Temat:

Prawo pracy 2018 - podsumowanie obowiązujących przepisów, zmiany od 25.05.2018 w przetwarzaniu danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, dokumentacja pracownicza, najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe [nr 5916]

Termin: 16-04-2018
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Monika Frączek

- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. 

Lokalizacja:
Miejsce: Hotel ATRIUM - sala szkoleniowa
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Ulica: Krzywa 7
Strona www: www.hotelatrium.pl/konferencje.html
Opis miejsca:

Atrium Hotel*** zlokalizowany jest w ścisłym centrum starego miasta Krakowa, 400 m od Rynku Głównego, 500 m od Dworca PKS i PKP. Atrium Hotel*** usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie największych atrakcji miasta: Bramy Floriańskiej, Barbakanu, Drogi Królewskiej, Rynku Głównego z Ratuszem, Sukiennic i Kościoła Mariackiego oraz Wzgórza Wawelskiego.

Program:
 1. Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy w związku z wejściem w życie od 25 maja br. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności:
 • podmioty, które będą miały nieco mniej obowiązków w związku z RODO,
 • nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników (dane pozyskiwane „na żądanie” pracodawcy oraz za zgodą kandydata do pracy albo pracownika),
 • nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące monitoringu miejsca pracy oraz obecne orzecznictwo i wykładnia w kwestii monitoringu i kontroli pracownika w miejscu pracy, z uwzględnieniem najnowszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie otwierania plików pracowniczych przechowywanych w służbowym komputerze,
 • nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach,
 • zakres przedmiotowy nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
 • podstawa prawna i zasady korzystania z pracy inspektora ochrony danych –podmioty, które będą musiały zatrudnić inspektora, zakres jego obowiązków oraz uprawnienia,
 • planowane zasady pozyskiwania danych o niekaralności w przypadku kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego, dodatkowe obowiązki dla pracowników działów kadr podmiotów sektora finansowego w zakresie przetwarzania i weryfikowania danych o niekaralności,
 1. Planowana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę, zasady postępowania przez pracodawcę na początku obowiązywania zmian,
 2. Planowana, nowa umowa cywilnoprawna w rolnictwie – umowa o pomoc przy zbiorach (jej zalety dla rolników),
 3. Nadchodzące pracownicze plany kapitałowe – koszty pracodawcy oraz surowe konsekwencje za zachęcanie do rezygnacji z korzystania z PPK, podmioty, które zostaną objęte PPK najszybciej,
 4. Zmiany zasad wygaśnięcia umowy o pracę w związku ze śmiercią pracodawcy w związku z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy nr 2293) – nowe ważne przepisy dla pracowników działów kadr i pracowników biur rachunkowych obsługujących pracodawców będących osobami fizycznymi,
 5. Kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców – zgodnie z najnowszą wykładnią PIP,
 6. Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną – (w tym lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy),najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania pracowniczego oraz nowe podejście PIP,
 7. Obowiązek zapewnienia bhp zleceniobiorczyniom w ciąży, zgodnie z wykładnią MRPiPS,
 8. Planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
 9. Najnowsze, praktyczne orzecznictwo sądowe i wykładnia w zakresie mobbingu i dyskryminacji,
 10. Wymagane procedury – zgodnie z obecną wykładnią oraz z planowanymi zmianami:
 • poprawna strategia antymobbingowa zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem sądów pracy,
 • planowane procedury antykorupcyjne (kodeksy etyczne) u przedsiębiorców,
 1. Nowe osoby chronione przed rozwiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego wykonują pracę:
 • pracownicy – inni członkowie najbliższej rodziny w trakcie korzystania z części urlopu macierzyńskiego,
 • sygnaliści,
 • wybrani członkowie związków zawodowych (zgodnie z projektem zmian mających na celu objęcie prawem koalicji związkowej także osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych),
 1. Planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym:
 • wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
 • mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie,
 • wybrane orzecznictwo dotyczące świadectw pracy,
 1. Aktualna wykładnia i najnowsze orzecznictwo, w tym dotyczące:
 • najnowszej wykładni ZUS w sprawie zwolnienia ze składek dodatkowych odpraw,
 • najnowszego wyroku, kiedy można legalnie, bez uprzedniego informowania nagrywać pracodawcę, a kiedy takie nagrywanie będzie naruszeniem prawa do prywatności,
 • wpływu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę na ważność zawartej z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji,
 • stosowania podstępu wobec pracownika w celu sprawdzenia jego uczciwości,
 • zasad korzystania przez pracownika z przerw w czasie pracy,
 • stosowania systemu zadaniowego czasu pracy,
 • tzw. urlopów okolicznościowych w związku ze ślubem pracownika i dziecka pracownika,
 1. Planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
 2. Nadchodzące zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego, a także pozwalające na łatwiejsze wykonywanie pracy w formie telepracy,
 3. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia (w postaci papierowej albo elektronicznej) oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:
 • dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy,
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) – zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną  - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia meta danych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).
 1. Zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z wprowadzanymi zmianami oraz adekwatność list obecności (zgodnie z wykładnią GIODO i PIP).
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
360.00 netto zł./osobę (442.80 zł. brutto) do: 12-04-2018 godz. 22:00 100.00 zł./osobę
460.00 netto zł./osobę (565.80 zł. brutto) od: 13-04-2018

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, 
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w przerwie kawowej,
 • lunch,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2019 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel/fax.12 4138182 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.