16.11.2016
POWOŁANIE I ODWOŁANIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 


Zgłoszenie ABI

Zgłoszenie powołania ABI do GIODO, w terminie 30 dni od dnia powołania, musi zawierać:

1) oznaczenie AD i adres jego siedziby, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został mu nadany;

2) dane ABI:

a) imię i nazwisko;

b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby ADO;

3) datę powołania;

4) oświadczenie ADO o:

 • spełnianiu przez ABI wymogów (pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych; niekaralność za umyślne przestępstwo);
 • podleganiu ABI bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub ADO

Na żądanie ADO lub ABI GIODO wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu ABI.

Zgłaszanie zmian dotyczących ABI odbywa się zgodnie z procedurą zgłoszenia powołania ABI do rejestracji GIODO w terminie 14 dni od dnia zmiany.

 

Zgłoszenie odwołania ABI

Zgłoszenie odwołania ABI do GIODO (w terminie 30 dni od dnia jego odwołania) powinno zawierać:

1) oznaczenie AD i adres jego siedziby, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został mu nadany;

2) dane ABI:

a) imię i nazwisko;

b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) datę i przyczynę odwołania.

Wzór zgłoszenia powołania i odwołania ABI określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10.12.2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Lista zmian w przepisach o ochronie danych osobowych oraz prawach i obowiązkach ABI jest znacznie większa.  Dlatego też zapraszamy Państwa na kompleksowe szkolenie z ABI.

Serdecznie zapraszamy.

POMAGAMY STWORZYĆ PRAWEM WYMAGANĄ DOKUMENTACJĘ  „na miarę"

 

Jeżeli macie Państwo  problemy z przygotowaniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, upoważnień, ewidencji upoważnień, umów powierzenia danych)  oferujemy usługi w tym zakresie.


Proponujemy pomoc na trzech poziomach:

–  weryfikacja bieżącej dokumentacji z naniesieniem uwag o błędach– poprawienie dokumentacji

– opracowanie i wdrożenie prawem wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych 

– definiowanie i rejestracja zbiorów w GIODO ( wypełnienie wniosku)

 

 

Klient otrzymuje finalnie „produkt” gotowy do wdrożenia ( Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym).

 

Dokumentacja jest opracowywana w szczegółowy sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu  działalności pod kątem przetwarzanych danych osobowych. Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy i przepisów wykonawczych.

Dokumentacja jest przygotowywana indywidualnie przy  udziale klienta, który musi udzielić wielu informacji i współpracować na każdym etapie tworzenia dokumentów.

 

NIE CHCESZ WYKONYWAĆ FUNKCJI ABI?

 

PRZEJĘCIE FUNKCJI ABI CZYLI KOMPLEKSOWY OUTSOURCING

Outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) to sprawdzona i akceptowana przez GIODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

 

Na czym polega outsourcing ABI?

Przekazują Państwo zespołowi ekspertów wszystkie obowiązki, wymienione po nowelizacji w art. 36a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. sprawozdawczość,  prowadzenie wewnętrznego jawnego rejestru, szkolenie pracowników, nadawanie i ewidencja upoważnień, opracowanie i aktualizacja dokumentacji.

Powierzenie wyspecjalizowanym osobom świadczenia funkcji zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji pozwoli Państwu na oszczędność kosztów i czasu oraz  gwarantuje opiekę opiekę prawną najwyższej jakości.

 

Pełnienie funkcji (lub wsparcie) administratora  bezpieczeństwa informacji (ABI) powołanego  na podstawie art. 36a i zgłoszonego do GIODO  (outsourcing ABI)

Zakres zadań obejmuje:

 • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • Opracowanie prawem wymaganej dokumentacji tj. Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Zarządzanie upoważnieniami, klauzulami poufności,  umowami powierzeniami, obowiązkami informacyjnymi oraz nadzorujemy dokumentację,
 • badanie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez Państwa „procesorów” danych osobowych,
 • Zgłaszanie w GIODO zbiory danych osobowych wrażliwych,
 • Organizujemy oraz prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji wg ustalonych zasad.
 • Reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO w zakresie kontroli
 • Pomoc w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych.
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w Państwa organizacji.

Bierzemy  na siebie wszystkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych, a Państwo mogą skupić się na swojej głównej działalności

 

ABI
•Konsultacje i opinie prawne
•Sporządzanie umów powierzenia
•Tworzenie klauzul i zgód na formularzach
•Aktualizacja  i nadzór nad dokumentacją
•Nadawanie i ewidencja upowarznień
•Cykliczne audyty sprawdzające
•Prowadzenie rejestru zbiorów
•Reprezentacja kontaktów z GIODO
•Szkolenie wszystkich pracowników 

Cena outsourcingu ABI

Cena usługi zależy od: liczby pracowników przetwarzających dane osobowe oraz liczby wykorzystywanych systemów informatycznych.

oprac. Rafał Andrzejewski

 Podobne strony

Przeglądasz stronę: Nowości

Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.