Temat:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022 w praktyce - najnowsze zmiany  [nr 7878v]

szkolenie online

Termin: 20-05-2022
Godziny zajęć: 09:30 - 14:30
Prowadzący:

- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Opis:

Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej

Program:

I.                   Aktualności socjalne 2022


 1. Możliwości i zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej.
 2. Kwestia prawnych możliwości przeznaczania środków zfśs na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
 3. Wysokość odpisów na zfśs w 2022 r. w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym.
 4. Prawidłowe wykonanie naliczenia odpisu podstawowego i fakultatywnego zwiększenia zfśs,  ustalenie preliminarza funduszu w 2022 r.
 5. Prawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia odpisu – reguły właściwego obliczania przeciętnego zatrudnienia.
 6. Zasady korzystania przez pracodawców ze szczególnych regulacji antycovidowych w zakresie zfśs.
 7. Przygotowanie planu finansowego zfśs na 2022 r./ tzw. preliminarza.
 8. Wysokość limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych obowiązujących w 2022 r.
 9. Możliwości i zasady udzielania pomocy materialnej z zfśs – rodzaje, skutki podatkowe i składkowe.
 10. Świadczenia związane z wypoczynkiem pracowników i ich dzieci oraz emerytów z uwzględnieniem przepisów podatkowych.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej.
 12. Zasady ustalania sytuacji socjalnej oraz potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej.
 13. Dokonywanie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych – stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.
 14. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów.  Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń.
 15. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 16. Status i uprawnienia komisji socjalnych.
 17. Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

Zagadnienia szczegółowe

II. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji. 

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Mali pracodawcy  - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a ustawowe świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszy – wspólna działalność socjalna.

III. Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs.
 2. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 3. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs ?
 4. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
 5. Zasady doboru rodzajów i form działalności socjalnej/świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

IV. Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 2. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 3. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne ?
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs ?

V. Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego.  Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania prawidłowego i efektywnego regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ? Jakich zapisów należy unikać ?
 3. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 4. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną. 

VI. Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – w szczególności w kontekście RODO.   

VII. Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 • Rodzaje niezbędnych danych do  ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 • Charakter prawny oświadczenia i inne  możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
 • Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.    

 

VIII. Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych

 

IX. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych – z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów w związku z regulacjami Polskiego Ładu

 1. Obowiązujące zwolnienia podatkowe (PIT) w odniesieniu do świadczeń socjalnych w  2022 r.
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Profil uczestników:

Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących  i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw.  komisji socjalnych

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
340.00 netto zł./osobę (418.20 zł. brutto) do: 13-05-2022 godz. 15:13 55.00 zł./osobę
395.00 netto zł./osobę (485.85 zł. brutto) od: 14-05-2022

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2022 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.