłaty stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. a Zgłaszającym.
 • Po otrzymaniu karty zgłoszenia prześlemy szczegółowy harmonogram szkolenia


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.