Temat:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2023 ROKU – PROCEDURY PO ZMIANACH [nr 8193v]

szkolenie online

Termin: 09-02-2023
Godziny zajęć: 09:00 - 14:00
Prowadzący:
Cezary Pytlarz

- Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

W związku z prowadzonymi zmianami przepisów „Specustawy Ukraina” szkolenie będzie uwzględniać nowelizację dotyczącą zarówno obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców. W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni nowe regulacje oraz ich wpływ na dotychczasowy proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Opis:

W trakcie szkolenie omówione zostaną, m.in. następujące zagadnienia:

 • uchylenie przepisów „COVID-owych”;
 • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w zależności od statusu pobytowego;
 • nowe obowiązki w zakresie uzyskania nr Pesel i zmiana statusu „UKR” na „NUE”;
 • zmiany dotychczasowych wiz krajowych i pobytów czasowych przedłużonych  z mocy prawa;
 • nowy elektroniczny dokument pobytowy dla obywateli Ukrainy;
 • ograniczenia dla obywateli Ukrainy w dostępnie do pracy na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę;]
 • obowiązek powiadomienia PUP w przypadku posiadania / otrzymania / zmiany zezwolenia na pobyt i pracę;
 • uchylenie wydawania jednorazowych 3-letnich zezwoleń na pobyt czasowy;
 • ułatwienia w pracy na podstawie umów o pomocy przy zbiorach?
 • nowe 1-roczne zezwolenia na pobyt czasowy. 
Program:

 1.   Założenia nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:

 • pełna elektronizacja procedur;
 • likwidacja obowiązku uzyskania testu rynku pracy;
 • zmiany w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę;
 • zmiany w procedurze oświadczeń o powierzeniu zezwoleń na pracę;
 • zmiany w zakresie faktycznego wykonywania pracy;
 • wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

2.   Procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy – specustawa a pozostałe regulacje:

 • obywateli Ukrainy legalnie przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r. a procedura zatrudnienia;
 • obywatele Ukrainy bez pobytu przybywający do  Polski po 24 lutego 2022 r. a procedura zatrudnienia;
 • jednorazowe zezwolenia na pobyt a dotychczasowe zezwolenia na pobyt;
 • dotychczasowe wizy krajowe - wyjazd / wyjazd do Polski a procedura zatrudnienia;
 • pobyt przed 24.02.2022 r. ruch bezwizowy / wizy Schengen  / dokumenty UE a procedura zatrudnienia;
 • pobyt na podstawie zezwolenia na pobyt  przed 24.02.2022 r. - wyjazd / wyjazd do Polski a procedura zatrudnienia;
 • wpływ przepisów „COVID” a procedura zatrudnienia;
 • dotychczasowe zezwolenie na pobyt i możliwość pracy obywateli Ukrainy;
 • zezwolenie na pobyt i pracę na podstawie Specustawy i możliwość pracy obywateli Ukrainy;
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i możliwość pracy obywateli Ukrainy;
 • procedura zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy;
 • problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy i wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach;
 • zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce – warunki powiadomienia;
 • powiadomienie do PUP a zmiany warunków pracy / nowa umowa / przerwa w pracy / zakończenie pracy – obowiązki podmiotu zatrudniającego;
 • status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski przed i po 24 lutego 2022 r.

3.   Procedura zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę:

 • procedura uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę;
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy;
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę - zmiana stanowiska / warunków pracy;
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę a „COVID”;

 

4.   Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę:

 • utrata pracodawcy / zmiana warunków praca a obowiązek uzyskania nowego zezwolenie na pobyt i pracę;
 • procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy;
 • ustawowe ograniczenia zmiany zezwolenia na pobyt i pracę;
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana.

 

5.   Zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana.

 • warunki wydania zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne”;
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy przez pierwsze 60 dni;
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach;
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana przed i po 60 dniach.

 

6.   Procedura zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca po zmianach:

 • możliwość legalizowania pracy w oparciu o oświadczenie;
 • oświadczenie – nowe opłaty;
 • praca na podstawie oświadczenia - 24 miesiące / dotychczasowe oświadczenia / „COVID”;
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
 • praca na podstawie oświadczenia - zmiana warunków oświadczenia / nowa umowa / przerwa w pracy / zakończenie pracy.

 

7.   Procedura zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę:

 • możliwość uzyskania zezwolenia;
 • proces przedłużenia zezwolenia na pracę;
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę - zmiana stanowiska lub warunków pracy - zezwolenie na pracę;
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę - przerwa w pracy / zakończenie pracy;
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę – a „COVID”.

 

8.   Procedura zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy:

 • różnica praca tymczasowa a outsourcing;
 • możliwość „przejęcia” pracownika tymczasowego / z outsourcing;
 • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej / outsourcingu.

 

9.   Procedura delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce i poza Polską:

 • możliwość delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce;
 • praca cudzoziemców w Polsce a możliwość czasowego delegowania do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE.

 

10.   Zatrudnienie cudzoziemców - wątpliwości, błędy – wybrane zagadnienia.

 • zmiany pobytu mające wpływ na pracę;
 • obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę;
 • procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce;
 • obowiązki podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”.
 • umowy o pracę / umowy cywilnoprawne / aneksowanie umów i ich wpływ na oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę;
 • dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę;
 • praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce;
 • badania /szkolenia/ kwalifikacje / tłumaczenie dokumentów cudzoziemców;
 • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej
Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Cena Data Rejestracji Zawiera Rabat
370.00 netto zł./osobę (455.10 zł. brutto) do: 02-02-2023 godz. 16:02 60.00 zł./osobę
430.00 netto zł./osobę (528.90 zł. brutto) od: 03-02-2023

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2023 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.