Temat:

Nowe obowiązki w zakresie PPK. Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia. Rozliczenia z ZUS w 2019 roku [nr 6668]

Termin: 23-10-2019
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Andrzej Radzisław

- radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Autor i współautor poradników i wyjaśnień  kierowanych do jednostek terenowych ZUS.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Lokalizacja:
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum miasta
Województwo: Małopolskie
Miasto: Kraków
Opis:

Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Program:

Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.:
-    składka zdrowotna za pracownika  który nie ukończył 26 lat jak naliczać,
-    ukończenie wieku w trakcie miesiąca a rozliczenia podatkowe i składkowe.
Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych:
-    jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje,
-    wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy,
-    jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK,
-    rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego,
-    obowiązki ubezpieczonego i płatnika.
Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji:
-    nowy raport ZUS RPA i zasady składania m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby,
-    nowy raport ZUS RIA - kiedy musi być składany.

Składki za pracowników:
-    definicja pracownika w ustawie systemowej,
-    umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
-    umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
-    umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - obowiązki pracodawcy,
-    definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
-    umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - zagrożenia dla pracodawcy,
-    przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
-    odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
-    rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
-    wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

Składki za zleceniobiorców:
-    stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em,
-    sposoby potwierdzania liczby godziny - zapisy praktyczne,
-    dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
-    opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty - jakich żądać dokumentów
-    przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
-    wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania
-    umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
-    nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym.
Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom
-    osoby przebywające na urlopach wychowawczych
-    osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
-    kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności
Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS
-    różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
-    jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
-    korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
-    uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę
Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków
-    jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
-    konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
-    kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
-    konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em
Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,
-    jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
-    kiedy składki nie są opłacane
-    zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa defnicja pracownika
Rozliczenia z ZUS
-    zasady rozliczania wpłat  - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
-    dokumenty składane do ZUS-u
-    złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
-    jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
-    dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
-    obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
-    przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
-    kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
380.00 netto zł./osobę (467.40 zł. brutto) do: 18-10-2019 godz. 19:03 70.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 19-10-2019

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, konsultacje
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa
  • poczęstunek w przerwie kawowej,
  • lunch,

cena nie zawiera noclegu i opłaty za parking

 

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.