Temat:

ROZLICZANIE CZASU PRACY PRACOWNIKÓW W PODMIOTACH LECZNICZYCH 2024 - Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK URZĘDOWYCH (PIP, MINISTERSTWA PRACY) I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO [#8873v]

szkolenie online

Termin: 18-06-2024
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Prowadzący:

- Wybitny ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli OIP w Katowicach, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Członek Kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu.

Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

1.    Definicja i podstawowe pojęcia niezbędne do prawidłowego stosowania przepisów o czasie pracy w podmiotach leczniczych

•    Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?
•    Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
•    Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?
•    Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?

•    Czy podróż służbowa to czas pracy?
•    Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?
•    Co to jest wymiar czasu pracy?
•    Norma a wymiar czasu pracy – czym różnią się te pojęcia?
•    Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS
•    Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie?
•    Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy?

2.    Normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych w zależności od grupy zawodowej:

•    - dobowe;
•    - przeciętne tygodniowe;
•    - łączna tygodniowa.
•    - stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników administracyjnych zatrudnionych w podmiocie leczniczym

3.    Wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych – zasady ustalania,
z uwzględnieniem norm czasu pracy obowiązujących w podmiotach leczniczych.

4.    Systemy czasu pracy w podmiotach leczniczych

5.    - jakie systemy czasu pracy mogą być stosowane w podmiotach leczniczych? Stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie.

6.    Rozkłady czasu pracy w podmiotach leczniczych
•    - kiedy pracodawca zobowiązany jest do ustalania harmonogramu czasu pracy?;
•    - na jaki okres należy ustalać harmonogram czasu pracy?;
•    - zasady prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy;
•    - dopuszczalność zmiany harmonogramów;
•    - znaczenie harmonogramu dla rozliczania czasu pracy.

7.    Okresy rozliczeniowe czasu pracy w podmiotach leczniczych.

8.    Odpoczynek dobowy i tygodniowy

•    - odpoczynek dobowy w świetle przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

•    - odpoczynek dobowy po dyżurze medycznym, stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie

9.    Problematyka dyżuru medycznego – m.in. definicja dyżuru medycznego, zasady wynagradzania za dyżur medyczny; niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne, dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – orzecznictwo SN

10.    Klauzula OPT – AUT.
•    W stosunku, do jakich pracowników można stosować klauzulę opt - aut
•    Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out?
•    Stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt-out
11.    Praca w godzinach nadliczbowych

•    - przesłanki polecania pracy w godzinach nadliczbowych;
•    - forma polecania pracy w godzinach nadliczbowych;
•    - definicja pracy w godzinach nadliczbowych i jej praktyczne znaczenie;
•    - kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych? Ustalanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych z uwzględnieniem obowiązujących pracownika norm czasu pracy oraz stosowanego systemu czasu pracy.
•    - stanowisko departamentu prawa pracy MPiPS z 13.09.2013 r. w sprawie przekroczeń czasu pracy w okresach, których nie da się przypisać do żadnej doby pracowniczej

12.    Roczny limit godzin nadliczbowych.

13.    Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

•    - jak rozliczać pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
•    - kiedy dopuszczalne jest rekompensowanie wynagrodzeniem pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?

14.    Praca w niedziele i święta.

•    - zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.

15.    Praca zmianowa – dodatki z tego tytułu.

16.    Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych – dodatki z tego tytułu.

17.    Stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Zdrowia w zakresie problematyki czasu pracy w podmiotach leczniczych, – prezentacja i omówienie

Cel szkolenia:

Mimo wieloletniego okresu obowiązywania ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej stosowanie jej przepisów regulujących czas pracy pracowników podmiotów leczniczych rodzi szereg wątpliwości i trudności praktycznych. Celem szkolenia jest aktualizacja –
z uwzględnieniem stanowisk urzędowych (PIP, Ministerstwo Pracy) i orzecznictwa - oraz pogłębienie
i usystematyzowanie wiedzy z zakresu czasu pracy w podmiotach leczniczych, jak też udoskonalenie praktycznych umiejętności stosowania przepisów regulujących tę problematykę, także w zakresie prawidłowego planowania i zmiany rozkładów czasu pracy (harmonogramów).

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 11-06-2024 godz. 16:11 30.00 zł./osobę
450.00 netto zł./osobę (553.50 zł. brutto) od: 12-06-2024

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.