Temat:

Webinarium: Prawo pracy w erze koranawirusa - aktualne trudne problemy z jakimi zmierzą się pracodawcy i pracownicy [nr 6940]

szkolenie online

Termin: 30-03-2020
Godziny zajęć: 09:30 - 14:00
Prowadzący:
Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Lokalizacja:
Miejsce:
Miasto: Szkolenie online
Wstęp:

W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalona ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), nazywana koronaustawą.

W swej pierwotnej wersji ustawa ta nie rozstrzygała wielu problemów, z którymi w tych bezprecedensowych okolicznościach muszą mierzyć się strony stosunku pracy, zwłaszcza pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa w okresie epidemii koronawirusa.

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian w koronaustawie, przewidujący szereg nowych rozwiązań, m.in. w sferze prawa pracy, mających na celu zneutralizowanie negatywnych skutków epidemii.

Niektóre spośród zaproponowanych w noweli zmian, przed epidemią, można byłoby uznać za bardzo kontrowersyjne. W tym kontekście przywołać można chociażby propozycję:

- skrócenia minimalnego wymiaru odpoczynku dobowego i tygodniowego,

- uproszczenia w stosowaniu systemu równoważnego systemu czasu pracy,

- uproszczenia procedury wdrażania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, czy

- zawierania porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od przewidzianych w umowie o pracę.

Niniejsze szkolenie przybliża istotę nowych regulacji w zakresie prawa pracy, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.

Program:

1) Projekt zmian w koronaustawie
a) Zmiany w zakresie czasu pracy
- ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwa-nego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin;
- ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy,
- uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych;
b) Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia,
c) Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
d) Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
2) Trudne sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem
a) Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
b) Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
c) Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazu-jących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
d) Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypo-czynkowych lub urlopów bezpłatnych na okres stanu zagrożenia epidemicznego?
e) Czy pracownicy, którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego kończy się waż-ność badań profilaktycznych mogą świadczyć pracę bez poddania się kolejnym bada-niom profilaktycznym w powołaniu na trudności związane z ich przeprowadzeniem?
f) Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą od-bywać się w formie e-learningu?
g) Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?
3) Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa
a) Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitali-zacją,
b) Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy
4) Przestój w rozumieniu art. 81 KP
a) Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
b) Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
c) Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju,
5) Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy,
a) Czym różni się praca zdalna od telepracy?
b) Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
c) Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
d) Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
e) Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną,
f) Monitoring pracy zdalnej,
g) Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
h) Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie,
6) Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 2 KP
7) Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
a) Wydłużenie okresu rozliczeniowego,
b) Zmiana systemu czasu pracy,
c) Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego,
d) Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,

Profil uczestników:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy w okresie zagrożenia epidemicznego

Korzyści:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów w okresie zagrożenia epidemicznego. Przepisy te zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Przytoczone zostaną ostatnie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Certyfikaty:

Imienne certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą email

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 240.00 netto zł./osobę (295.20 zł. brutto)
dwie i więcej 240.00 netto zł./osobę (295.20 zł. brutto)

PŁATNOŚĆ przed szkoleniem na podstawie PROFORMY.

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej,
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.
Informacje dodatkowe:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
  • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wymagania sprzętowe: komputer i stałe łącze internetowe.


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.