Temat:

BILANS 2023. ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 W PRAWIE BILANSOWYM [nr 8505]

szkolenie stacjonarne, KRAKÓW

Termin: 21-11-2023
Godziny zajęć: 09:30 - 15:00
Prowadzący:
Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A.
Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel Conrad Comfort ****
Miasto: Kraków
Ulica: ul. Josepha Conrada 29 A
Opis miejsca:

Dla uczestników naszego szkolenia PARKING GRATIS.

Conrad Comfort to nowe miejsce na hotelowej mapie Krakowa. Obiekt docenią wszyscy ceniący spokój, komfort, przyjazną obsługę oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Dzięki wygodnej lokalizacji Conrad Comfort jest doskonałym miejscem pobytu zarówno dla Gości przyjeżdżających do Krakowa w interesach, turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Wstęp:

UWAGA: Programy szkoleń mogą zostać zaktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany.

Opis:

Szkolenie jest realizowane w ramach 3 dniowego szkolenia:

BILANS 2023 - PODATKOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 ORAZ ZMIANY NA 2024 ROK [nr 8463]

Program:

Moduł I Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości

a)      Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)

b)      Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych  i mikro

c)      Zmiany w ustawie o rachunkowości. w tym przechowywanie sprawozdań,,elektronizacja sprawozdań finansowych- problemy, spójność z zasadami polityki  rachunkowości

d)      Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach

e)      Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)

f)        Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości

g)      E- sprawozdanie- wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

h)      Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności

i)        Uwzględnienie w zamknięciu roku zagadnienia kontynuacji działania – KSR 14

j)        Zmiany w ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych na rok 2023. Projektowane zmiany w prawie bilansowym- podsumowanie

 

Moduł II Charakterystyka regulacji KSR 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów

 1. Wprowadzenie, cel, terminy obowiązywania

a)      Cel  wprowadzenia standardu  oraz konieczność zastosowania ( obowiązek od 2023);

b)      Zakres obowiązywania standardu kategorie  przychodów ze sprzedaży dóbr, uproszczenia;

c)      Kluczowe definicje;

 1. Rozpoznawanie przychodów, warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży dóbr

a)      Ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr;

b)      Analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr oraz treść ekonomiczna transakcji ; 

c)       Wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą;  

d)      Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych;  

e)      Przekazanie nabywcy znaczących korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem ;  

f)        Wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy  

g)      Uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr  

h)      Uwzględnianie ryzyka związanego z przychodami, w tym ryzyka kredytowego  

i)        Umowy wieloelementowe (  zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy, przypisanie wynagrodzenia za wykonanie umowy sprzedaży do poszczególnych jej elementów, ujęcie przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy sprzedaży;  

j)        Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia. 

 1. Zagadnienia szczegółowe- umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach

a)      Problem pośrednik (agent) / główny wykonawca (zleceniodawca) ;

b)      Sprzedaż komisowa;

c)      Sprzedaż warunkowa;

d)      Sprzedaż ze wstrzymaną dostawą;

e)      Programy lojalnościowe;

f)        Sprzedaż promocyjna;

g)      Transakcje barterowe;

h)       Przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji;

i)        Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

 1. Zmniejszenia przychodów

a)      Pomniejszenie przychodów o zwroty; 

b)      Sprzedaż wysyłkowa;. 

c)      Rabaty i opusty ( rodzaje, klasyfikacja, uwzględnianie);

d)      Dodatkowe ustalenia umów sprzedaży - pomniejszenia przychodów, czy zwiększenie kosztów; 

e)      Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.

 1. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy
 2. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym 
 3. Powiązanie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przychodów z klientami.


Moduł III Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

1.  Zagadnienia ogólne - charakterystyka

a)       Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)

b)       Wycena bilansowa- zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6

c)       Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)

d)       Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR

e)       Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości

f)        Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

g)       Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym

h)       Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

i)         Wybrane zagadnienia inwentaryzacji

2.  Zagadnienia szczegółowe- charakterystyka

a)      Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów

b)      Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

c)      Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

d)      Rachunek przepływów pieniężnych

e)      Zestawienie zmian w kapitale

f)        Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

g)      Sprawozdanie finansowe w niestabilnym otoczeniu - Rekomendacja Komitetu Standardów dotycząca sprawozdania finansowego w obie wojny na Ukrainie

 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 590.00 netto zł./osobę (725.70 zł. brutto)
dwie i więcej 590.00 netto zł./osobę (725.70 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • zajęcia dydaktyczne (wykład + konsultacje),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.