Temat:

NOWOŚĆ - BŁĘDY W PROCEDURACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PO ZMIANACH W PRZEPISACH [nr 8599v]

szkolenie online

Termin: 06-12-2023
Godziny zajęć: 9.00-14.00
Prowadzący:
Cezary Pytlarz

- Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

Kolejne zmiany „Specustawy ukraińskiej”, uchylenie przepisów „covid-owych” oraz nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych spowodowały niemały chaos w procedurze legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Powyższe spowodo-wało konieczność przygotowania szkolenia, którego zadaniem będzie wskazanie naj-częstszych błędów w procesie zatrudniania cudzoziemców. Praktyczne uwagi pomogą podmiotom zatrudniającym cudzoziemcom przygotować właściwą politykę kadrową oraz zabezpieczyć przed niekorzystnymi przerwami w pracy cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną

Opis:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie min. następujących zagadnień:

1.     Prawidłowa legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – bez dodatkowych działań.

2.     Prawidłowa legalizacja pobyt dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – wymagane działania.

3.     Prawidłowa legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – bez dodatkowych działań.

4.     Prawidłowa legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. – wymagane działania.

5.     Powiadomienia do PUP - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – zezwolenia na pracę – czy podmioty mają wybór.

6.     Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – zezwolenia na pracę – prawidłowy wybór.

7.     Praca oraz jej zmiana na podstawie zezwolenia na pracę.

8.     Zezwolenia na pobyt a zezwolenia na pobyt i pracę.

9.     Procedura utraty celu pobytu i jej wpływ na pobyt i pracę cudzoziemców.

10.  Procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę i jej wpływ na pracę cudzoziemców.

11.  Procedura delegowania cudzoziemców z / do Polski

Program:

1.         Przepisy „ogólne” oraz „Specustawa Ukraina” – błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemców przybywających do Polski od 24 lutego 2022 r.:

 • praca obywateli Ukrainy przybywających do Polski bez dokumentów pobytowych;
 • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie ruchu bezwizowego;
 • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie dokumentów państw UE;
 • praca obywateli Ukrainy przybywających na podstawie wizy;
 • praca obywateli Ukrainy wyjeżdzających do / ponad 30 dni;
 • pobyt i praca innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy przybywających do Polski.

 

2.         Przepisy „ogólne” oraz „Specustawa Ukraina” – błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.:

 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie wizy krajowej;
 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie ruchu bezwizowego  / wizy Schengen / dokumentów państw UE;
 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r. na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce;
 • praca obywateli Ukrainy wjeżdżających / wyjeżdzających do / z / do  Polski.

 

3.         Przepisy „ogólne” oraz „Specustawa Ukraina” – błędy w procesie powiadomienie powiatowego urzędu pracy:

 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – warunki;
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – zmiana warunków pracy;
 • przerwa / zakończenie pracy;
 • zmiana wynagrodzenie i wymiaru czasu pracy / liczby godzin pracy;
 • ograniczenie możliwości wykonywania pracy w dowolnej liczbie godzin;
 • procedura delegowanie do Polski obywateli Ukrainy.
 • delegowanie obywateli Ukrainy do pracy poza terytorium RP.

 

4.         Błędy w procesie zatrudnienia obywateli Ukrainy zmieniających podmioty powierzające pracę lub warunki pracy:

 • „nowe” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy;
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „nowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy;
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „standardowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy;
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „abolicyjnego ” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy,
 • praca w przypadku posiadania innych dokumentów pobytowych.

 

5.         Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę:

 • zezwolenie na pobyt i pracę - zezwolenie na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę - zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta”;
 • zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta” - zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta”;
 • zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta” - zezwolenie na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy - zezwolenie na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę - przerwa w pracy - oświadczenie / zezwolenie na pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę - zmiana stanowiska / warunków pracy - zezwolenie na pobyt i pracę.

 

6.         Błędy w procesie zatrudniania cudzoziemca - zmiana zezwolenia na pobyt i pracę:

 • zezwolenie na pobyt i pracę - zmiana podmiotu / warunków pracy;;
 • zezwolenie na pobyt i pracę - zmiana okresu wykonywania pracy;
 • zezwolenie na pobyt i pracę - odmowa zmiany zezwolenia na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę – „Niebieska Karta” - zmiana podmiotu / warunków pracy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę - nowe zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę - zmiana zezwolenia na pobyt i prace - nowa karta pobytu;
  • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy - zmiana zezwolenie na pobyt i pracę;
  • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy - nowe zezwolenie na pobyt i pracę.
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu / warunków pracy;
  • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – nowe zezwolenia na pobyt i pracę.

 

7.         Błędy w procesie zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego poza Polską oraz w Polsce:

 • oświadczenie - 24 miesiące - legalny pobyt i praca;
 • oświadczenie - kolejne oświadczenie - zmiana warunków oświadczenia;
 • oświadczenie - przerwa w pracy / zakończenie pracy - oświadczenie;
 • oświadczenie - zezwolenie na pracę - zezwolenie na pobyt i pracę;
 • oświadczenie - zezwolenie na pobyt i pracę.

 

8.         Błędy w procesie zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę:

 • zezwolenie na pracę - zezwolenia na pracę;
 • zezwolenie na pracę -  przedłużenie zezwolenia na pracę;
 • zezwolenie na pracę - zezwolenie na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pracę - zmiana stanowiska lub warunków pracy - zezwolenie na pracę;
 • zezwolenie na pracę - przerwa w pracy / zakończenie pracy - zezwolenie na pracę.

 

9.         Błędy w procesie delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce:

 • krótkoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce;
 • długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce;
 • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 30-11-2023 godz. 21:11 60.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 01-12-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.